Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 25 september 2020  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Deze keer geven we een belangrijke verschuiving weer die plaatsvindt binnen de vernieuwde Celeval-groep. Is er hoop op een eerlijke weergave van de Covid-prognose? Een ander artikel pleit uitgebreid voor het terug invoeren van het HCQ. Het is gedocumenteerd met vele statistieken en getuigenissen van artsen. Als een efficiënt geneesmiddel bestaat, dan is een vaccin niet legitiem. Dat het niet om een gewoon vaccin gaat, wordt uitgelegd in een video door arts Carrie Madej. Verder vinden we de brieven van Pater Daniël. Hij haalt diverse punten aan uit de internationale politiek aan en geeft de tegenstem. Als slot vindt u de agenda, een poll en een petitie.

 
         
         
         
 

ZET KOERS NAAR SCANDINAVISCH CORONAREALISME, viruswaanzin vzw.

De obsessie met positieve testen zou verlaten worden bij de reshuffled Celeval en vervangen door een focus op de evolutie in het aantal ziekenhuisopnames, als maatstaf om de coronamaatregelen te bepalen. Maar … wat bedoelt men concreet met "ziekenhuisopnames". Gaat het om iedereen die gehospitaliseerd wordt en na de routinetest positief blijkt? Of gaat het louter om mensen die omwille van (of minstens met) corona-pathologie worden opgenomen? Sciensano spuit daarover mist, maar het is een publiek geheim dat Sciensano elke patiënt meetelt die positief test, ook al gaat het bv. om een persoon die opgenomen werd voor een beenbreuk en geen corona-symptomen ontwikkelt.
Ook de indicators voor het inkleuren van regio’s wil men wijzigen, maar ze krijgen hier veel tegenwind uit diverse ‘politiek correcte’ hoeken. Nochtans worden ze gesteund door verschillende artsen en academici (Bron >>). Schrijf naar politici dat je eerlijke niet gemanipuleerde cijfers wenst en dat ze hierop moeten toezien.
Lees verder >>

 
         
         
         
 

DE GROOTSTE BEDREIGING VOOR DE MENSELIJKE SAMENLEVING IS DE ONTKENNING VAN HCQ
Kim-Caroline Grashoff, 7 september

Een van onze meest fundamentele en heilige rechten is het recht op medische vrijheid. Maar in het merkwaardige geval van hydroxychloroquine lijkt het erop dat de overheid, de media en de farmaceutische industrie met hand en tand hebben gevochten om het geneesmiddel niet beschikbaar te maken - ondanks het overweldigende bewijs dat het COVID-19 kan voorkomen en behandelen.
We weten dat vaccinatie niet legitiem is als er een product is dat het virus efficiënt bestrijdt. Is het daarom dat men HCQ uit de handel neemt? In een rapport van 55 bladzijden doet deze arts een oproep aan de politiek en de media om HCQ terug op grote schaal beschikbaar te stellen.
Lees verder >>

 
         
         
         
 

ARTS CARRIE MADEJ HEEFT EEN VERONTRUSTENDE BOODSCHAP!
COVID-19, VACCINS & ZIEKTES, 4 september

Zij wijst erop dat de grootste kanshebbers onder de vaccins werken met RNA-sequenties (genetische modificatie). Ze gebruiken hydrogel (nanotechnologie) en luciferase, om met een app te kunnen nagaan wie gevaccineerd is.
Luister verder:

In het Nederlands >>

In het Engels >>

 
     
     
     
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
     
 

STAAN DE VS VOOR EEN BURGEROORLOG,
25 september 2020

De Black Lives Matter (BLM) en andere bewegingen lijken op een poging om onder voorwendsel van een strijd tegen de overheersing van het blanke ras, alles omver te werpen en te vernielen. Ziehier mogelijk een nuttige achtergrondinformatie.
Lees verder >>WEL “IN” MAAR NIET “VAN” DE WERELD, 11 september 2020

Leugens worden ontmaskerd over Libanon waarbij de Franse president als de redder van Libanon wordt weergeven, Syrië en de zogenaamde chemische aanvallen,  en de zogenaamde vergiftiging van de Russische dissident Alexei Navalny.
Lees verder >>


OOK DE BELGEN ONTWAKEN, 18 september 2020

Deze samenkomst van de VN Veiligheidsraad was niet bedoeld om te spreken over de politieke of humanitaire situatie in Syrië en nog veel minder om het staatsterrorisme van de VS, Israël, Turkije, Engeland en Frankrijk tegen Syrië te beëindigen. Integendeel. Het gaat enkel over het veronderstelde gebruik van chemische wapens door Syrië. Wie even nadenkt, begrijpt dat het Syrische leger geen gevaarlijke chemische aanslag gaat plegen. Het zou niet alleen gevaarlijk maar ook oerdom zijn.  Anderzijds zijn er talloze bewijzen van chemische aanslagen door terroristen, gesteund door de westerse mogendheden. Daarover heeft Syrië al meer dan 200 brieven bezorgd aan de VN met de nodige aanduidingen.
Lees verder >>

 
     
     
     
 

AGENDA

EEN NEUTRALE KIJK OP CORONA. HOE ZONDER ANGST VERDER LEVEN?
Zondag 27 september van 14u tot 18u.
De eerste twee lezingen worden live uitgezonden. U moet zich wel inschrijven hiervoor.

Een inspirerende namiddag met Professor Mattias Desmet, Dokter homeopaat Luc Vanderlinden en advocaat Michael Verstraeten. Tijdens de lezingen en het open gesprek willen we een neutrale weergave van de huidige tijd met Corona belichten. Dit met als doel de angst te beperken en een richtlijn mee te geven over hoe we kunnen omgaan met mogelijke nieuwe golven. Zo willen we een hoopvol signaal voor de toekomst geven!
Meer info >>

 
     
     
     
 

MANIFESTATIE TEGEN DE UITROL VAN 5G

Zaterdag 26 september 2020 van 14u tot 17u te Brussel.
Het is een informatieve manifestatie. Kom langs bij de stands. Er is ook een stand van medische professionals. Wij beschikken over de volgende informatie: argumentatie tegen 5G, suggesties voor acties, dossier 5G, boeken, stickers, enz.
Meer info >>

 
     
     
     
 

RELATIES EN SEKSUALITEIT IN EEN PERMISIEVE SAMENLEVING.

Zaterdag 24 oktober te Brugge om 19u30.
Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

Nathalie Van De Walle is relatieconsulente en auteur van het boek “Liefdesverklaring. Een handleiding voor meer geluk in de liefde”. Ze vindt dat we als samenleving behoedzamer moeten omgaan met liefde, relaties en seksualiteit. Zij is zelf moeder van vier schoolgaande kinderen.
Lees verder >>

 
     
     
 

 

 
 

ACTIE

PETITIE: STOP MET DE SCHADELIJKE MAATREGELEN OP BASISISCHOLEN, MIDDELBARE SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN.
Het onderzoek van de universiteit van Leipzig toont duidelijk aan dat kinderen tot 18 jaar die getest werden in de periode mei en juni geen actieve geïnfecteerden waren! 0,5 % had antistoffen, omdat de meesten de ziekte niet hebben doorgemaakt. Waarom dan deze maatregelen?
Luister verder en teken de petitie >>

POSTERS: GEEF KINDEREN ZUURSTOF, ZIJ ZIJN ONZE TOEKOMST!
Print een poster uit en hang die op, zodat men de tegenstem hoort >>

We zijn blij te horen dat gezinnen die overgegaan zijn op THUISONDERWIJS elkaar steunen. Sommige ouders nemen die stap omdat ze de mondmaskerplicht en andere regels op school buitenproportioneel vinden.

POLL: MAKEN MONDMASKERS ONZE KINDEREN ZIEK?

Als u schoolgaande kinderen hebt van die leeftijd, vul deze poll in. Dank.
Lees verder >>

 
     
     
 

Hopelijk raakt het zonet gelezen nieuws u, deel het met uw vrienden, zodat ook zij geïnformeerd raken. En doe mee met de acties. Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>