SCHRIJFACTIE : Wij willen niet dat de Belgische F-16’s zullen worden ingezet in Syrië!

Minister Steven denkt erover na om de Belgische F-16’s in te zetten in Syrië.
Dit voorstel wordt besproken in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, in de voltallige Kamer en de Ministerraad (met de Minister en Viceministers).
Schrijf je ook naar hen om duidelijk te maken dat je GEEN inzet wenst van de Belgische gevechtsvliegtuigen?
Laten we hen overrompelen met vele mails, doet je mee?
Alvast bedankt voor je steun.

 

  Geachte Premier, Geachte Vice-Minister, Geachte Leden van de Kamer, Geachte Partijvoorzitter,  
     
 

De Verenigde Staten hebben aan België formeel gevraagd om zijn militaire missie tegen Islamitische Staat (IS) uit te breiden naar het Syrische grondgebied wanneer de Belgische F-16’s in juli 2016 hun bombardementen op ISIS in Irak zullen hervatten. Wij willen echter dat de Belgische F-16’s  ZEKER NIET  zullen worden ingezet in Syrië.
Dit om de volgende redenen.

(1) Het is niet verstandig om dit voorstel nu te lanceren, nu er net een "staakt-het-vuren" is bereikt tussen Rusland en de VS. Het huidige -staakt-het -vuren"  is  een unieke gelegenheid om te proberen de verschillende militaire coalities diplomatiek samen te brengen, waarbij de VS en Rusland hun krachten verenigen tegen ISIS.

(2) Het internationaal recht verbiedt dat Staten zich inmengen in een oorlog zonder de goedkeuring van de Staat in kwestie. Het inroepen van het recht op wettige zelfverdediging is geen geldige reden om militair in te grijpen in  Syrië.  Het zal integendeel het Soennitisch terrorisme in het Westen aanwakkeren (Bron >>).  Rusland en Iran werken samen met Syrië maar de VS , Qatar en Saoedi-Arabië  doen dit op eigen houtje, naar eigen goeddunken en hebben hierbij hun eigen agenda. Zij willen een regeringswissel omdat president Assad zich verzet tegen een Qatarees pijplijn-project, dat door Syrië naar Europa loopt ( Bron >>).

 (3) We zagen dat de strijd tegen ISIS verwaterde tot een strijd tussen de grootmachten en de machtsblokken. Zolang de twee internationale opponenten niet willen samenwerken om ISIS te bestrijden, wordt het gevaar voor een verdere escalatie van het conflict tot een mogelijke derde wereldoorlog enkel maar groter. Rusland creëerde een alliantie met de Sjiitische krachten in Iran, met Sjiitische strijders in Irak, met de Alawieten in Syrië en met de Hezbollah. In feite zitten de VS en de westerse landen in een alliantie met de veeleer Soennitische landen zoals Saudi-Arabië, Qatar en Turkije. De Soennitische strijders zijn niet meer in het gareel te houden, vandaar de vele aanslagen uit deze hoek.  Als België mee gaat bombarderen in Syrië zonder internationale overeenkomst, kiest het niet zozeer kamp tegen IS, maar vooral "pro" de Soennieten en "tégen" de Sjiitische krachten.

(4) Ook de vluchtelingenstroom zal blijven toenemen als de oorlog blijft voortduren. Er zijn nu reeds 1,5 miljoen vluchtelingen afkomstig uit Syrië. 

(5) Syrië is een veel groter kruitvat dan Irak. Er is in Syrië een diplomatieke èn een humanitaire oplossing nodig. Het opzetten van een internationale coalitie tegen ISIS waarbij de VS samenwerkt met Rusland is de enige zinvolle internationale oplossing.  Als er geen samenwerking mogelijk is, dan blijft men beter af van dit kruitvat. Anders wordt België meegesleurd in een internationale oorlog.

Wat men wèl zou kunnen doen is:

  • De verkoop van de ontgonnen olie uit Syrië naar Europa, die gebeurt door ISIS, verbieden.  Zo zullen de financiële middelen van ISIS drooggelegd worden. 
  • Turkije sluit zijn grens met Syrië volledig voor de komst van nieuwe terroristen en voor toevoer van wapens voor ISIS.  Het leger van  ISIS  zal hierdoor verzwakken.
  • Turkije verbieden om  de Koerden aan te vallen, ook in Syrië. Want de plaatselijke Koerden bestrijden ISIS zeer efficiënt.

Met deze rondzendbrief vragen wij U dat U resoluut de vraag van de VS afkeurt zolang er geen diplomatieke samenwerking mogelijk is, en dat u dit standpunt verdedigt in het politiek debat. Dit is de enige weg tot een vreedzame oplossing. Dan kan U ook op onze steun rekenen tijdens de komende verkiezingen.
Met vriendelijke groeten,

 
     

 


Deze velden invullen en verzenden a.u.b.

Naam:

Voornaam:

Postcode:

E-mail:

Ik ontvang graag updates over deze actie. Ja / Neen:

Ik wens de nieuwsbrief van tegenstroom te ontvangen. Ja / Neen:

Anti-spam: 9 + 7 =