Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 12 mei 2020  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
   

De vogels gaan vrolijk door met broeden niettegenstaande de coronadrukte. We zien dat er een strijd gaande is, omdat de waarheid rond Covid-19 niet bekend mag worden. Verschillende filmpjes zijn van het internet gehaald met betrouwbare inhoud (Bron >>). Blijkbaar mag men de seculiere pers niet tegengespreken en is er geen ruimte voor een echt debat.
Wij willen u informatie doorgeven die in de seculiere pers niet te vinden is.

 • Het eerste filmpje stelt vragen over de verschillende plannen van Bill Gates. In Amerika vraagt bijna een half miljoen Amerikanen aan het Witte Huis om een onderzoek in te stellen naar de werking van Bill en Melinda Gates Foundation (Bron >>). 55 % van de Amerikanen stelt het vaccin als oplossing in vraag.
 • Opvallend is dat Microsoft in 2019 een patent aanvroeg voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan lichaamssensor, met als publicatienummer WO2020060606. We hebben het in de vorige nieuwsbrieven reeds gehad over het vaccinpaspoort eventueel met chip en het ID202O wereldwijde elektronisch paspoort.
 • Voorts komen vier artsen aan het woord en vindt u een naslagwerk met informatie over corona en 5G. Ook belichten we de ethische kant van het coronaverhaal: Hoe worden onze ouderen verzorgd? Is een vaccin verantwoord waarbij cellen uit geaborteerde foetussen worden gebruikt? Deze twee laatste artikelen werden geschreven door het Europees Instituut Bio-ethiek. Zij hebben nu hun nieuwsbrief ook in het Nederlands. Deze kan u HIER bestellen.
 • Als slot vindt u enkele belangrijke petities en de nieuwsbrieven van Pater Daniël waarin hij zowel ethische als maatschappelijke standpunten weergeeft. Informeer u goed.
 
         
         
         
      HENRY KISSINGER & BILL GATES ROEPEN OP TOT MASSAVACCINATIE EN WERELDBESTUUR  
 

 
7 mei 2020
Er is meer aan de hand dan een pandemie. Er is een grote transformatie gaande van ons normale leven naar een ‘nieuwe normaal’. En het wordt steeds duidelijker dat deze nieuwe normaal mogelijk het opstapje is voor een verplicht vaccinatieprogramma en een wereldbestuur. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Deze video geeft een overzicht: Event 202, het vaccinatiepaspoort, ID2020, crypto-currency en blockchaintechnologie, 5G, smart cities, Agenda 2030, Agenda 21, een nieuwe beurscrash ...
Luister verder >>
 
         
         
         
     

MICROSOFT VROEG IN 2019 EEN PATENT AAN VOOR CRYPTOVALUTASYSTEEM GEKOPPELD AAN LICHAAMSSENSOR, MET ALS PUBLICATIENUMMER WO2020060606

 
   
Restkerk, 22 april 2020
De economische depressie die eraan zit te komen, zal ongetwijfeld gebruikt worden om een nieuw financieel systeem op poten te zetten, waarbij cash geld wordt verbannen “uit angst voor besmetting via papiergeld”. En laat het nu net Microsoft zijn die vorig jaar een patent aanvroeg voor een cryptovalutasysteem gekoppeld aan een sensor die de lichaamsactiviteit meet.
Lees verder >>
 
         
         
         
      HET CORONAVIRUS EN DE INGEBRUIKNAME VAN HET 5G NETWERK  
 

 


19 april 2020, Albrecht Yorck
Dit artikel is een opslagplaats van informatie over corona en 5G . Verschillende sub thema’s worden kort aangehaald en besproken. Vervolgens wordt doorverwezen naar artikels, filmpjes of boeken in het Nederlands, Engels of Duits waar u meer informatie kan vinden. Wilt u over een thema meer weten, hier kan u het vinden.
Lees verder >>

 
         
         
         
      VIER ARTSEN AAN HET WOORD  
         
     
 1. DR. JUDY MIKOVITS
 
   


DR. JUDY MIKOVITS is een cellulair- en moleculair biologe, die nog bij Dr. Anthony Fauci (SJ) heeft gewerkt, maar door deze laatste is weggestuurd wegens al te veel vragen. Dr. Judy Mikovits maakte deel uit van het team dat het hiv-virus isoleerde en schreef er een baanbrekend document over. Ze probeerden haar werk en leven te vernietigen ...
Filmpje >>

 
         
      Pentagon-onderzoek uit 2020: griepvaccins verhogen het risico op coronavirus met 36% (Bron >>).
Dit onderzoek bevestigt de uitspraak van dr. Mikovits. Het ontvangen van griepvaccinatie kan het risico op andere respiratoire virussen verhogen, een fenomeen dat bekend staat als "virusinterferentie", afkomstig van het vaccin.
 
         
         
         
     
 1. DR. RASCHID A. BUTTAR ONTMASKERT DE AGENDA ACHTER DE VALSE VLAG COVID-19
 
   


Dr. Fauci (VS) bleef de experimenten in het Chinese lap financieel ondersteunen, ondanks dat er een moratorium werd uitgeroepen door de overheid in 2015. Dit heeft geleid tot de Corona-pandemie. Dr. Raschid pleit voor het gebruik van gekende medicatie die effectief werkt en waarschuwt voor vaccins die het immuunsysteem aantasten.
Filmpje in het Nederlands vertaald >>

 
         
         
         
     
 1. DR. ROB ELENS: PLEIDOOI VOOR HET GEBRUIK VAN HYDROXYCHLOROQUINE (HC) BIJ DE BEHANDELING VAN COVID-19 IN DE EERSTE LIJN
 
   
"Ik wil steun vragen aan iedereen in Nederland om te zorgen dat we HC in de eerste lijn mogen gaan gebruiken en dat de SWAB (Stichting werking antibiothicabeleid) richtlijnen worden aangepast zodat we deze coronacrisis snel kunnen oplossen." Deze dokter had ontdekt dat zijn patiënten binnen een week herstelden van Covid-19 met HC-behandeling. Toen hij dit met een filmpje bekend maakte, werd deze behandeling in heel Nederland verboden. Ook in België is dit product geblokkeerd en men kan het niet meer verkrijgen. Waarom? Moeten we met zijn allen uitzien naar een vaccin? Een aantal landen gebruiken al langere tijd HC en zink in de eerste lijn waaronder Marokko, Griekenland, Frankrijk, India en Algerije en deze landen laten een daling zien van de sterfte en de ziektelast.
Lees verder >>
 
         
         
         
     
 1. DR. DAVID PRINS, LONGARTS
 
   


Een longarts vraagt zich af waarom enkel een vaccin als oplossing wordt gebracht voor de zogenaamde coronacrisis. Waarom wordt een gezonde levensstijl niet aangemoedigd? Speelt er eigen belang bij Bill Gates? Hoe kan men een vaccin vinden voor een RNA 'virus’, wat nog nooit eerder gevonden is voor HIV of Ebola en nu moet dit gebeuren in zo'n korte tijd...
Luister verder >>

 
         
         
         
      ETHIEK  
         
     
 • HET GEBRUIK VAN GEABORTEERDE FOETUSSEN OM EEN COVID-19 VACCIN TE VINDEN?
  1 april 2020, Europees Instituut Bio-ethiek
 
   


Een vooraanstaande Amerikaanse onderzoeker, Kim Hasenkrug heeft vorige maand toestemming gevraagd om experimenten uit te voeren met "gehumaniseerde" muizen om een vaccin tegen Covid-19 te vinden. Vorig jaar werden deze muizen in de Verenigde Staten getransplanteerd met weefsel van geaborteerde menselijke foetussen. Ze hebben nu longen met dezelfde structuur als de onze, waardoor ze vatbaar zijn voor besmetting met coronavirussen die lijken op Covid-19. Dit maakt hen ideaal als proefdieren. Is dit ethisch verantwoord?
Lees verder >>

 
         
         
         
     
 • OUDEREN EN COVID-19: WELKE ZORG VOOR KWETSBARE PATIËNTEN?
 
   


Het triëren van patiënten, het weigeren van ziekenhuisopname, een strikt isolement...: naarmate de huidige gezondheidscrisis vordert, nemen de ethische vragen over de zorg voor risicopersonen toe. Onder hen bevinden zich duidelijk de ouderen in de frontlinie.
Lees verder >>

Deze twee laatste artikelen zijn van het Europees Instituut Bio-ethiek. Zij hebben nu hun nieuwsbrief ook in het Nederlands. Deze kan u HIER aanvragen. Website IEB >>

 
         
         
         
      PETITIES  
         
     
 • PETITIE TEGEN HET VERPLICHT ONDERGAAN VAN EEN VACCINATIE TEGEN HET CORONAVIRUS
 
   
Deze petitie is gericht aan politici op alle overheidsniveaus. Het spreekt voor zich dat de productie van vaccins waarbij men cellen van geaborteerde baby’s gebruikt voor celreplicatie (verdubbeling van DNA tijdens celdeling) bij het proefdier, een totaal verkeerde start is voor het maken van een vaccin, aangezien de techniek ernstig immoreel is. Als iemand hiervoor kiest is dat zijn zaak. Maar we kunnen en willen niet dat de regering die beslissing voor ons neemt.
Teken hier >>
 
         
         
     
 • PETITIE: RECHT OP VRIJHEID, STOP DE LOCKDOWN!
 
   
De anderhalvemetersamenleving leidt tot faillissementen, depressies, zelfmoorden, eenzaamheid, gezondheidsklachten. Stop het nieuwe normaal, bescherm de zwakkeren, maar sluit geen gezonde mensen op. Geef de economie en de relaties terug zuurstof, en laat mensen zelf hun verantwoordelijkheid opnemen.
Lees verder >>
 
         
         
         
     
 • PETITIE: VERKLAAR MORATORIUM OP ANTENNES IN KERKEN
 
   


Deze petitie is gericht aan Paus Franciscus, teken a.u.b. want deze antennes voor 5G worden ook op daken en torens van kerken geplaatst.

 • We vragen u te verzoeken om een onmiddellijk moratorium voor de installatie van aanvullende draadloze antennes van de volgende generatie in katholieke kerken, wereldwijd.
 • We vragen u om een onmiddellijk onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd onderzoek wat betreft de gevolgen van draadloze blootstelling aan radiofrequenties voor milieu en gezondheid.

Lees verder >>

Deze petitie werd opgesteld door een groep artsen.
De artsen geven er uitleg over de gevaren van 5G.

 
         
         
         
      NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, SYRIË  
   


NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 8 mei 2020
- Hoe de media ons blijft bedriegen.
- De ontkerstening van Vlaanderen. De 12 psychiatrische instellingen van de katholieke religieuze gemeenschap van de Broeders van Liefde in ons land mogen zich niet meer “katholiek” noemen.
Lees verder >>

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 1 mei 2020
- Zonder wetenschappelijke grond paniek gezaaid.
- Erdogan wil niet alleen het vergane Ottomaanse glorie herstellen maar daarbij ook het christendom uitroeien.

Lees verder>>

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 24 april 2020
- Wereldcatastrofe 2020.
- Bedenkelijke profeten en valse messiassen tijdens deze pandemie.

Lees verder >>

 

 
         
         
         
   

Dank voor uw interesse. Vindt u de nieuwsbrief interessant, stuur hem dan door naar uw vrienden, want deze informatie vindt u niet in de seculiere pers. Vergeet de petities niet te ondertekenen als u achter de oproep staat, zo kan de actievoerder naar de desbetreffende verantwoordelijken gaan met veel steun van de basis. We kunnen hier niet al het nieuws vermelden dat de seculiere media weerlegt, in onze facebookgroep vindt u dagelijks informatie. Neem even een kijkje. Welkom!

Samen sterk!
www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we voor het nieuwe jaar 2020 ook uw financiële steun vragen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.

Meer info >>