Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 24 maart 2020  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     

We leven in verwarrende tijden. Terwijl bijna gans Europa in een soft lockdown gaat blijven Londen, Nederland en Zweden kiezen voor het opbouwen van groepsimmuniteit en het afzonderen van de kwetsbare groepen. De berichtgevingen/wetenschappers zijn niet altijd eensluidend. De media boezemt ons angst in, wie en wat moeten we geloven? En het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vreest vanwege de coronapandemie voor een „recessie die minstens zo erg is als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 of erger (Bron >>).
Met de volgende informatie willen we u helpen het tipje  van de sluier op te lichten.  We hebben zeker niet alle antwoorden in pacht, vorm uw eigen opinie.

Verder vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël en een  follow-up van de uitbreiding van de abortuswet.

 
         
         
         
      CORONAVIRUS  
         
      CORONAVIRUS: “TOEVALPRODUCT” OF DOELBEWUST INGEZET ALS BIOWAPEN?  
      7 maart 2020  
   


Het coronavirus domineert sinds midden januari de krantenkoppen van de Mainstream pers! Als uit het niets jaagt het schijnbaar de wereld angst aan! Zijn vleermuizen of zelfs schubdieren de oorzaak of overbrengers van het virus? Of is, zoals Dr. James Lyons-Weiler aantoont, de mens de oorzaak. Hij laat zien dat een uniek fragment in de gensequentie van het virus alleen in het laboratorium kan zijn ingebracht. Deze feiten leiden onvermijdelijk tot een andere belangrijke vraag: kon het coronavirus ook specifiek op de plaats van de uitbraak worden vrijgelaten?
Luister verder >>

 
         
         
         
      CORONAVIRUS EN BILL GATES: DE ONBEANTWOORDE VRAGEN.  
      13 maart 2020  
 

 


“Had Bill Gates een voorkennis van de huidige coronavirus pandemie?” Het Pirbright Institute heeft een patent op zo'n virus. Deze instantie wordt onder andere gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation. De octrooien zijn belangrijk voor potentiële vaccins. Bill Gates en zijn Stichting voerden al op 18 oktober 2019 een simulatie uit van een coronavirus-pandemie onder de titel “Event 201” Op diezelfde dag vond in Wuhan de openingsceremonie plaats voor de Militaire Olympische Spelen van 2019. Enkele weken later werden de eerste gevallen van het coronavirus gemeld in de buurt van de twee grootste laboratoria in Wuhan. Zijn dat allemaal toevalligheden die elkaar opvolgen? Hoor er meer over in deze uitzending.
Lees verder >>

 
         
         
         
     

DE TEST OP HET CORONAVIRUS – EEN PSEUDOWETENSCHAPPELIJKE ROULETTE?

 
      19 maart  
   
Het aantal mensen dat besmet is met corona neemt wereldwijd onstuitbaar toe. Maar pas op: bij nader inzien blijken de tests op het coronavirus een flop te zijn en dus mogelijk ook de hele “pandemie”?! Volgens de voorzitter van de “Chinese Academie voor Medische Wetenschappen”, Wang Chen, heeft de test die gebruikt wordt voor het coronavirus slechts een nauwkeurigheid van 30 tot 50%.
Lees verder >>
 
         
         
         
      HET SCENARIO LAG KLAAR OOR HET CORONAVIRUS, SINDS OKTOBER 2019, Bill Gates en Michael Bloomberg.  
      Event 201-oefening, 19 maart 2020  
   


Event 201 was een 3,5 uur durende pandemische oefening in New York op 18 oktober 2019 die een reeks dramatische discussies simuleerde tijdens een wetenschappelijk plausibele pandemie. Vijftien wereldwijde leiders van het bedrijfsleven, de overheid en de volksgezondheid waren spelers in de simulatieoefening die onopgelost beleid en economische kwesties belichtten die nu en in de toekomst met voldoende politieke wil, financiële investeringen kunnen worden opgelost. Opmerkelijk toch?
Lees verder >>

 
         
         
         
      BILL GATES WIL DIGITALE CERTIFICATEN VOOR VACCINATIEREGISTRATIE LANCEREN.  
   


Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates wil ‘digitale certificaten’ lanceren die kunnen aantonen wie op het coronavirus is getest en wie er tegen is ingeënt.
De ‘digitale certificaten’ waarnaar Gates verwijst, zijn door mensen implanteerbare ‘QUANTUM-DOT TATTOOS’ waar onderzoekers van MIT en Rice University aan werken om vaccinatierecords bij te houden (Bron >>).
Hij wil internationale samenwerking om een consensus te bereiken over protocollen waaraan vaccins moeten voldoen. (Bron >>).
Hij werkt tevens met een platform aan een digitaal paspoort voor elke wereldburger ID2020 (Bron >>).
Lees verder >>

 

 
         
         
         
      INTERVIEW MET ROBERT F. KENNEDY JR  
   
In Amerika is er sinds 1989 een aanzienlijke toename van neurologische, allergische en auto-immuunziekten bij kinderen. Is het toeval dat elk van deze ziekten ook als neveneffect van een vaccin op de bijsluiters van de vaccins wordt vermeld? Waarom is het in wezen onmogelijk om een vaccinfabrikant in Amerika aan te klagen? Robert F. Kennedy jr. gaat in op deze en andere vragen in een interview met Kla.TV. Hij formuleert zijn eis als volgt: “Wat we nodig hebben is wetenschap, geen censuur. Ik wil sterke, transparante veiligheidsstudies en onafhankelijke regelgevende instanties.”
Luister verder >>
 
         
         
         
      A SWISS DOCTOR ON COVID-19  
      14 maart 2020  
   


Een Zwitserse arts heeft de volgende informatie over de huidige situatie van verschillende Europese landen verstrekt om onze lezers in staat te stellen een realistische risicobeoordeling te maken, onafhankelijk van de media. Interessant om op te volgen, zoals dit commentaar. (Dagelijkse updates onderaan) ‘A leading Italian doctor reports that „strange cases of pneumonia“ were seen in the Lombardy region already in November 2019, raising again the question if they were caused by the new virus (which officially only appeared in Italy in February 2020), or by other factors, such as the dangerously high smog levels in Northern Italy.’ Ook de 5G verbinding is in Lombardije recentelijk uitgerold. Voor sommigen bemoeilijkt dit de zuurstofopname in de longen. Is dit een mogelijke verklaring voor het hoog aantal sterfgevallen daar (Bron >>)?
Lees dagelijks >>

 
         
         
         
      VAN CORONAMAATREGELEN NAAR WARE DICTATUUR  
      21 maart 2020, Trouw  
   


Het is een illusie om te denken dat je jezelf op de lange termijn kunt beschermen tegen dat virus door simpelweg de grenzen van je land te sluiten. Als je je echt wilt isoleren, moet je terug naar het Stenen Tijdperk, en dat kan niemand. Als we niet oppassen, waarschuwt Harari, leidt deze epidemie tot een versnelde ontwikkeling van totalitaire regimes.
Lees verder >>

 
         
         
         
      UITBREIDING ABORTUSWET  
      DE OPINIE VAN DE VLAMING WAT BETREFT DE UITBREIDING VAN DE ABORTUSWET.  
      11 maart 2020, CBO  
   


‘De Vlaming vraagt een mentaliteitsverandering’ We vragen een mentaliteitswijziging waarbij de eigen verantwoordelijkheid voor elk onverwacht leven voorrang krijgt op de libertijnse visie ten opzichte van seksualiteit.

Lees verder >>

Teken onze petitie >>

De plenaire Kamer heeft niet gestemd op 12 maart over het wetsvoorstel om de abortuswet te versoepelen. CD&V en cdH hebben amendementen ingediend en kregen de nodige steun om daarover een advies van de Raad van State te krijgen. De amendementen willen vrouwen beter beschermen, informeren en omkaderen. Ze komen tegemoet aan de juridische pijnpunten die de Raad van State aanstipte.
Lees verder >>

 
         
         
         
      NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, SYRIË  
   


NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 6 maart 2020
Verwoestende oorlogen, door allen overtuigd gesteund
Lees verder>>

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 13 maart 2020
Van epidemie over pandemie naar de instorting van de huidige wereldwanorde
Lees verder >>

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 20 maart 2020
Pleidooi voor een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië
Lees verder >>

 

 
         
         
         
   

We kunnen hier niet alle info plaatsen over het Coronavirus, volg ons op de Facebookgroep Tegenstroom, daar vindt u dagelijks informatie. Stuur onze nieuwsbrief gerust door.

Samen sterk!
www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we voor het nieuwe jaar 2020 ook uw financiële steun vragen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.

Meer info >>