Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom januari 2023  
     
  Thema: Een terugblik op de werking van Tegenstroom in 2022, Congres World Economic Forum te Davos, petitie tegen CBDC (digitale wereldmunt), film ‘Controlestaat’, psychopathie, de laatste toren van Babel, de URA – Bank of Joy, Nieuwsbrief Comité Bezorgde Ouders, Agenda (manifestatie Brussel).  
     
 

Dag vrienden,

Hier zijn we terug in het nieuwe jaar 2023. We zien ernaar uit om u ook dit jaar te informeren met  onze nieuwsbrieven. Belangrijke acties willen we delen zodat die gedragen worden door alle groepen die tegenstroom gaan. Verder zullen we terug enkele sprekers/experten het woord geven via zoom of live. Als jullie suggesties hebben, laat maar horen.
 
     
     
     
 

TERUGBLIK OP TEGENSTROOM 2022

Het is goed om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Verschillende thema’s kwamen aan bod. Via de zoekmachine kan u het artikel/de nieuwsbrief vlug terugvinden.


THEMA’S

 • De opgedrongen mRNA-vaccinatie, ook voor kinderen, de bijwerkingen, de oversterfte.
 • De geopolitiek Rusland-Oekraïne, het standpunt van de VN, Kazachstan.
 • De dure energieprijzen, de inflatie.
 • De invoering van de digitale identiteitskaart, de digitale munt.
 • Aanvraag Microsoft van patent WO/2020/060606.
 • Agenda 2030, hun transhumane idealen, AI-kunstmatige intelligentie, de onderhuidse microchip.
 • De censuur georganiseerd vanuit de VN, Europa.
 • De boeren zijn de dupe van de CO2-vrije voedseltransitie en het klimaatbeleid.
 • Talrijke wetenschappelijke bewijzen die de klimaatopwarming door de mens ontkrachten.
 • Religie: De hedendaagse toren van Babel, het teken van het beest, de VN en de draak, het belang van levensbeschouwing.
 • Migratie mag de rechten van de meerderheid niet schaden.
 • Comité Bezorgde Ouders: een kritische blik op Sensoa (genderideologie, libertijnse seksualisering), de woke-cultuur.

LEZINGEN: Vorig jaar hebben we vier lezingen gehouden, twee met vaccinoloog Geert Vanden Bossche, één met arts Elke de Klerk en één met Michael Niclaus. Eentje hiervan was live, de anderen waren zoommeetings. Om dit te compenseren hebben we een tuinfeest gehouden in maart, waar ontmoeting centraal stond en velen hun passie hebben gedeeld (Bron>>).

PETITIES: We hebben een petitie opgestart tegen de aanstootgevende trailer over Christus van de slimste mens 2022 (Bron>>).
!!! De petitie tegen verplichte COVID-vaccinatie heeft 5519 handtekeningen. We willen u aanmoedigen om die te blijven tekenen en door te sturen. Onze vrijheid is nog niet herwonnen. Onze vrijheid van reizen wordt belemmerd nu men een internationaal reispaspoort wil invoeren en verplichten (Bron>>).
De G20 – leiders hebben november 2022 een verklaring ondertekend waarin staat dat vaccinatiepaspoorten worden aangenomen om alle internationale reizen te “vergemakkelijken”. Dit betekent dat we elke verplichte vaccinatie die de WHO ons oplegt ook zullen moeten hebben, voordat we kunnen reizen. Dit was altijd de bedoeling van de corona-hoax (G20-leiders verplichten alsnog wereldwijde vaccinatiepaspoorten - Bron>>) (Bron>>). Dit zijn de codes die gebruikt worden om de vaccinatiestatus aan te duiden (Bron>>).
Teken de petitie en stuur die door, eventueel met dit laatste artikel erbij (Petitie>>).

 
     
     
     
     
 

HET JAARLIJKS CONGRES VAN HET WORLD ECONOMIC FORUM IN DAVOS

Van 16 tot 20 januari vond het congres plaats van het World Economic Forum. 52 regeringsleiders en tal van ngo’s, multinationals, oligarchen, bankiers waren aanwezig. De doelstelling op hun website klinkt als volgt (Bron>>):
‘De jaarlijkse bijeenkomst zal leiders van de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld bijeenroepen om het enorme aantal aanhoudende crisissen van de wereld aan te kaarten, de prioriteiten voor het komende jaar te bespreken en  oplossingen te helpen vinden via publiek-private samenwerking.’
De thema’s die ze behartigen zijn landbouw, voedsel en drank, cyberbeveiliging, bebossing, digitale inclusie, voorziening Oekraïne, handel en onderneming, het wereldwijde samenwerkingsdorp (smart cities).

In het BESTUUR zit:

 • World Bank, de Europese Centrale Bank met Christine Lagarde,  het IMF (het Internationaal Monetair Fonds), National Institute of Financial Research
 • De Wereldhandelsorganisatie WTO
 • Al Gore, de klimaatvoorspeller
 • Director-general van het nucleair onderzoek (CERN)
 • De grote ondernemingen: Siemens, Nestlé, Royal Philips
 • Koningshuis Jordanië
 • Regeringsleider van Singapore
 • Professor van Universiteit Keio, Japan, een toonaangevende onderzoeksuniversiteit die zich inzet voor innovatie in onderwijs, onderzoek en geneeskunde.

De HOOGTEPUNTEN in het programma zijn: climate justice, de focus van jonge leiders, vernieuwen globaal voedselcircuit, propere oceaan, migratie, media, integreren mensen met beperking, koolstofkredieten, energietransitie, …

Het WEF zoekt OPLOSSINGEN voor problemen die het zelf creëert.

 • De klimaatopwarming door de mens is wetenschappelijk onjuist.
 • De energiecrisis ontstond door de handelsbanden met Rusland af te snijden.
 • De corona-pandemie was niet meer dan een erg griepvirus.
 • De oorlog in Oekraïne had men ook met diplomatie kunnen voorkomen.
 • De inflatie komt grotendeels door het drukken van geld door de ECB zonder onderpand (devaluatie euro), door de energiecrisis (prijsstijging), de corona-pandemie (dure aankopen vaccins) en de sancties tegen Rusland die voornamelijk Europa treffen.

AANWEZIGEN

 • Ons koningspaar Philip en Mathilde was in Davos samen met premier Alexander de Croo, minister van buitenlandse zaken Hadja Lahbib en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Bron>>). Hier vindt u hen op de lijst van de genodigden (Bron>>).
  Koningin Mathilde was er als afgevaardigde van de Schwab Foundation voor sociaal ondernemerschap. De medestichter is Hilde Schwab (echtgenote van Klaus Schwab) en medehoofd Nicole Schwab (dochter) (Bron>>). Blijkbaar is hier de vrouwelijke tak van de familie Schwab vertegenwoordigd.
 • Chinese vicepremier Liu He mocht spreken op het WEF. Hij sprak wel 11 keer over internationale samenwerking en wereldvrede, aldus Reuters. Dit terwijl China christenen vervolgt. Het weerhoudt EU-chef Ursula von der Leyen niet om in Davos te pleiten voor 'samenwerking met China'. China wil een internationale handelspartner blijven. Opmerkelijk is dat ook de gouverneur van de Chinese Bank aanwezig was en de minister van financiën.
 • Tony Blair, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk, riep op om de "digitale infrastructuren" op punt te zetten. Dit om te kunnen controleren wie gevaccineerd is en wie niet, in geval van een volgende pandemie en de daarbij behorende "vaccins die eraan komen" (Bron>>).
  Commentaar: computerwetenschapper Aman Jabbi wijst er op dat het internationale vaccinpaspoort, dat tijdens de G20-bijeenkomst van 2022 is goedgekeurd, DE sleutel is tot de hele opzet om iedereen in het digitale ID-systeem (met digitale munt) te krijgen. Het verhinderen van de invoering van vaccinpaspoorten is dus een centraal onderdeel van het verzet tegen het digitale gevangenissysteem in zijn geheel (Lees verder>>).
 • Professor Ngaire Woods, stichter van Blavatnik Regeringsschool en prof aan Oxford University zegt: ‘ Er is één ding wat overheden in heel de wereld moeten doen om klimaatverandering te bestrijden. Dat is een "werkelijke CO2-prijs" instellen op producten (Bron>>). Niet enkel bedrijven maar ook personen wil men belasten op CO2-verbruik.
 • John Kerry heeft het over een selecte groep die ‘de planeet zal redden’. 
  Het lijkt als geestelijke aanbidding voor de Gaya-groep (indianen). "We hebben een verwonde geest die geheeld moet worden. "
 • Klaus Schwab wil de toekomst van de wereld beheersen. De smart cities zullen worden beveiligd door Interpol.
  Commentaar: Interpol is een internationale organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van politieorganisaties bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. De argwaan tegenover Interpol is groot. Staat die nu ten dienste van het WEF?
 • Een oproep van  Hollywood om de LGTB overal zichtbaar te maken.
 • Al Gore voorspelt apocalyptische situaties en waarschuwt voor klimaatvluchtelingen.
 • Vele bedrijven/multinationals komen naar Davos om contracten af te sluiten. Ze zijn uit op eigen winst en komen terwijl tegemoet aan de doelen  van het WEF. Men kan spreken van een soort vriendjeskapitalisme.
  Video Engelstalig >>
 • Poetin en Rusland in het geheel zijn de grote afwezigen.
 
     
     
     
 

OEKRAÏNE-RUSLAND.
Olena Zelenska, de vrouw van de president Zelenska, roept tijdens het WEF op tot solidariteit in het steunen van  Oekraïne en in het verdedigen van de democratie zodat de wereld zich kan verenigen in vrede.
We weten dat de steun met militair materieel niet zal leiden tot wereldvrede maar juist tot meer polarisatie. De BRICS-landen (vijf landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) staan tegenover Europa en de AUKUS-leden (Australië, de VS en Groot-Brittannië).
Rusland hoort eigenlijk geografisch bij het Europees continent, maar wordt nu gedwongen door de sancties zijn handel naar het Oosten uit te breiden. Ook militair krijgt het steun van China. De kans op een derde wereldoorlog wordt steeds meer reëel.

Het is belangrijk te weten dat in september 2022 bijna twee derde VN-leden weigerde de verklaring tegen Rusland te ondertekenen: China, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesië, Saoedi-Arabië,  Iran, Egypte, Algerije, Marokko, Nigeria, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Mexico, … De helft van de landen van de G20 koos in New York niet de kant van het Westen tegen Rusland (Bron>>).
 
     
     
     
 

BANKEN.

Opvallend is dat in het bestuur van het WEF de groten die het geld beheren vertegenwoordigd zijn, de Europese Centrale Bank, de Wereld Bank, het IMF (het Internationaal Monetair Fonds), het National Institute of Financial Research.

We citeren STEVEN AREZOLA met zijn relaas over Davos.
“Ik denk trouwens ook niet dat deze Duitse professor Schwab het opperhoofd is van een globale elite. De mensen die echt de macht hebben vertonen zich immers nooit in het openbaar. Deze beseffen immers zeer goed dat ons financieel systeem wereldwijd op instorten staat. Door de massale geldcreatie van de laatste decennia is ons geld eigenlijk niets meer waard. Zij willen hun macht veiligstellen. Dit kunnen ze volgens hen het beste bewerkstelligen door te evolueren naar een systeem met één regering wereldwijd en met één nieuwe, digitale munt onder de totale controle van deze regering. Zij zien Klaus Schwab als een nuttige idioot die dat wil uitvoeren.”
"Bij een digitale munt onder controle van de overheid kan alles perfect worden gemonitord. Het grootste probleem is echter dat onze vrijheid, zoals we die vandaag kennen, volledig zou verdwijnen en dat mogen we nooit aanvaarden."

De vraag naar sekswerkers schiet omhoog tijdens de bijeenkomst in Davos. Dat laat zien dat de moraal niet zo hoog ligt bij sommige heren. De verleidingen macht, geld en seks lijken daar weelderig te woekeren (Bron>>). “Denk maar aan de in zijn cel vermoorde Jeffrey Epstein die miljardair werd door jonge meisjes te regelen voor deze elite en hen nadien te chanteren met de beelden van hun seksuele escapades. Onze regimepers mag hier helaas echter nog steeds niets over schrijven.”

“Het belangrijkste thema was, uiteraard, de klimaatverandering. Van opwarming wordt steeds minder gesproken, omdat steeds meer mensen deze ballon al doorprikt hebben. Met klimaatverandering kunnen ze dan ook makkelijker angst creëren. De enige reden dat CO2 als gevaarlijk wordt voorgesteld, is omdat het de bedoeling is om ons hier weldra op te belasten én te controleren.” (Steven schrijft>>)

 
     
     
     
 

FILM: STATE OF CONTROL.

'State of Control' is de nieuwe Nederlandse documentaire over onder andere de Digital ID en de Central Bank Digital Currency (CBDC). De controlemaatschappij wordt steeds meer realiteit.
De CBDC (Central Bank Digital Currency) en het digitale paspoort kunnen ons leven makkelijker en efficiënter maken. Maar nieuwe internationale wetgeving laat zien dat het doel van deze mogelijkheden verstrekkende gevolgen heeft voor onze privacy.

In deze documentaire uiten internationale experts als Edward Snowden, Arno Wellens, Catherine Austin Fitts hun ernstige zorgen en kritiek. Het bundelt het scala aan feiten en meningen en schept een schokkend beeld over de toekomst van de mensheid. Een kristalhelder verhaal dat niet kan worden genegeerd.
Kijk hier>>
 
     
     
     
 

PSYCHOPATHIE – LAATSTE TOREN VAN BABEL.

Deze rijke families achter de schermen en hun uitvoerders die duidelijk weten dat hun globalistisch project draait om macht en geld, en hun onderdanen verarmen,  schamen zich niet hiervoor. Het lijken psychopaten die geen geweten, invoelvermogen, liefde hebben. Het lijden die dat veroorzaakt willen ze niet onder ogen zien (Bron>>).

Als men een terug een toren van Babel wil bouwen en zelf alle macht en regie in handen wil nemen buiten God om, kan men niet meer verwachten. Zij zijn als de bouwers waarbij allen dezelfde taal spreken vol van leugen, geweld en hoogmoed. De opdracht van God is om in liefde te bouwen aan een betere wereld in een geest van zachtmoedigheid en geduld (De laatste toren van Babel - Bron>>).

 
     
     
     
 

DE URA - BANK OF JOY.

De BIS-bank (Bank of International Settlements), het IMF (Internationaal Monetair Fonds), de Wereldbank en de Centrale banken hebben het hele rente- en geldcreatiesysteem in handen. De BIS-bank staat aan de top van de pyramide. Dit is de centrale bank van alle Centrale banken. Alle landen van de wereld zijn daarin vertegenwoordigd. De BIS-bank is een privé-bank die aan niemand verantwoording moet afleggen! Daaronder staat het IMF en de Wereldbank. Daaronder staan de Centrale banken. Daar nog eens onder staan de gewone banken. Die tussenschakel tussen de Centrale bank en de burger verdwijnt. De Central Bank Digital Currency (cbdc), het nieuwe digitale geld zorgt voor een rechtstreekse verbinding met de Centrale bank.  Wij komen dan onder de supervisie van de Centrale bank en BIS-bank. Zo  kan men de controle vergroten op de klanten en de nodige voorwaarden invoegen om toelating te krijgen tot het digitale geld.  De CBDC komt geleidelijk in werking. Voordien komt er waarschijnlijk een grote bankcrash.

Hier hoort u de uitleg van de banken zelf over de digitale munt die de Europese centrale bank tegen 2027 wil invoeren, mooi voorgesteld natuurlijk (Bron>>).

We zien op de foto hierboven dat de uitbetaalde rente op leningen naar de top stroomt van de pyramide. Ook het bijdrukken van geld zorgt voor waardedaling van het geld. De United People Foundation heeft een goed alternatief dat we u aanbevelen: de URA van de Bank of Joy. Het is een rentevrije bank die geen geld bijdrukt. Dus er is geen inflatie en geen geldstroom naar de top. Dat is een eerlijke bank voor de burger. U kan er ook 100 000 euro bail-free op plaatsen. Zo is uw geld veilig ingeval van een bankcrash (De financiële ark van Noach - Bron>>).

Doe mee en word lid van deze Bank of Joy. Als we met velen zijn kunnen we een banklicentie verkrijgen en kan fase twee van start.
Nu kan u alvast aan het ruilplatform deelnemen en producten kopen met de URA. In de tweede fase kan u uw URA’s terug inwisselen met euro’s. In de derde fase wordt de URA losgekoppeld van de euro, als er grote inflatie van de euro optreedt of als de euro implodeert.
Beluister de video even zodat u het belang van een alternatieve bank inziet en gemotiveerd bent om mee te doen (Video>>).
https://unitedpeople-foundation.org/home

 
     
     
     
 

PETITIE: VOLKSRAADPLEGING OVER DE DIGITALE EURO ALS CBDC -14.647 ondertekeningen.

Dit blijkt uit geheime beleidsscenario’s, die via de milieuorganisatie GMWatch naar buiten zijn gekomen. Een langdurige agressieve lobby van de Amerikaanse regering, de Bill en Melinda Gates Foundation, multinationals als Bayer, BASF, Dow en Monsanto, alsmede de Universiteit van Wageningen en de Nederlandse regering, lijkt hiermee succes te gaan boeken. De genetische manipulatie zou bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen, maar volgens critici is hier geen bewijs voor en is de lobby achter de deregulering uit op “totale controle over de wereldwijde voedselproductie”.
Teken hier>>

 
     
     
     
 

NIEUWSBRIEF CBO - JANUARI 2023.

Het nieuwe jaar 2023 wordt zo te zien geen gemakkelijk jaar voor ons Comité Bezorgde Ouders. Het opkomen tegen de vroeg- en libertijnse seksualisering lijkt eindeloos. Steeds meer treffen we expliciete seksuele voorlichting aan, op scholen en in de media, door de regerende politieke coalitie gesteund of gedoogd. De sturende functie van het WEF met hun Sustainable Development Goals  wordt steeds duidelijker. Gelukkig zijn er ook experts, organisaties en landen die weerstand bieden. We willen met de aanvang van het nieuwe jaar een overzicht geven van degenen die weerstand bieden, zodat we ons verbonden weten met hen. We staan niet alleen!
Nieuwsbrief>>

 
     
     
     
 

AGENDA

MANIFESTATIE BRUSSEL, 5 FEBRUARI 2023 OM 13 UUR

De geldcreatie, de digitalisering van de Euro, en de uitholling van onze democratische instituties hebben een gezicht, namelijk die van de Europese Unie. Op 5 FEBRUARI komen we massaal samen in het hart van Europa, BRUSSEL
Deel dit zo ver en wijd mogelijk, nodig al je vrienden en kennissen uit. Het is hoog tijd voor een kantelpunt, dit is het perfecte moment om dat samen in te zetten.
Afspraak om 13u aan het Simon Bolivarplein.
Meer info>>
Uitnodiging op facebook>>

 

 

 

WWHISPER AGENDA

 • Zondag 19.02.2023 : Groepswandeling in de stad GENT
  van 11 u tot 13 u ( + voor wie dit wenst navolgend een drankje op een verwarmd terras )
  Vertrek en eindpunt Groot Kanonplein ( + navolgend drankje op een verwarmd terras )

 • Zondag 05.03.2023 : natuurwandeling in het Zwin van BERLARE
  van 11 u tot 13 u met navolgende broodjeslunch, verse soep en warme en koude dranken in de natuur.
  Prijs : leden 20 euro pp – niet leden 25 euro pp

 • Zondag 19.03.2023 : Groepswandeling in de stad TONGEREN
  van 11 u tot 13 u ( + voor wie dit wenst een navolgend drankje op een terras )
  Vertrek- en eindpunt Stadspark De Motten.
 
     
     
     
 

WIL JE MEER WETEN OVER VACCINATIE?

U kan inschrijven voor de online voordrachten met Kris Panneels, bekend van zijn analyses van feiten, cijfers en zijn heldere conclusies. De lezingen starten om 20 uur en eindigen rond 22u30. Halverwege is een korte pauze voorzien.

Thema’s:

 • Vergelijking gezondheidstoestand  van gevaccineerde versus niet-gevaccineerde kinderen - Donderdag 23/2
 • Sciensano en de Covid-19 statistieken - Donderdag 9/3
 • Human Papillomavirus (HPV) - Donderdag 23/2
 • Haemophilus Influenzae type B (HiB) en Hepatitis - Donderdag 6/4
 • Meningokokken en Pneumokokken - Donderdag 20/4
  Griepvaccinatie
Info>>
 
     
     
     
 

Slot: De digitale gevangenis is zich hoe langer hoe meer aan het sluiten met de digitale vaccinatiepaspoorten, het digitale geld en de digitale ID. We moeten laten horen dat we hier niet aan willen meedoen! We hopen velen te ontmoeten op de manifestatie te Brussel. Samen ‘treinen’ en wandelen voor onze vrijheid. Doet u mee?
Deel gerust deze nieuwsbrief zodat nog meer mensen de ernst van de situatie gaan inzien en meestappen in de manifestatie nu zondag.

Samen sterk!
 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
    STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>