Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 10 november 2022  
  Thema: Het klimaat  
     
 

Beste vrienden, Intussen zijn we bijna twee weken verder en ontvang je eindelijk onze nieuwsbrief. Mailchimp heeft de verzending van onze laatste nieuwsbrief tegengehouden en ons account verwijderd. Intussen hebben we gezocht naar een evenwaardig alternatief. Mocht je de nieuwsbrief tweemaal hebben ontvangen, onze verontschuldiging hiervoor. Hopelijk verlopen de verzendingen vanaf nu weer normaal.

In de nieuwsbrief kan je lezen dat de Verenigde Naties hebben verklaard dat “de wetenschap aan hun kant staat’ en dat ze de zoekresultaten van Google hebben aangepast om elke klimaatvisie die afwijkt van de VN-claims te censureren. Ook de e-mail providers moeten ervoor zorgen dat hun inhoud conform de Europese voorschriften zijn. Vandaar deze strenge censuur. Sturen jullie de nieuwsbrief door naar jullie kennissen zodat de censuur doorbroken wordt? Dank alvast! Samen sterk!

Zoals beloofd hebben we het deze keer over het klimaat. We horen over een klimaatmars tijdens de schooluren, een klimaatweek, klimaatonderwijs, klimaathonger, een klimaattop. In het boekje ‘Klimaatfestival Brugge’ staat dat we ons af en toe ‘stinkend schuldig moeten voelen’ over het klimaat. Vele instanties werken mee: scholen, het seminarie, bib, culturele verenigingen, mode-sector, economie ... Wat willen ze ons zo dringend bijbrengen? Wat zijn de gevolgen van deze strategie? De volgende keer bespreken we wat de gevolgen zijn voor de boeren, de vissers, de man in de straat, onze voeding …

 
     
     
     
 

De klimaattop Cop27 in Egypte, in Sharm-el-Sheikh.
Men doet alsof alle wereldleiders aanwezig zijn, maar Rusland, China en India, Zuid-Korea, Japan, Mexico, Turkije zijn de grote afwezigen. Zij stuurden geen regeringsleiders (Bron>>). Europa is verantwoordelijk voor 10 % van de
CO2-uitstoot van de ganse wereld. Hoe kan Europa invloed uitoefenen op de uitstoot van de wereld? Rusland, China en India zijn samen al verantwoordelijk voor 40 % en doen niet mee.

 
     
     
     
  Financiering klimaatschade.
Het zijn voornamelijk landen van het zuidelijk halfrond die aanwezig zijn om compensatie te vragen voor de ‘klimaatschade’. Volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zijn overstromingen, hittegolven, bosbranden en orkanen het gevolg van klimaatopwarming. Is dat zo?
De ontwikkelde landen hebben zich in 2009 in Kopenhagen ertoe geëngageerd om tegen 2020 100 miljard dollar klimaatfinanciering te mobiliseren. Dit zal ten vroegste in 2030 gehaald worden. De Westerse bedrijven betalen grote sommen emissierechten  om CO2 te mogen uitstoten. Verder bekostigt slechts een dozijn westerse landen het ganse congres (Bron>>).
 
     
     
     
 

G20
De G20 in Indonesië slaagden er een paar weken geleden voor het eerst sinds jaren niet in om tot een gezamenlijk communiqué te komen inzake klimaatverandering en de doelstellingen voor de COP. Hier zien we nog eens dat niet alle landen meegaan in het discours van de klimaatverandering door de mens. (Bron>>).

 
     
     
     
 

Klimaatalarm.
De VN-Secretaris zei bij de opening van de top: “We zitten op de snelweg naar de klimaathel, met de voet op de gaspedaal. Ofwel sluiten we een gezamenlijk solidariteitspact, ofwel een gezamenlijk zelfmoordpact.” Deze bewoording dient enkel om het volk angst in te boezemen. Verder roept men ieder op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Dus de schuld wordt bij de mens gelegd. Is dat zo? Waarom zitten er daar geen wetenschappers en onderzoekt men niet deze hypothese? Maar voor het IPCC is dat debat reeds gevoerd en afgerond.
Natuurlijk moest Al Gore een openingsspeech houden om de wereld de stuipen op het lijf te jagen. “De opwarming van de aarde komt doordat wij elke dag 162 miljoen ton C02 de atmosfeer in jagen, wat daar blijft hangen voor meer dan honderd jaar. Dit veroorzaakt een extra hitte van 600.000 atoombommen op Hiroshima die elke dag exploderen’.

 
     
     
     
 

Dat CO2 gezond is voor de planten op het land en in de zee (plankton) en dat er een natuurlijke cyclus is waardoor CO2 wordt afgebroken, blijkt bij hen niet bekend. Hogere CO2 maakt ook voedselgewassen en kruiden voedzamer en geneeskrachtig (Bron>>).

 

Te veel CO2-uitstoot door de mens zou leiden tot klimaatverandering. Maar is dat echt waar?

  • Bedenk dit even. Er zit slechts 0,038 % CO2 in de lucht (bron >>) waarvan de mens slechts 0,00152 % produceert, namelijk 4 % van 0,038 %. Meer dan 90 % CO2 komt van andere bronnen, waarop de mens geen invloed heeft (zeeën, vulkanen, fauna, bosbranden, meteorietinslagen). En deze zeer geringe hoeveelheid van de mens moet verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering?
   (Bron >>)
  • Marcel Crok van de organisatie Clintel erkent de temperatuurschommelingen. Maar ook hij zegt: als mens kan men  hiertegen weinig doen. 49 % CO2-reductie heeft als resultaat 0,003 graden minder opwarming. Deze berekening werd tweemaal bevestigd door twee Nederlandse kranten! (Luister>>) (volledig van 21 tot 30 min hier>>).
  • CO2 neemt inderdaad de warmte op van infrarood stralen. Het broeikaseffect heeft een waarde van 3. Voor de zon bedraagt dit 340. Dus de invloed van de mens is minimaal. (Bron>>) 

Er is geen klimaatcrisis.
Marcel Crok wijst er bovendien op dat men niet kan spreken van een crisis
Bijvoorbeeld:

  • De zeespiegel stijgt 1,8 mm in Nederland, niet 2,5 tot 3 meter de komende eeuw.
  • De overstromingen nemen niet toe, dit bevestigt het zesde IPCC-rapport uit 2021 dat stelt dat er wereldwijd geen toename is in overstromingen. Zie tabel HIER>>.
  • De totale energie van orkanen wereldwijd sinds 1980 vertoont geen opwaartse trend. Zie HIER>>
  • Tuvalu-eiland zinkt, zegt de NOS in #destaatvanhetklimaat #NPO1 maar dit is niet waar. Er zijn in het gebied meer eilanden die groeien dan slinken. Zie HIER>>.
  • Nog nooit lag er zoveel sneeuw op de Noordpool. Dit staat in dit wetenschappelijk onderzoek (Bron>>).


Het IPCC
Het IPCC heeft verschillende rapporten geschreven vanaf 2008. In het eerste rapport lees je over hun twijfel of de mens de oorzaak is van de klimaatopwarming. Later werd dit aangenomen ondanks diverse andere stemmen.

  • In een rapport staat dat de gletsjers van de Himalaya in 2035 zouden gesmolten zijn. Een doemscenario dat niet klopt. Men gebruikt een bepaald rekenmodel om deze voorspellingen te maken, maar veel wetenschappers kunnen zich daar niet in vinden (Bron>>).

Global warming petition project.
Een groep van 37 487 VS wetenschappers - waarvan 9029 met PhD (de hoogste academische graad) - tekenden een petitie in 2007. Ze drongen bij de VS-regering aan om uit het Kyoto protocol te stappen. Er is geen consensus over de hypothese van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en de daaruit voortvloeiende klimatologische schade. Deze wetenschappers zijn er daarentegen van overtuigd dat overheidsoptreden op basis van deze hypothese zowel de menselijke welvaart als de natuurlijke omgeving van de aarde onnodig en contraproductief zal schaden.
De petitie werd genegeerd door de MSM en verduisterd, gecensureerd door Google en YouTube. De waarheid mag niet bekend worden.
Petitie>>

Censuur
De Verenigde Naties hebben verklaard dat “de wetenschap aan hun kant staat’ en dat ze de zoekresultaten van Google hebben aangepast om elke klimaatvisie die afwijkt van de VN-claims te censureren.
“Is de ‘klimaatgemeenschap’ een politieke lobbyorganisaties geworden, en gebruiken ze ‘The Science‘ om hun voorkeursbeleid te ondersteunen dat aansluit bij de ‘Great Reset’ en de macht van de overheid versterkt?” (Bron>>)

 
     
     
     
 

Temperatuurschommelingen zijn van alle tijden.

(De langetermijntemperatuurgrafiek van 2500 v. Chr. tot 2040 na Chr. door klimatoloog Cliff Harris.)

Je ziet op de grafiek klimaatcycli die met regelmaat van tijd terug komen, ook met weersextremen.  Luister verder>>

Onderscheid lokaal en globaal Klimaat.
De meeste waarnemers maken zelden het onderscheid tussen lokaal en globaal klimaat. Ondanks de lokale klimaatopwarming in Europa de laatste jaren, waar je veel over hoort, is het gemiddelde, globale klimaat de laatste zes of zeven jaar ongeveer even warm gebleven. Dat kan iedereen duidelijk aflezen op de temperatuurgrafiek van de NASA. Andere gedeeltes van de wereld koelden dus licht af – zodat deze recente Europese opwarming waarschijnlijk door natuurlijke fluctuaties komt, en op zich geen effect is van het broeikaseffect (Bron>>).

Onderscheid klimaat en milieu. Milieucrisis!

  • Zorg voor ons milieu is belangrijk, geen afval en plastic nalaten zodat het niet in zee en rivieren terecht komt, kleine plantjes niet vertrappelen, bossen en stranden intact houden. Maar doen we dat?
  • De kunstmatige meststoffen maken ons voedsel minder gezond en minder voedzaam.
  • Door het vele gebruik van medicatie/hormonen komen restanten in ons grondwater en drinkwater terecht. Zo te zien worden de multinationals Pharma en Bayer geen stokken in de wielen gestoken.
  • Het ontginnen van olie en aardgas laat soms te wensen over.  Olielekken kunnen het hele ecosysteem vernietigen, de visserij en de voedselzekerheid doen instorten, het drinkwater verontreinigen en de gezondheid van de bevolking in het gedrang kunnen brengen. Deze ontginning gaat soms ten koste van natuurgebieden.
  • We moeten stoppen met overconsumeren en alles opsouperen. Alles moet groter, duurder, luxueuzer, verspillender, ... Wat als die trein maar blijft doordenderen? Genoeg is genoeg. Anders gaan we bepaalde grondstoffen opconsumeren.
  • Energieminderen wordt ons nu opgedrongen maar zou een vanzelfsprekende ingesteldheid moeten zijn. Moeten de deuren automatisch opengaan, de gordijnen automatisch dicht, de koffiezet en het licht automatisch aan… Met de opkomst van de smart cities, (uitleg>>) gebaseerd op technologie, wordt het een hele uitdaging om te ‘minderen’. We belanden in een milieucrisis! De technologie krijgt voorrang op milieu en gezondheid.
  • => Gaan we hiermee het klimaat beïnvloeden? Nee, we zien duidelijk in het vorige relaas dat de mens geen vat heeft op het klimaat. Wel op het milieu. Maar men gaat bewust deze items mengen om mensen mee te krijgen in de klimaatzaak. Weet je wel, onze voetafdruk moet kleiner worden. Dat kunnen we doen voor het milieu, maar niet voor het klimaat.

Geo-engineering.

 • Men beïnvloedt het klimaat met geo-engineering (weermanipulatie). Overvloedige regen, stormen, extreme droogte, orkanen kunnen hiervan het gevolg zijn.
 • Met regelmaat worden chemtrails gespoten om de zon te dimmen, eerder zei men om het ozongat te dichten. Condensatiekernen boven zee worden verspreid om wolkvorming te stimuleren en zo het weerkaatsingsvermogen van de zon te verhogen (Wikipedia>>).
 • Weermanipulatie wordt ook gebruikt door het leger of voor grote evenementen (Zie>>). Wat zijn de gevolgen voor de natuur en het milieu?
 • In Nederland werd begin dit jaar bij Wet Openbaar Bestuur om opheldering gevraagd bij de overheid over chemtrails, maar hun verzoek werd afgewezen bij gebrek aan documenten hierover (Bron: 5 tot 18 min>>). Ook in België is hier weinig transparantie over. Soms doet men alsof chemtrails overeenstemmen met de condens strepen van de vliegtuigen.

Het klimaatbeleid is niet consequent.

  • We zien dat de uitstoot van CO2 ook bij de zogenaamde groene energie niet nihiel is. Biomassaverbranding, veel gebruikt in Nederland, veroorzaakt meer CO2 dan gasverbranding.
  • De energie van windmolens en zonnepanelen is beperkt en geen constante waardoor een zekere back-up noodzakelijk is. Het is niet natuurvriendelijk. De trillingen in de aarde ontregelen het ondergrondse leven. De draaiende wieken zorgen voor veel dode vogels. En het ontsiert onze natuur. Windmolens en zonnepanelen zorgen voor een berg afval, niet alles is recycleerbaar.
  • De kerncentrales stoten amper CO2 uit en die worden gesloten?! De energie uit een kerncentrale ontstaat door uranium te splijten. Daarbij komt weinig CO2 vrij (Bron>>). Eén kerncentrale heeft een energieopbrengst gelijk aan  341 windturbines. Kerncentrales gaan langer mee dan windturbines en leveren continu stroom (Bron>>). Het opslaan van radioactief kernafval gebeurt bij ons in de installaties van NIRAS en Belgoprocess in Dessel. Men kan radioactief kernafval hergebruiken. De bruikbare bestanddelen (95%) worden gescheiden van radioactief afval. Maar ook hier blijft men met afval opgezadeld en dat is moeilijker op te slaan.
  • Elektrische wagens doen onze consumptie van elektriciteit sterk stijgen (volgens de plannen 3 miljard kWh meer tegen 2026). Toch worden die gepromoot.
   De elektriciteit voor een elektrische wagen (Tesla) wordt ook opgewekt door fossiele of andere energiebronnen. Ze slorpen een enorme hoeveelheid van onze elektriciteitsvoorraad op. Niet te spreken van de grondstoffen (kobalt, mangaan, lithium, …) die nodig zijn voor het maken van de batterijen. Die zijn schaars en via kinderarbeid en slavenarbeid (lage lonen) worden ze voornamelijk vanuit Congo naar onze streken geïmporteerd. Waarom dan toch die elektrische wagen? Hebben ze die nodig binnen de toekomstige smart-cities (smart-car)? (Bron>>)
  • Verbranding hout.
   Wanneer een boom groeit, absorbeert hij enorme hoeveelheden koolstofdioxide en houdt deze vast, als onderdeel van het fotosynthetisch proces. Precies dezelfde hoeveelheid Co2 komt vrij in de atmosfeer wanneer de boom wordt gekapt en wordt verbrand. Als hout echter efficiënt wordt verbrand , is het CO2-neutraal en kan het als groene energiebron worden beschouwd (Bron>>).

De stijgende energievraag kan niet voldaan worden met enkel hernieuwbare energiebronnen.

De grafiek bewijst dat een transitie naar 100 % hernieuwbare energie onmogelijk is. De energie door zon, wind geeft een minimale opbrengst en is variabel (groen, roze). De fossiele brandstoffen blijven voornamelijk de leveranciers van onze energie.
België heeft minder biomassa-bedrijven maar gaat drie nieuwe gasterminals bouwen.

Energiecrisis
De sluiting van de Belgische kerncentrales en de overinvesteringen in hernieuwbare energie, die duur is en weinig rendabel, zouden ons moeten beschermen tegen een (klimaat)ramp, maar blijken zelf een ramp te zijn. Ons klimaatbeleid zorgt vandaag al voor een enorme energiecrisis (tekort) die de volgende jaren nog stevig kan verergeren tot ernstige black-outs van het elektriciteitsnet en tot een stevige verarming van Europa kan leiden (Bron>>).
En toch blijft men hernieuwbare energie subsidiëren wat leidt tot nog duurdere  energieprijzen.

Gevolg: dure energieprijzen, armoede, chaos.

  • Thierry Baudet heeft armoede voorspeld eind 2018.
   Als men de klimaatwet goedkeurt en de groene lobby volgt dan zal het land in armoede terecht komen. Miljarden worden uitgegeven om van de fossiele brandstof af te komen, terwijl grote delen van de wereld hiermee doorgaan (Bron>>).
  • ‘CEO Chevron geeft het klimaatbeleid de schuld van wereldwijde energiecrisis.
   De georkestreerde stemmingmakerij tegen fossiele brandstoffen en de olie-, gas- en kolenindustrie, die toch voor zo’n 80 % van de wereldwijde energievoorziening verantwoordelijk zijn, getuigt van weinig realiteitsbesef. Als deze sectoren een sabbatical zouden nemen, zou zulks de wereldeconomie in chaos storten. Het lijkt erop dat de regeringen de storm lijdzaam over zich heen laten trekken’ (Bron>>).
  • In België, met Groen in de federale regering, wordt ook deze ‘groene’ koers gevaren. We zien hoe de prijzen voor energie stijgen en mensen in de armoede terecht komen.
   Men neemt slechts 4 % gas af van Rusland! Dus men kan niet zeggen dat de prijzen stijgen omwille van de oorlog. Rusland heeft nog onlangs aangeboden om te leveren maar men wil geen fossiele brandstoffen meer van Rusland. Men wil de kernenergie uitschakelen, Doel 3 hebben ze gesloten. Maar als men een tekort aan energie heeft, maakt men wel gebruik van de kerncentrales van Frankrijk om zich te bevoorraden. Dit zal dit jaar niet meer kunnen.
  • Europarlementariër
   ’Door de bijna verdubbeling van de geldhoeveelheid heeft men zelf de inflatie-explosie veroorzaakt. De jarenlange 'green hetze' met de sluiting van de kerncentrales en het ontwrichten van onze energiebevoorrading heeft de explosie van de energieprijzen zelf mee in gang gezet, nog lang voor de Russische inval in Oekraïne'
   (Bron>>).
  • Dit ‘groene beleid’ wordt mondiaal aangestuurd door de VN! Wil men de bedrijven failliet laten gaan, door veel te hoge energiekosten, om straks de economie herop te bouwen volgens het plan van het World Economic Forum?  ‘Build back better’. Bij de COVID-crisis hadden we ook veel faillissementen, toeval?


Europa heeft gas terug geklasseerd onder de erkende transitiebrandstof.
Gascentrales worden tijdelijk terug gesubsidieerd, nu het gevaar op energietekort stijgt. Blijkbaar is het gezond verstand teruggekomen. Afrikaanse landen denken eraan om meer gas te ontginnen. Algerije, Nigeria, Egypte en Libië zijn reeds wereldwijde leveranciers (Bron>>). In België zijn er geen aardgasbronnen. Het aardgas wordt voornamelijk ingevoerd uit Noorwegen, Nederland en Qatar (LNG). Aardgas kan onder vloeibare vorm, dit is LNG, worden aangevoerd per methaanschip via Zeebrugge. België wil haar capaciteit van gasterminals opdrijven. Hierin wordt gas in vloeibare vorm opgeslagen.

Fossiele brandstof raakt niet op.
De aarde maakt olie en gas zelf aan en wel onuitputtelijk. Resten van planten en dieren op kilometers diepte veranderen onder grote druk in olie en gas. Deze voorraden worden voortdurend aangevuld, dit is een natuurlijk proces. In tegenstelling van wat men zolang heeft beweerd, dat de olie- en gasvoorraden beperkt zijn.
Luister naar de docu van Marijn Poels>>

Het klimaatbeleid is een ideologie geworden, geen wetenschap.
De media en regerende politiek ondersteunt die ideologie. Klimaatactivisten lijmen zich vast aan schilderijen en krijgen alle media-aandacht. Klimaatcritici krijgen niet eens het woord.
“We moeten de doelen halen.” De landen, regio’s worden regels opgelegd. Andere voorstellen worden niet aanvaard.
De Vlaamse Jeugdraad roept de onderwijskoepels, mediaspelers en ministers op om kinderen en jongeren meer én correcter te informeren over klimaatverandering. Zij adviseert om het onderwerp op te nemen in de leerplannen, al vanaf de kleuterklas (Bron>>).
Misschien moet men eerst de jongeren leren, en dat van kleins af aan, om goed en evenwichtig met Moeder Aarde om te gaan. Dat gaat over: zorg voor de natuur, terug dichter bij de natuur leven, tevreden zijn met gewoon comfort en stoppen met overconsumeren,  voedsel kopen bij de lokale boeren, waar men op een ethische manier cultiveert, ‘keep it small’. Waarom staat dit niet in het curriculum?

Resultaat Klimaattop Cop27: geen afscheid van fossiele brandstoffen.
We zien dat er op de klimaattop weinig eensgezindheid was over hoe men de vooropgestelde normen wil bereiken. Sommigen vinden de kosten te hoog om die verandering na te streven met de zogenaamde ‘groene hernieuwbare’ energie. Daarom dat men het terugdringen van de fossiele brandstoffen niet heeft opgenomen in de slotconclusie van de klimaattop. Er waren zelf rijke landen die pleitten om af te stappen van de gestelde klimaatdoelen in Parijs. Blijkbaar heeft het realisme het gewonnen van de klimaatfanaten
(Bron>>)(Bron>>).

Ideologie doorprikken.
‘De mens is niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, maar wel voor de zorg van het milieu! We hebben geen klimaatcrisis maar een milieucrisis.’
Het is aan ons om een tegengeluid te laten horen en een voorbeeld te zijn van milieubeschermers.
We moeten spreken, voordat vele faillissementen het gevolg zijn van deze hoge ‘groene’ energieprijzen. Wij willen geen Build Back Better door de grote multinationals! We moeten politici aanporren om te spreken in het parlement, zodat dit beleid gekeerd wordt. Gebruik deze informatie. Beluister sommige filmpjes, lees artikels zodat je zelf gefundeerd uit de hoek komt tijdens een gesprek met vrienden.

 
     
     
     
 

AGENDA

HART VOOR ONZE KINDEREN

Een nieuwe statische actie op zondag 20 november 2022 om 15u in het Citadelpark Gent aan het Amfitheater, vlak naast de Monterey Kiosk. Onderwerpen zoals ‘Het verdrag van de rechten van het Kind’, gezondheid, armoede, gezonde voeding en vrijheid komen aan bod. Op 20 november 2022 vindt jaarlijks in België en internationaal de dag van 'de rechten van Kind' plaats. Juist daarom willen we specifiek op die dag de kinderen centraal stellen. Hopelijk zien we je dan. Help je ons ook deze actie verder delen? Geef indien mogelijk aan of je komt via deze link: https://fb.me/e/2kDhDhVld
Meer info op www.hartvooronzekinderen.com en op Facebook, Youtube en Instagram. https://www.facebook.com/HartvooronzeKinderen https://www.youtube.com/channel/UCIb8Loarj3ALuQT3-dgGjrQ

 
     
     
 

ZOOMMEETING: WIL JE MEER WETEN OVER VACCINATIE?

 • Donderdag 17/11 - Vaccinatie tegen bof, rubella en kinkhoest: toch niet zo doeltreffend.
 • Donderdag 1/12 - Polio, een heel ander verhaal
 • Donderdag 15/12 - Tetanus: het belang van wondhygiëne

Inschrijven>>

 
     
     
     
 

Slot
Deel gerust deze nieuwsbrief zodat ook de ogen van uw kennissen open gaan betreffende de leugens i.v.m. de klimaatzaak en deel deze informatie. Dank alvast.

 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
    STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>