Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 25 augustus 2020  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Graag geven we u een kort verslag van de manifestatie op 16 augustus voor een ander Corona-beleid. De juiste corona-cijfers en de waarheid over de PCR-test komt aan bod. Herhaalt het scenario zich van de Mexicaanse griep, waar de vele voorspellingen niet uitkwamen? Voorts vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël die de situatie in Syrië en Libanon weergeven en het vervolg van ‘Terug naar de oorsprong’. Als slot vindt u een uitnodiging voor de lezing van advocaat Michael Verstraete nu zaterdag.


MENSIFESTATIE 16 augustus in BRUSSEL: GEEN LOCKDOWN, MAAR GOEDE ZORG VOOR DE OUDEREN EN DE ZWAKKEREN.
16 augustus 2020, Tegenstroom

Er waren zondag 16 augustus 2020 aan de Financietoren minstens 3000 mensen komen opdagen, dit in plaats van enkele honderden, zoals de pers beweert ( Bron >>). Men kwam per alfabetische letter de ontslagbrief deponeren van Van Ranst, zodat de opkomst gespreid werd. Dit om niet de 200 mensen ter plaatse te overschrijden, zoals opgelegd wordt voor culturele evenementen. Van Ranst stond als symbool voor de staatsvirologen die niet-proportionele maatregelen opleggen.
Lees verder >>

 
         
         
         
 

DE CIJFERS VAN BELGIË IN HET JUISTE PERSPECTIEF

Op de pagina van Sciensano (p 20, 22, 35) ziet u de bezetting van de ziekenhuisbedden, de IC-bedden en de sterfgevallen. Je ziet er een stabiele horizontale lijn (Bron >>). Waarom brengt men dit goede nieuws niet in de media?


Op pagina 3 wordt het aantal personen weergegeven die positief testen. Dat het aantal positieven de laatste maand stijgt omdat  het aantal testen toeneemt, is logisch. Als men dan enkel de laatste maanden weergeeft in een grafiek, geeft dit een vertekend beeld.

Het procentuele aantal besmettingen (het aantal besmettingen op het aantal testen) blijft constant laag, misschien vindt er een minimale stijging plaats de laatste weken. Met een beetje kritische blik ziet men de waarheid, er is geen tweede golf! Als de écht relevante curve (de kleurrijke) zou worden gebruikt, compleet met correctie voor het aantal geteste personen (rode lijn), dan zou België altijd en overal groen kleuren op die risicokaarten en niet oranje of rood (Bron >>).

 

SLECHTS 1/3 VAN HET AANTAL CORONAPATIËNTEN IS WERKELIJK GEHOSPITALISEERD VOOR EN DOOR CORONA.

In het Focus-interview (april) bevestigt een West-Vlaamse ziekenhuisdirecteur dat 2/3 van de patiënten die er positief testen voor Covid19 voor andere aandoeningen werd opgenomen. Met andere woorden: die mensen vertoonden geen Coronasymptomen maar hadden een behandeling in het ziekenhuis nodig voor een andere aandoening. Bij hen werd Corona ontdekt omdat iedereen nu blijkbaar automatisch wordt gescreend voor Corona bij opname in het ziekenhuis. Slechts 1/3 van het aantal Coronapatiënten is dus werkelijk gehospitaliseerd voor en door Corona.
Luister op het einde vooral goed >>

 
         
         
         
 

DE PCR-TEST – BRIEF VAN BIOCHEMICUS DRS. MARIO ORTIZ
Augustus 2020

“Een positieve PCR-uitslag toont louter en alleen aan, of er bij iemand (een stukje) viraal RNA in neusslijmvlies zat. Iemand bij wie de test positief is, BETEKENT NIET  dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd in het verleden, ziek is, of ziek gaat worden. Dat kan een PCR-uitslag helemaal niet aantonen. (Ze kunnen geen onderscheid maken tussen dood of  levend RNA) . U stuurt nu uw beleid en maatregelen op basis van angst voor extra “besmettingen”, maar die term is dus een zeer misleidende term voor de positieve PCR-test uitslagen, die niets meer betekenen, dan wat vermoedelijk oude fragmentjes RNA van het virus, of soms zelfs een ander verwant virus.
Lees verder >>

Het Center for Disease Control geeft aan dat het positief testen kan wijzen op de aanwezigheid van antistoffen omwille van een doorgemaakte covid-19 infectie of een infectie van een ander coronavirus, zoals een verkoudheid.

 
     
     
     
 

KEN DE HISTORIE VAN DE MEXICAANSE GRIEP

Zitten we in een herhaling van de geschiedenis? Zie hier de fraude, leugens en bedrog omtrent de Mexicaanse griep. In mei 2009 wijzigt de WGO de definitie van pandemie. Om een pandemie uit te roepen wordt rekening gehouden met de verspreiding van de ziekte maar niet meer met de ernst van de ziekte. Hierdoor kan een milde griep of verkoudheid uitgeroepen worden tot een pandemie. 5 mensen die banden hadden met de farmaceutische bedrijven zaten in dit beslissingscomité. De aangesloten landen moeten dan voor virusremmers en vaccins zorgen, ook al zijn die niet altijd nodig. Hierdoor waren 20 miljoen ongebruikte vaccins overgebleven ten tijde van de Mexicaanse griep omdat het ging om een milde griep. Men pleit om de definitie van pandemie te herzien en zoals voorheen ook rekening te houden met de ernst van de ziekte.
Luister verder >>

 
     
     
     
 

TERUG NAAR DE OORSPRONG (II), 7 augustus 2020
Pater Daniël

De VS bezetten het noorden van Syrië met de streek van Al-Tanf en een militaire basis, van waaruit zij terroristen opleiden en steunen tegen het Syrische volk. Bovendien stelen de VS nu de rijkste oliebronnen. Zondag heeft het Syrische leger een van de grootste wapenopslagplaatsen van de  terroristen in Idlib gebombardeerd,  ontdekte maandag in Deir Ezzor weer een massa wapens en communicatiemateriaal en woensdag een ongelooflijke hoeveelheid wapens, waaronder VS-raketten en Israëlische mijnen ten zuiden van Damascus.
Lees verder >>

TERUG NAAR DE OORSPRONG (III), 14 augustus 2020
Pater Daniël

Beiroet (Libanon) is als ’n tweede Hiroshima geworden. Er zijn ongeveer 200 doden, ‘n
6000 gewonden, een paar tientallen worden nog vermist. Door de explosie van 4 augustus 2020 zijn in de ziekenhuizen alle ramen, apparaten en meubilair vernield, totaal onbruikbaar. Er zijn meer dan 300.000 mensen dakloos … Er zijn  demonstraties, mogelijk ook van buiten af aangewakkerd, om nog meer chaos te zaaien. Maandag bood  de Libanese eerste minister  Hassan Diab het ontslag van zijn regering aan. Er is echter ook een grote solidariteit op gang gekomen  van buiten af. Er is nog zeer veel nood. Wie daarbij wil helpen kan o.m. storten op ons nr: IBAN: BE32
0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB  (Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL;
Belfius, Pachecoln 44,  Brussel) (met vermelding: voor Libanezen van Beiroet).

Lees verder >>


TERUG NAAR DE OORSPRONG (IV), 21 augustus 2020
Pater Daniël

Een afbeelding die heel de Libanese tragedie omvat: een dode cederboom, daarin een gekruisigde Christus… (meer info hier >>)

Libanon was oorspronkelijk een hoofdzakelijk christelijk land met meer dan 50 % christenen. Onder internationale druk is dit sinds 1975 geleidelijk veranderd en vormden de christenen nog slechts 30 % van de  bevolking. Nu zijn de christenen weer het meest getroffen omdat de ontploffing pal in de christelijke wijken gebeurde. De Canadese en Australische ambassades zwaaien met visa voor christenen om hen uit te nodigen Libanon te verlaten en moslims trachten de huizen van de christenen op te kopen. Eens was dit Midden Oosten christelijk, nam de  bisschop Macaire van Qara deel aan het concilie van Nicea (325) en had Qara 13 kerken. Ook later hebben christenen steeds in het Midden Oosten een zeer groot aandeel gehad in de sociale ontwikkeling en de culturele vooruitgang. Het is onze plicht de christenen te helpen op de plaats waar het christelijk geloof ontstaan is
Lees verder >>

 
     
     
     
 

AGENDA

ADVOCAAT MICHAEL VERSTRAETE GEEFT LEZING
EEN ANDERE KIJK OP DE CORONA-MAATREGELEN.

Hij motiveert zijn juridische processen tegen coronamaatregelen: bescherm de zwakkeren maar breng niet de hele maatschappij in lockdown.
ZATERDAG 29 AUGUSTUS TE BRUGGE OM 14u
Meer info >>

 
     
     
 

 

 
 

Dank je wel voor jouw aandacht. We zien dat de pers al wat meer tegengeluid laat horen, dat is hoopgevend! Blijf schrijven naar de pers en Sciensano voor een eerlijke berichtgeving  en een eerlijke weergave van de cijfers. We hopen velen te ontmoeten op de lezing van advocaat Verstraeten.

Samen sterk!


 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>