Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 22 november 2020  
  Thema: groepsimmuniteit, PCR-test, Dr. Gaublomme  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Het VRT Journaal vermeldde deze week dat de tweede golf minder dodelijk is dan de eerste. De reden hiervoor zou zijn dat de behandeling is verbeterd en dat de woonzorgcentra het beter doen. Maar we horen niets over een eventuele opgebouwde immuniteit bij een deel van de bevolking. Volgens de media en virologen kan de (groeps)immuniteit enkel bereikt worden met een wijdverspreide vaccinatie. Is dat zo? We laten zien dat ons immuunsysteem een complex geheel is. Onze antistoffen in ons bloed kunnen een virus aanvallen, maar ook onze kruisreactieve T-cellen herkennen het virus. Hierdoor behalen we vlugger de groepsimmuniteit dan dat men ons vertelt. De bekende viroloog van Zweden Anders Tegnell houdt hiermee rekening en daarom dat er geen verplichte lockdown wordt uitgeroepen. Het sterftecijfer is er drastisch gedaald.
- Al eerder hebben we gemeld dat de PCR test helemaal geen bewijs is van een actieve infectie of van besmettelijkheid. Ondertussen zorgen positieve PCR-testen wel voor disproportioneel strenge en vaak nutteloze maatregelen (Bron >>). Goed nieuws is dat het Portugees Hof van Beroep geoordeeld heeft dat de PCR-tests onbetrouwbaar is en zo de quarantainemaatregelen ingetrokken worden voor desbetreffende personen. Hopelijk haalt men ook hier de vals positieve testen uit het systeem.
- Pater Daniël doet de vernietigende agenda voor een ‘Grote Reset’ uit de doeken en meer. Tevens legt hij uit waarom Polen en Hongarije het Europees herstelfonds en de begroting niet goedkeuren.
- Ook vindt u de nieuwsbrief van Comité Bezorgde Ouders die vooral gaat over transgenderisme, een nieuw wetsvoorstel daaromtrent en de valkuilen.
- Als slot komt onze agenda. Op 10 december is er een zoommeeting met Michael Slabbe over het URA-Platform, de URA-munt en de mogelijkheden die dit biedt in deze onzekere tijden. Veel leesgenot.

 
         
         
         
  COVID-19  
         
         
 

GROEPSIMMUNITEIT DOOR ANTISTOFFEN EN KRUISREACTIEVE T-CELLEN.

Viroloog Coretta Van Leer van het UMC Groningen zegt ,,De verleiding is groot om alleen naar antistoffen te kijken. Want die zijn gemakkelijk aan te tonen in een test. Bij het immuunsysteem gaat het ook om T-cellen die ‘leren’ om virussen af te weren.’’ Die cellen zijn moeilijker aan te tonen in een test. ,Je moet er warm bloed voor hebben en een grotere hoeveelheid dan bij de antistoffen-test.

Mensen met weinig antistoffen kunnen een goede cellulaire afweer hebben. Dit kan de reden zijn dat mensen minder ziek zijn van dit coronavirus.  Dat is bij de eerste SARS in 2003 ook gevonden. Mensen die meer op een cellulaire manier reageerden op dat virus, werden minder ziek dan mensen die op de antistoffen-manier reageerden.’’
(Bron >> )
 
     
         
         
   
 

In tegenstelling tot antilichamen tegen COVID-19, die maar enkele maanden actief blijven, kan T-cell immuniteit jarenlang bescherming bieden.

Groepsimmuniteit wordt al bereikt bij 10 tot 20 % besmettingen. Studies laten zien dat 40-60 % van nooit eerder blootgestelde mensen toch T-cel herkenning hadden van SARS-CoV-2 via een eerdere verkoudheid virus-infectie. (Het Sars-VoV-2 heeft 90 % gelijkenissen met de vorige coronavirussen.) Als we die 50 % die al T-cel immuniteit hebben (kruisimmuniteit), optellen bij deze 10-20 % immuniteit door antilichamen, dan komen we op totaal 60-70 % immuniteit. Niet geheel toevallig is deze 60-70 % het projectiepercentage dat epidemiologen noodzakelijk achten voor groepsimmuniteit.

Deze onderzoeken over T-cel immuniteit worden goeddeels genegeerd door de mainstream media, mogelijk vanwege politieke en farmaceutische belangen. Een vaccin van Moderna kost 35 $ per doses. Dan zal het vaccineren van de USA een jaarlijkse omzet van ruim 10.000.000.000 $ opleveren.

Kruisimmuniteit kan ook verklaren waarom zoveel jongeren en personen van middelbare leeftijd asymptomatisch zijn terwijl ze wel positief testen op het coronavirus. Hun T-cellen herkennen het virus en een immuunreactie zorgt ervoor dat maar milde symptomen zichtbaar worden.

Het is ook bekend dat de T-cellen veel minder goed functioneren bij ondervoede mensen. Zij zijn meer kwetsbaar (Bron >>).

 
         
         
         
 

Zweden is een voorbeeld van hoe groepsimmuniteit er uitziet zonder lockdown. Gebaseerd op serologisch testen was in de maand april ongeveer 20 % van Stockholm geïnfecteerd. Het aantal doden piekte in Zweden ook in april. Op dit moment is de pandemie minimaal in Zweden. Zie de blauwe lijn in de grafiek (Worldometers Bron >>).

Het aantal doden in Zweden is  30 maal lager dan in het begin van de Covid-uitbraak. Het aantal besmettingen is bijna tweemaal lager terwijl de testcapaciteit is verdubbeld.
 
         
         
         
 

Dr. Gaublomme laat zien dat natuurlijke immuniteit een groter bereik heeft.
De antistoffen die vaccins uitlokken, werken zeer specifiek voor de ziektekiem waartegen ze zijn gericht. Het eigen immuunsysteem zorgt voor niet-specifieke immuniteit waardoor we snel reageren op eender welke kiem. Hierdoor is er een groter bereik.

Vaccinatie kan het immuunsysteem aantasten.
Hyperimmunisatie
: typisch is de overreactie van het immuunsysteem bij een latere herhaling van het vaccin, met bijvoorbeeld zwelling en koorts maar ook ontsteking van de zenuwen, verlammingen, allergieën, lupus (reuma) en, vreemd genoeg, uiteindelijk ook een sterke daling van de antistoffen.

Auto-immuun reacties: dit zijn reacties waarbij de gevormde antistoffen bepaalde eigen organen gaan aanvallen. Dit kunnen bloedvaten zijn, of de lever, de hersenen, de schildklier, een gewricht … Tal van auto-immuun aandoeningen werden geobserveerd na vaccinatie.
(Bron >> p 83)
 
         
         
         
  PCR-TESTS ONBETROUWBAAR  
         
         
  In Portugal is de zaak van de onbetrouwbare PCR-test voor de rechter geweest. Wat u niet op het “nieuws” hoort, is het vonnis van de beroepsrechter: PCR is onbetrouwbaar en heft daarmee de quarantainemaatregelen op voor de desbetreffende personen. Er bestaat al geruime tijd twijfel over de PCR-tests, die gebaseerd zijn op een publicatie van de Duitse viroloog Christian Drosten en die door de particuliere onderneming WHO zijn doorgedrukt. Deze twijfels zijn nu vastgelegd in een beslissing van een Portugees hof van beroep.
Lees verder >>
 
         
         
         
 

Het is belangrijk dat de vals positieve patiënten uit het systeem worden verwijderd. Onder meer om te voorkomen dat andere landen maatregelen zouden nemen -zoals het niet toelaten van Belgen- op basis van niet helemaal correcte statistieken. Ook dienen de contactopsporing en de quarantainemaatregelen voor niet-besmette personen dan gestopt te worden. Pas na uitzuivering kan men over definitieve cijfers spreken," stelt dokter Louis Ide (Bron >>).

 
         
         
         
 

Sommigen spreken van 1 % vals positieven, andere tot 90 %
( Bron >>). Elke verontreiniging van het genetisch materiaal kan positief testen. Het aantal amplificatiecycli ( CT Cycle Trheshold - het aantal keren dat het genetisch materiaal vermenigvuldigd wordt) bepaald het aantal positieve uitslagen. Hoe langer hoe meer gaat men de CT opdrijven, van 25 tot 40 maal, vandaar het hoge aantal valse positieven (Bron >> Ons land wordt gegijzeld door de PCR-test, Hilde De Smet).

Sneltests zijn nog minder gevoelig dan de PCR-tests. Bij gebruik zullen er nog meer vals positieven voorkomen, met als gevolg nog meer overbodige maatregelen.

 
         
         
         
 

We zien dat in Zweden weinig getest wordt, in vergelijking met de andere landen. Anders Tegnell, de Zweedse viroloog, kijkt puur naar hoeveel mensen er daadwerkelijk ziek worden of sterven (Bron >>). Het gerucht dat er weer een opflakkering is in Zweden is onjuist. Doordat men verplicht wordt door het WGO meer te testen (het dubbel dan in het voorjaar), worden er meer gevallen geregistreerd. Maar het aantal nieuwe hospitalisaties neemt af (Bron >>).

 
         
         
         
  NIEUWSBRIEVEN PATER DANIËL  
         
         
  WERELDWIJDE SAMENZWERING TEGEN GOD EN DE MENSHEID, 6 november 2020

Protestantse,  joodse  en  islamitische  bedienaren hebben verklaard dat ze niet begrepen waarom de katholieke bisschoppen zich zo vlug  hebben  neergelegd  bij  het  verbod.  Meenden  ze  dat  ze  meer  aan  mensen moesten gehoorzamen dan aan God? Voor de viering van de Eucharistieviering is fysieke  aanwezigheid  vereist.  Het  is  verder  onaanvaardbaar  dat  de  Staat  zich mengt  in  de  toediening  van  de    sacramenten  van  doopsel  en  huwelijk.
Lees verder >>
 
         
         
 

ANGST EN LEUGENS OM MILJARDAIRS TE VERRIJKEN, 13 november 2020

De corona is slechts een voorwendsel om een economische chaos op wereldschaal te bewerken en de huidige samenleving te vernietigen zodat de miljardairs zich nog meer kunnen verrijken en de mensheid als hun slaven overheersen. Dit is niet de mening van een naïeve complotdenker maar van prof. Michel Chossudovsky, emeritus prof economie universiteit van Ottawa, gastprofessor aan talrijke universiteiten in Europa, Azië, Latijns-Amerika, stichter en directeur van Centre for Research on Globalisation, Montréal, uitgever van Global Research en schrijver van 12 boeken.
Lees verder >>

 
     
     
 

VOOR DE EER VAN EEN BESCHAVING, 20 november 2020

Hongarije en Polen blokkeren het Europees herstelfonds en de begroting van 1.800 miljard €. Victor Orban en Mateusz Morawiecki stellen hun veto omdat het Europees Parlement het geven van het geld verbindt met het “respect voor de rechtsstaat”. De rechtsstaat respecteren, het klinkt allemaal zo mooi en komt als bijzonder edel over. Boedapest en Warschau zien hierin echter een regelrechte aanval op de soevereiniteit van hun land. Immers, de “rechtsstaat” zoals Europa die bepaalt is bijzonder krom en omvat de verplichting om massa’s immigranten door te laten zonder dat men zijn eigen grenzen mag beschermen, abortus toe te staan, de homocultuur in te voeren, de afbraak van het huwelijk  te aanvaarden,  de verschillen tussen man en vrouw uit te wissen, de ‘verbouwingskosten’ van transgenders op zich te nemen e.d.m.
Lees verder >>

 
     
     
     
  AGENDA  
     
 

ZOOMMEETING MET MICHAEL SABBE: NIEUWE FINANCIËLE SYSTEMEN. MAAK KENNIS MET JOUW BANK IN OPRICHTING.
Donderdag 10 december om 20 uur We maken kennis met het URA-platform en de URA-munt waarbij men kan kopen en verkopen, uw diensten kan aanbieden en advertenties plaatsen. Ook de Bank of Joy, een coöperatieve fairtrade bank in oprichting, wordt voorgesteld.
Meer info >>

 
     
     
     
 

Schrijf u tijdig in voor de lezing als u erbij wilt zijn en zeg het voort. Stuur de nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden zodat de halve waarheden van de media doorprikt worden en de waarheid aan het licht komt. Bij voorbaat dank.

Samen sterk!
 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>