OPEN BRIEF  
 

Actie: Moeten scholen expliciete seksuele vorming geven vanaf de kleuterklas?

Thema: We willen onze kinderen beschermen die, vanaf de leeftijd van 4 jaar, “onderwezen” worden volgens de richtlijnen van Sensoa.

Hierbij willen we een belangrijke Open Brief gericht aan de minister van Onderwijs Ben Weyts en minister van Welzijn Hilde Crevits aan u voorleggen. U kan deze oproep ondersteunen door de Open Brief te ondertekenen. Doet u mee?

Sensoa, Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, ontwerpt lespakketten “Seksuele en Relationele Vorming” voor leerlingen vanaf 4 jaar. Als professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg delen we een grote bezorgdheid ten aanzien van dit lesmateriaal.

De leerplannen en de websites hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Men houdt geen rekening met de latentieperiode tijdens de psychoseksuele ontwikkeling tussen 6 en 11 jaar.

De praktijkgerichte seksuele opvoeding vanaf 9 jaar, expliciet vanaf 12 jaar, zet de jongeren aan om vroegtijdig te experimenteren met seks. Wederzijdse toestemming staat hierbij centraal. We missen het belang om te groeien naar een vaste liefdevolle relatie voordat men aan seks begint.

Daarenboven worden kinderen in verwarring gebracht over hun identiteit wegens de loskoppeling van gender en sekse, dit reeds vanaf de kleuterklas.

Seksuele voorlichting zoals die tot op heden in de klas gebracht wordt met nadruk op vruchtbaarheidbesef en verantwoordelijkheid, kan zeker behouden blijven .Bijkomende persoonlijke vragen van het kind kunnen op zijn tempo beantwoord worden door de ouders of andere opvoedingsfiguren.

We vragen de ministers om de neutraliteit van het onderwijs te bewaken, conform de Belgische Grondwet artikel 24 en dat de inhoud van de Sensoa-websites op democratische wijze herwerkt wordt.

We vragen dat Sensoa niet het monopolie krijgt om leerkrachten te ondersteunen, maar dat ook andere organisaties met dezelfde missie gesubsidieerd worden.

Hier vindt u de korte en lange versie van onze Open Brief en de professionals in de gezondheidszorg die ons ondersteunen.

HIER KAN U TEKENEN >>

Dank voor uw steun. Wilt u onze oproep doorsturen naar uw kennissen? We gaan door met deze actie totdat we respons ontvangen van de ministers.

Samen sterk!

www.tegenstroom.eu