Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 20 december 2022  
  Thema: Transitie waarbij de boeren grote offers moeten brengen.  
     
 

Vooreerst hebben we het over de boeren die onteigend worden om diverse redenen, te veel stikstof in de grond, er moet meer ruimte komen voor biodiversiteit, de voedselvoorziening moet CO2-neutraal zijn … Wat is er aan de hand? Zijn dit allemaal reglementeringen die passen in de (voedsel)transitie die uitgaat van het WEF? Willen de grootbedrijven van de Food Tech de traditionele visserij en landbouw overnemen en domineren?

Verder hebben we het over de nieuwe Europese regeling die voorligt, waarbij men de burger wil laten betalen voor CO2-uitstoot van auto en woning.

 
     
     
 

Overzicht inhoud

 • 'IJzersterke positie boeren wordt niet geduld door overheid' Gideon van Meijeren
 • Gideon van Meijeren legt uit wat het ‘krankzinnige’ stikstofbeleid te maken heeft met Tristate City en omvolking
 • In Montreal Canada is er een nieuwe VN top doorgegaan over biodiversiteit
 • Een paper gepubliceerd door 32 auteurs van 24 instellingen in acht landen die concluderen dat de aarde groener wordt.
 • "Ze draaien de boeren binnenstebuiten," zegt bioboer Jarno Claeys van Pittem.
 • 33 ha West-Vlaamse landbouwgrond moet wijken voor bos - Een verbod van telen van gewassen die na 1 september geoogst worden
 • Voedselfabrieken staan in de steigers om boeren te vervangen. Dit onder het mom van droogte en klimaat.
 • De Europese Commissie overweegt ‘nieuwe genetische technieken’ (ngt) te dereguleren.
 • De Blue Food Innovation Summit juni 2022 te Londen.
 • Food innovate summit 2022 Milan
 • Vlees is wel goed voor milieu en klimaat
 • EU-burgers gaan betalen voor CO2-uitstoot van auto en woning
 • Duurzaam ontwikkelingsdoel 13 vraagt waanzinnige offers
 • Varia
 
     
 

'IJzersterke positie boeren wordt niet geduld door overheid' Gideon van Meijeren
Onder het mom van het halen van de stikstofdoelstellingen wordt land onteigend van boeren. Dezelfde evolutie zet zich door in België. Stikstof is voeding voor de planten. In een gezonde natuurlijke cyclus is stikstof geen probleem. 1/3 van de stikstof in de lucht komt van de mens of natuur uit het buitenland. Het is Europa die strenge limieten oplegt zodat het voor de boeren onhoudbaar wordt
(Bron>>).
Gaat het hier om voedselcontrole? De boeren zijn onafhankelijk in hun voedselvoorziening. Moet dat ontnomen worden door middel van alle soorten regelgeving? Moet men genetisch gemanipuleerd voedsel eten waar enkel grote bedrijven een patent op hebben?
Eén van de sustainable development goals van het WEF is wereldwijde voedseltransitie. Klaus Schwab van WEF spreekt van ‘food innovation’.

Er is een project om van Nederland, België en Luxemburg een wereldstad te maken. Dit is positief ontvangen door drie regeringen! Past deze foodinnovatie in dat project?
Bron>>

 
     
     
     
 

Gideon van Meijeren legt uit wat het ‘krankzinnige’ stikstofbeleid te maken heeft met Tristate City en omvolking.
Impopulaire maatregelen worden doorgedrukt onder het mom van natuurbescherming, als opstapje voor andere doelen.

Maar liefst 25 miljard euro heeft Nederland ervoor uitgetrokken om de komende jaren onze agrarische sector af te breken. Het komt neer op ruim 3500 euro per belastingbetaler.

Andere plannen die klaarliggen van het WEF.

 • Tot 2030 wil men bijna 1 miljoen woningen bouwen, hoofdzakelijk voor immigranten die nu nog niet in Nederland zijn. Dat is volledig in lijn met doel 10 = verminderde gelijkheid, van de Sustainable Development Goals (SDG) van de V.N.
 • Tot 2030 wil men nog 5000 megawindturbines plaatsen en vele honderdduizenden vierkante meters grond met zonnepaneelvelden vol leggen. Dat is volledig in lijn met SDG 7 = duurzame energie.
 • Nederland wil men omvormen tot ‘één grote groene wereldstad met 30 miljoen inwoners’, Tristate City, dat volledig in lijn is met SDG 11 = duurzame steden en gemeenschappen.
 • Het plan om het eten van vlees steeds verder uit te bannen is volledig in lijn met SDG 2 = zero hunger.”

“Het zijn allemaal plannen van het kabinet waar onze agrarische sector in de weg staat,” (Bron>>).

 
     
     
     
 

In Montreal Canada is er een nieuwe VN top doorgegaan over biodiversiteit.
Dit vond plaats net na de klimaattop in Egypte. Volgens hen staat de biodiversiteit onder grote druk. Om de neerwaartse spiraal te stoppen is het streven om in 2030 dertig procent van al het land op aarde en dertig procent van al het water tot beschermd gebied te maken.

Daarnaast gaat de top over veranderingen in onze consumptie en productie. Dat betekent dat landbouw en visserij zo moeten worden georganiseerd dat dieren, planten en ecosystemen er niet door worden geschaad (Bron>>). Opvallend is dat ook in Montreal Canada net voordien er een summit doorging over het bouwen van smart cities. Hoe zijn die te vereningen (Bron>>)?

 
     
     
     
 

Een paper gepubliceerd door 32 auteurs van 24 instellingen in acht landen die concluderen dat de aarde groener wordt.
Dat spreekt de Montrealtop tegen. Na het analyseren van satellietgegevens concludeerden de deskundigen dat de groene vegetatie in 30 jaar tijd met ongeveer 14% was toegenomen. De studie schreef 70% van deze toename toe aan de extra koolstofdioxide in de atmosfeer. De hoofdauteur van de studie, Zaichun Zhu van de Universiteit van Beijing, zegt dat dit gelijk staat aan het toevoegen van een nieuw continent met groene vegetatie dat twee keer zo groot is als het vasteland van de Verenigde Staten (Bron>>).

Wereldwijde vergroening heeft alle ecosystemen beïnvloed - van arctische toendra tot koraalriffen tot plankton tot tropische regenwouden - maar komt het sterkst tot uiting in droge gebieden zoals de Sahelregio van Afrika, waar de woestijnvorming nu grotendeels is omgedraaid. Dit komt omdat planten minder water verliezen bij het opnemen van kooldioxide als de concentratie kooldioxide hoger is. Ecosystemen en boerderijen zullen aan het eind van deze eeuw minder waterstress hebben dan nu het geval is in periodes met weinig regenval.

 
     
     
     
 

"Ze draaien de boeren binnenstebuiten," zegt bioboer Jarno Claeys van Pittem.


Europa giet de regelgeving van de VN in Europese regelgeving en die worden opgelegd aan de landelijke besturen. Jarno laat zien dat op Europees niveau deze wetten moeten weggestemd worden.
Het nieuwe MestActiePlan (MAP7) moet er voor zorgen dat ons water drinkbaar blijft. Chemische mest mag gebruikt worden, geen natuurlijke mest.
Europa port Vlaanderen aan om 30 % van haar oppervlakte tot 'natuur' te bestemmen. Slechts 46% is landbouw bij ons en 6,7% natuur. Ze zullen geen industrie, woonzone, wegen e.d. opofferen voor natuur. De boer zal moeten wijken (Bron>>).

 
     
     
     
  33 ha West-Vlaamse landbouwgrond moet wijken voor bos, 14 december 2022
Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft onlangs ruim 34 hectare grond aangekocht in de regio Roeselare – Moorslede om er bos te planten. Behalve 1 hectare bestaand bos, gaat het allemaal om landbouwgrond. Zo zie je hoe ze ook op deze maatregelingen getroffen in Montreal onze boeren treffen (Bron>>).
 
     
     
     
 

Een verbod van telen van gewassen die na 1 september geoogst worden.

In gebieden met de slechtste waterkwaliteit, gaat Demir het verst. Ze denkt aan een verbod om aardappelen en groenten te telen die pas na 1 september geoogst worden (Bron>>). De resten van medicijnen en cosmetica in het water wordt over het hoofd gezien.
Thijs Vanden Nest ziet verregaande gevolgen als deze maatregel er komt. “Het gros van de aardappelen en groenten wordt na 1 september geoogst. Het zou betekenen dat je een kruis mag maken over de groenteteelt in West-Vlaanderen. En het zal een enorme beknotting zijn van het Vlaamse aardappelareaal”, zegt hij in De Tijd (Bron>>).

 
     
     
     
 

Voedselfabrieken staan in de steigers om boeren te vervangen. Dit onder het mom van droogte en klimaat.

De vervanging van traditionele landbouw door verticale landbouw vindt men op de website van het World Economic Forum. Wereldwijd zijn er miljarden geïnvesteerd in bedrijven die inzetten op verticale landbouw, waarvan vele ook al aan supermarkten leveren. Deze bedrijven zijn ‘technologische platforms’ die zaden genetisch ‘editen’, oftewel ze geschikt maken voor deze techno-voedselproductie.

Onder het mom van klimaatverandering en droogte willen ze landbouwproductie verplaatsen naar grote fabriekshallen, waarbij ze gebruik maken van ‘slimme’ technologieën. De oppervlakte kan wel 9300 vierkante meter (100.000 square feet) zijn, waarin de gewassen groeien in verticale constructies, die worden gemonitord en verzorgd door sensoren en robots. Het bedrijf Bowery Farming heeft een faciliteit in Texas, die groot genoeg is om 16 miljoen mensen in een omtrek van 200 mijl (ongeveer 320 km) van groente te voorzien. Momenteel gaat het voornamelijk om bladgroente, kruiden, en soms fruit. Die worden binnen 12-14 dagen onder uv-licht opgekweekt. Deze faciliteiten hebben al contracten met grote supermarktketens. Omdat er geen pesticiden worden gebruikt, wordt het als biologisch gelabeld.

De weg wordt voorbereid om “gene edited” zaden toe te laten. Dit is een andere techniek dan genetische modificatie (gmo). Bij gmo’s brengen ze extern DNA in, om het zaad andere eigenschappen te geven. Bij editen wordt er een stukje DNA uitgeknipt, zodat het anders muteert. Op die manier proberen ze gewassen resistenter te maken tegen droogte en ziektes, of andere eigenschappen te geven. Met het besparen op water en land, dien je de klimaatdoelen.

We zien dat er een aantrekkelijke markt in geavanceerde genetica ontstaat. Tegelijkertijd wordt wetgeving tot het patenteren van zaden verplicht. Dit maakt verbouwen met natuurlijke zaden heel moeilijk. De Bill & Melinda Gates Foundation, Breakthrough Energy, Jeff Bezos, Blackrock, Barclays, Vanguard, Google, Wal-Mart, Monsanto/Bayer, en alle grote supermarktketens zijn betrokken.

Terwijl het gewone boeren, zowel in de landbouw als veeteelt, onmogelijk wordt gemaakt te produceren, wordt de voedselproductie in dit soort grote fabrieken ondergebracht, waar het niet langer direct toegankelijk is, zoals ze dat bij boeren wel zijn. Zo controleert men de voedselproductie.
Lees verder >>

 
     
     
 

De Europese Commissie overweegt ‘nieuwe genetische technieken’ (ngt) te dereguleren.

Dit blijkt uit geheime beleidsscenario’s, die via de milieuorganisatie GMWatch naar buiten zijn gekomen. Een langdurige agressieve lobby van de Amerikaanse regering, de Bill en Melinda Gates Foundation, multinationals als Bayer, BASF, Dow en Monsanto, alsmede de Universiteit van Wageningen en de Nederlandse regering, lijkt hiermee succes te gaan boeken. De genetische manipulatie zou bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen, maar volgens critici is hier geen bewijs voor en is de lobby achter de deregulering uit op “totale controle over de wereldwijde voedselproductie”(Bron>>).

 
     
     
     
 

De Blue Food Innovation Summit juni 2022 te Londen

Ook achter de regelgeving voor de visserij zit een transitie plan. De jaarlijkse Vergadering spreekt van het opschalen van de productie terwijl men tegelijkertijd het oceaanecosysteem beschermt en herstelt. Ze willen nieuwe technologieën gebruiken en partnerschap stimuleren (Bron>>).
Van Europa krijgen ze 40 miljoen voor het bevorderen van een duurzaam model voor visserij en aquacultuur. De groene en de digitale transitie van de visserij- en van de aquacultuursector moet ondersteund worden. Het telen en kweken van waterplanten en -dieren - zou zich verder moeten kunnen professionaliseren (Bron>>).
Ondertussen moeten de kleine vissersboten hun motor aanpassen, wat niet gevraagd wordt van passagiersboten. En de vissers worden steeds meer beperkt in hun vangst. Volgend jaar mogen ze minder tong en pladijs vissen (Bron>>).

 
     
     
     
 

Food innovate summit 2022 Milan

Dit is de 21ste summit. Zij zoeken oplossingen om de 9 miljoen inwoners op duurzame manier te voeden. Hun resultaten verschijnen dan in de media, de proteïnerijke insecten, de plantaardige hamburger met vleessmaak, …
Het financieren van nieuw vlees is big business. Beyond Meat ontving 103,9 miljoen dollar en Memphis Meats, dat laboratoriumvlees ontwikkelt, ontving 19,9 miljoen dollar. Zelfs Bill Gates en Richard Branson, de meest invloedrijke en succesvolle zakenmensen van onze tijd, steunen de projecten voor vleesvervangers (Bron>>).

 
     
     
     
 

Vlees is wel goed voor milieu en klimaat


foto: ©pixabay.com

Een veestapel staat op arme grond en maakt die weer vruchtbaar. Zij drinken 94% regenwater en plassen die grotendeels weer uit. En ze zorgen voor natuurlijke bemesting, die de bioboeren gebruiken. Een evenwichtige berekening van de Amerikaanse overheidsinstelling EPA zegt dat vleesproductie 3,9% van de broeikasgassen uitstoot (in de VS). Grassprietjes zetten ze om tot volwaardig vlees (Bron>>).
Wat is de rol van de antivleeslobby EAT?
‘In de eerste plaats is EAT, een non-profitorganisatie rond voedseltransitie en het promoot veganisme. Zorgwekkend is dat er een connectie bestaat tussen EAT en de World Business Council For Sustainable Development (WBCSD). Dat is een wereldwijd platform van grote spelers uit de voedingsindustrie, zoals Nestlé en Unilever. Die spelers hebben er financieel belang bij dat nieuwe markten voor plantaardig voedsel aangeboord worden.’ Veel andere instellingen lobbyen tegen vlees, zoals de meeste milieubewegingen en het IPCC. De roep tot voedseltransitie komt van organisaties van de VN en heeft weinig wetenschappelijke grond. Ook hier gaat het om controle van het voedsel.

 
     
     
     
 

EU-burgers gaan betalen voor CO2-uitstoot van auto en woning

Inwoners van de Europese Unie gaan aan de pomp en via hun gasrekening betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Om de kosten te drukken, door bijvoorbeeld hun huis te isoleren of over te stappen op een elektrische auto, kunnen ze wel een beroep doen op een speciaal fonds. Dat meldt het Tsjechische voorzitterschap. Dit moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement (Bron>>) (Bron>>). Dient deze maatregel als opmaat naar een CO2-budget?
Ondanks de inflatie en de dure energieprijzen gaat men de burger emissiekosten opleggen. Wetende dat de CO2-uitstoot van de mens maar 4 % bedraagt van de totale uitstoot, is dat een absurde regel. Het gaat hier niet om het milieu, maar om de inrichting van smartcities met de smartauto volgens het plan van Klaus Schwab.

 
     
     
     
 

Duurzaam ontwikkelingsdoel 13 vraagt waanzinnige offers
Een puntensysteem van climate action van de VN toont wat hij/zij moet opofferen volgens het duurzame ontwikkelingsdoel 13, om de planeet te 'redden' die niet 'gered' moet worden?

Klimaatopwarming is een bedrog en het VN plan 21 - opgesteld in 1992 in Rio de Janeiro - om alles (ook de mens) op de aarde te inventarissen, te controleren en de bewegingsvrijheid van mensen zeker te halveren tegen 2030 worden, nu versneld uitgevoerd in actieplan 2030.

Vergeet één van de kerndoelen van het WEF voor 2030 niet ," You will own nothing, but will be happy."
Luister verder >>

Daarom, steun het boerenprotest in Vlaanderen (Bron>>).

 
     
     
     
  VARIA  
 

 

Oppositie groeit tegen genderbeleid bij de VN

Tweeënzestig landen kwamen woensdag in opstand tegen de Europese Unie, de regering van Biden en andere machtige westerse landen in de Algemene Vergadering van de VN. De landen probeerden controversiële taal over abortus, homoseksualiteit en transgenderisme te verwijderen in een resolutie over vrouwen en ontwikkeling. Hun poging mislukte, maar de stemming toonde aan dat er geen consensus bestaat bij de Verenigde Naties over deze kwesties. Lees verder>>De laatste toren van Babel.
Ruben Kamps legt een link tussen de tekenen van deze tijd en de toren van Babel.
De wereld wordt meer en meer één klein dorp door de technische vooruitgang. Eén volk, één taal, één politiek, … Globalisten vinden dit prachtig. ’Alles wat ze nog van plan zijn, ligt nu in hun bereik’. De mens is maakbaar en ze willen supermensen maken. Ons lichaam gaat ‘live’ op internet. Wat als het netwerk gehackt wordt? Wat als de mens bestuurbaar wordt? Een totalitair controlesysteem is in opkomst waarbij onze privacy beroofd wordt. God zal ingrijpen. Dat totalitaire rijk zal falen, Gods Koninkrijk zal komen. We hebben verbinding met elkaar en met God nodig, geen digitale verbinding. Jezus Christus zorgt voor deze verbinding tussen God en mens.
Luister verder>>WWHISPER
Op het nieuwskanaal vindt u regelmatig actuele, waarheidsgetrouwe, informatie over politiek, economie, maatschappij, welzijn en gezondheid die u  kan liken en becommentariëren.
U kan zich inschrijven op de website>>

ACTIVITEITEN
Zondag 15.01.2023 : nieuwjaarsreceptie MONTENAKEN
van 14 u tot 19 u
Exclusief voor leden & gezin
Prijs : 35 euro pp – kinderen tot 12 jaar gratis
Inschrijven kan vanaf nu via team@hands-for-freedom.be

Zondag 22.01.2023 : Afternoon tea met cabaret te DRONGEN
van 14 u tot 18 u – “ Let’s talk ! “
prijs : 40 euro pp
Inschrijven kan vanaf nu via team@hands-for-freedom.be


KERST
Het woord ‘Kerst’ wordt bewust uit ons taalgebruik geweerd, en de kribbe van Kindje Jezus vinden we amper op de Kerstmarkt. Binnen de Great Reset is er geen plaats voor de kribbe.
We hopen dat u Kerst terug ontdekt met de kribbe en de geboorte van Christus.
Zalige Kerst.

 
     
     
 

Slot
Deel gerust deze mail met uw vrienden.

 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
    STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>