Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 20 juli 2022  
     
  In deze nieuwsbrief vindt u:
 • Zegt de naam Hadja Lahbib u iets?
CORONA
 • COVID-19-vaccinatie voor kinderen vanaf 5 jaar.
 • Petitie: Het aanvaarden van de natuurlijke immuniteit aangetoond met een serologische test in kader van de coronamaatregelen.
 • Long Covid en SADS maskeren injectieschade - Oversterfte
 • Compleetdenkers - Het spreekuur van artsen - deel 3 met dr. Eric Beeth, deel 4 dr. Luc Vanderlinden
ETHIEK
 • Na het Amerikaanse hooggerechtshof en abortus: mag de andere stem ook nog gehoord worden a.u.b.?
 • Een Europees manifest voor objectiviteit in de media over ‘genderdysforie’ bij minderjarigen.
 • Boeren worden onteigend. De achterliggende agenda.
BUITENLAND
 • Oorlog Joegoslavië en Oekraïne – gelijkenissen
  De omvang van de navo-verwoesting in Joegoslavië
 • Japan – De Japanse ex-premier is vermoord.
 
     
     
     
 

ZEGT DE NAAM HADJA LAHBIB U IETS?

Hadja Lahbib is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in opvolging van Sophie Wilmès (die voor haar zieke man zorgt). Ze was de nieuwslezeres van de RTBF, heeft Algerijnse roots en woont in Schaarbeek. Ze heeft geen enkele politieke noch diplomatieke ervaring en kwam niet op bij de verkiezingen. In de regering De Croo is nu al 1 op 3 van de 20 (!) regeringsleden niet verkozen (Bron>>). Waarom worden er verkiezingen uitgeschreven? Of is dit schijndemocratie?

 
     
     
     
 

COVID-19-VACCINATIE VOOR KINDEREN VANAF 5 JAAR.

Ouders krijgen een uitnodiging om hun kind van 5 jaar en ouder te laten vaccineren.
OP DEZE FLYER vindt u argumenten om uw kind niet te vaccineren, dit met bijhorende wetenschappelijke verwijzingen. Hierbij vindt u de voornaamste:
Wist u dat kinderen tussen 5 en 11 jaar nauwelijks sterven aan het Coronavirus?
Wist u dat kinderen tussen 5 en 11 jaar, zonder comorbiditeiten, nauwelijks gehospitaliseerd worden?
Wist u dat bij kinderen de immuunrespons in de bovenste luchtwegen veel beter werkt dan bij volwassenen?
Wist u dat bij kinderen al bijwerkingen zijn vastgesteld na toediening van het vaccin?
Wist u dat u met een COVID-19-vaccin enkel uzelf beschermt?
Lees verder>>

GEERT VANDEN BOSSCHE SMEEKT, VACCINEER JE KINDEREN NIET!
Lees verder>>
Geert vanden Bossche legt uit dat de door vaccinatie verworven antistoffen concurreren met de aangeboren antistoffen van het kind en die doen afnemen (5’)
Luister verder>>

 
     
     
     
 

PETITIE KAMER: HET AANVAARDEN VAN DE NATUURLIJKE IMMUNITEIT AANGETOOND MET EEN SEROLOGISCHE TEST (ANTISTOFFEN) IN HET KADER VAN DE CORONAMAATREGELEN.

Zowel natuurlijke immuniteit opgedaan tijdens het doormaken van de ziekte als immuniteit opgedaan door vaccinatie moeten beide geldig zijn voor het verkrijgen van vrije toegang (CST of COVID-certificaat). Het gaat toch om het behalen van groepsimmuniteit?
Teken de petitie a.u.b. Met voldoende handtekeningen kunnen we een debat afdwingen in de Kamer. Petitie>>

 
     
     
     
 

LONG COVID EN SADS MASKEREN INJECTIESCHADEEen Frans  onderzoek, waar 27.000 mensen aan deelnamen, gaf dezelfde conclusies als het Amerikaanse onderzoek. Het doorgemaakt hebben van een Covidinfectie bleek een vrijwel nutteloze voorspeller van ‘long Covid’-symptomen te zijn.  Het is een verzonnen ziektesyndroom dat niet op klinisch bewijs is gebaseerd. De klachten die zich voordoen zijn het gevolg van de INGEËNTE spike-eiwitten die zich in het hele lichaam genesteld hebben, en die lijken op die van een milde Covid-infectie. Maar op termijn kunnen deze spike-eiwitten vooral op neuro-vasculair gebied blijvende schade gaan veroorzaken, of een plotselinge dood, waar ook een nieuw etiket voor is geschapen.”
Waarom wordt niet meer onderzoek gedaan naar de oorzaak van SADS en de vele neurovasculaire aandoeningen?
Lees verder>>

OVERSTERFTE SEDERT 2021?! Lees verder>>

 
     
     
     
 

COMPLEETDENKERS – HET SPREEKUUR VAN ARTSEN – DEEL 3 MET DR. ERIC BEETH

Elke week laten ze een nieuwe arts aan het woord.
In januari 2021 schreef dr. Beeth samen met 17 andere artsen een wetenschappelijk artikel dat een andere visie vooropstelde dan het gangbare narratief. Alle artsen die hebben meegewerkt aan dit bewuste artikel kwamen in de problemen. Nochtans blijkt bijna anderhalf jaar later dat hun wetenschappelijke bijdrage wel zeer terechte vragen stelde en dat ze veel dichter bij de waarheid zaten dan onze staatsexperten. Is dat dan de reden om ze nu op deze manier de mond te snoeren?
Lees verder>>

COMPLEETDENKERS – HET SPREEKUUR VAN ARTSEN – DEEL 4 MET DR. LUC VANDERLINDEN

Hij is van mening dat het covidverhaal past in het kader van toenemende allergieën en auto-immuunziekten door een te alert immuunsysteem in plaats van te weinig weerstand. Dokter Vanderlinden is er ook van overtuigd dat de door de media gegenereerde angst zeer nefast was voor ons immuunsysteem. Luister verder>>

 
     
     
     
 

DOKTER CLO CORNELISSEN

Dokter Clo Cornelissen werd door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden en geldboete van 4000€. Dit omdat ze geen mondmasker droeg in haar eigen praktijk, waarvan de patiënten ook op de hoogte gebracht werden.

Spreek je uit voor deze dappere arts, deel dit ook op je sociale media en toon haar dat ze er niet alleen voor staat!
 
     
     
 

 

 
 

ETHIEK

NA HET AMERIKAANSE HOOGGERECHTSHOF EN ABORTUS: MAG DE ANDERE STEM OOK NOG GEHOORD WORDEN A.U.B.?

De hamvraag is of een foetus een menselijk wezen is? Het pro-life-mensbeeld is: elke foetus is een potentiële Einstein of een da Vinci, Beethoven of Rembrandt, moeder Teresa of ... gewoon zijn unieke, onvervangbare zelf. Het is een unieke persoon, met een eigen DNA, een eigen hartslag, eigen bloedgroep. ‘Baas in eigen buik’ stoot op het biologische feit dat ándermans leven in het spel is.
Is het niet erg arbitrair hoe bepaald wordt of een foetus al dan niet een mens is: vanaf 6 weken, 12, 24...? De wetenschap kan ons hier geen uitsluitsel over geven. In het Journal of Medical Ethics (nov. 2019) publiceerden ze hun conclusie dat het wetenschappelijk gezien waarschijnlijk is dat de foetus al rond 13 weken pijn waarneemt.

In VN-kringen, de WHO en internationale mensenrechtenorganisaties, wordt vaak abortus gepromoot onder de algemene noemer van ‘reproductieve rechten’ of ‘reproductive health’. Maar, reproductie gaat toch over voortplanting, niet het afbreken ervan? En hoe kunnen ze abortus tot ‘health care’ uitroepen? Is het niet bizar dat een mensenrechtenorganisatie het doden van een foetus tot een récht voor elke vrouw wil maken?

Men verwijst dikwijls naar uitzonderlijke situaties om abortus een recht te maken, zoals incest, verkrachting. Volgens het laatste verslag van de evaluatiecommissie (2012) vertegenwoordigden situaties als lichamelijke of medische problemen (bij moeder of foetus) echter maximaal 3,3% van alle 29 431 gevallen in 2011 (verkrachting 0,2%, incest 0%).

Wat men hierbij ook meestal niet noemt, is de psychische nood waar een vrouw doorheen gaat, en waarover een groot taboe bestaat. Vrouwen die er wel over durven praten, spreken over “een rouwproces..., een trauma...”. Meestal kunnen ze hiermee bij niemand terecht. Wie denkt er aan hun mentale welzijn?
Lees verder>>
 
     
     
     
 

EEN EUROPEES MANIFEST VOOR OBJECTIVITEIT IN DE MEDIA OVER ‘GENDERDYSFORIE’ BIJ MINDERJARIGEN.

140 wetenschappers uit acht landen roepen de media op om een einde te maken aan de eenzijdige en onwetenschappelijke berichtgeving over transseksualiteit. In hun ‘Europees Manifest‘ eisen zij dat ‘de diversiteit aan standpunten‘ wordt getoond en dat kritische stemmen worden gehoord.
Lees verder>>

 
     
     
     
 

BOEREN WORDEN ONTEIGEND

Waarom zou een land zijn eigen voedselvoorziening ontmantelen? Simone Kerseboom bespreekt de bredere internationale agenda 2030 achter het ‘stikstofbeleid’. De boeren worden aanzien als de grote stikstofverspreiders terwijl andere zaken ongemoeid blijven. Waarom?
‘Men wil meer land om meer mensen te kunnen verwelkomen en woonst te geven, o.a. voor de massamigratie.
Men wil ons afhankelijk maken van grote transnationale voedselketens en elke eigen autonomie tenietdoen.
Men wil de binding met eigen land verbreken en de consumptie vervangen door transnationale voorzieningen om ons zo wereldburgers te maken.
Luister verder (Engels)>>

 
     
     
     
  BUITENLAND  
     
 

OORLOG JOEGOESLAVIË EN OEKRAÏNE - GELIJKENISSEN

In Joegoslavië is de verdeel-en-heersstrategie toegepast om het land te verzwakken. Staten als Bosnië-Herzegovina en Kosovo zijn internationaal uitgeroepen, de rechters zijn verkozen door rechters van de VS, Groot-Brittannië en Duitsland. De NAVO ondersteunde militair deze missie. Nog steeds zijn er EU-vertegenwoordigers aanwezig. Maar de bevolking krijgt niet het laatste woord. Dit dient enkel om de controle in deze regio te behouden, die een open poort is naar Oost-Europa.

Nu gebeurt hetzelfde met Oekraïne. De VS, samen met Groot-Brittannië en Duitsland heeft de onafhankelijkheid van Oekraïne uitgeroepen.  De rechters zijn gekozen door internationale rechters, Duits, Brits, Amerikaans. In november 2021 is een militair partnerschap met de VS afgesloten, met de bedoeling om Oekraïne later binnen de Navo in te leiden. In juni 2021 heeft het een militair partnerschap met Groot-Brittannië gesloten. Hun militaire basissen zijn gevestigd in Oekraïne.
Dit alles dient om dit land, en van daaruit het Midden-Oosten, te controleren.

Lees verder>>

DE OMVANG VAN DE NAVO-VERWOESTING IN JOEGOSLAVIE (Bron>>)
 
     
     
     
 

JAPAN – DE JAPANSE EX-PREMIER IS VERMOORD.

In Japan is de Japanse ex-premier  vermoord. Hij was van plan de grondwet te wijzigen. ‘Na de verkiezingszege van zijn partij zal de discussie weer oplaaien over het aanpassen van de pacifistische grondwet van het land. Die is in 1947 opgesteld door de Amerikaanse bezettingsmacht. Daarin staat onder meer dat Japan geen staand leger mag hebben. De LPD vindt dat de grondwet de veiligheidspositie van Japan schaadt en wil de grondwet vervangen of aanpassen. De grootste voorvechter van die constitutionele vernieuwing was de Japanse ex-premier Shinzo Abe.’ Wilde men dat verhinderen?
Bron>>

 
     
     
     
     
     
 

AGENDA

 
     
     
 

 

 

DE GEBOORTE VAN GLOBAL-WELL
GLOBAL-WELL NODIGT U GRAAG UIT OP DE BABYBORREL!

Gezondheidswetenschapper Sam Brokken stelt zijn nieuw project voor op 7 augustus 2022 om 13 uur in Brasschaat. Als u erbij wil zijn, vlug inschrijven. Info>>

 
     
     
 

Deze twee activiteiten bevelen we van harte aan. In Brugge zal Tegenstroom aanwezig zijn met een standje. Kom gerust eens langs.
Deel de nieuwsbrief met uw vrienden. Hebt u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. En geniet van het zomerse weer.

Samen sterk!
 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
    STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>