Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
 
 
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 14 maart 2023  
     
 

In deze nieuwsbrief willen we het hebben over de hete hangijzers van deze tijd:

 • de hoge stikstofnomen in België, realistisch?
 • de Europese Digitale Identiteit met privacyrisico’s.
 • de Centrale Bank Digitale Munt (CBDC) - aangenomen resolutie in Commissie.
 • de CBDC en e-ID ook in ontwikkeling in Rusland.
 • de eindtijd en het teken van het Beest in Bijbels Perspectief.
 • autonoom worden, juridisch mogelijk?
 • Frankrijk gaat toegang tot pornosites blokkeren voor minderjarigen.
 • sterrenstelsels die niet kunnen bestaan.
We hopen hiermee de ogen te openen voor de reële gevaren en de stikstofcrisis te ontkrachten.
 
     
     
     
  STIKSTOFCRISIS?  
 


PROF HANNEKAMP: ‘STIKSTOFNORMEN ZIJN VOLSLAGEN ONWETENSCHAPPELIJK’

Het rekenmodel VLOPS, gebruikt om impactscores van landbouwbedrijven te berekenen, presteert ondermaats. Volgens Hanekamp plegen ecologisten een ondemocratische coup op de maatschappij.
Stal X mag wel, maar stal Y is niet toegestaan. Dat verraadt dat men een forse reductie van de landbouw op het oog heeft waarbij stikstof als excuus dient.
Het is bijzonder vreemd dat West-Europa in deze woelige tijden inzet op de inkrimping van voedselproductie. Voedselproductie is in de loop van de geschiedenis altijd cruciaal gebleken voor naties en koninkrijken (Bron >>).

 

DUITSLAND

In Duitsland mag een bedrijf maar liefst 2000 keer meer stikstof uitstoten dan in Nederland. De Kalmthoutse Heide zou bedreigd zijn. Gek genoeg zou dat niet gelden voor Duitse heide met véél hogere stikstofnormen.
Terwijl we al een stikstofreductie met meer dan 20 kilo/hectare achter de rug hebben en we in de komende decennia sowieso richting 10 kg/hectare gaan, wil men toch nog de landbouw decimeren (Bron >>).

 

AMMONIAK GEDRAAGT ZICH NET ZOALS NOX.

Ammoniak gedraagt zich anders dan over het algemeen wordt aangenomen. Uit de voorlopige resultaten van een Nederlands onderzoek blijkt dat slechts een klein deel van de ammoniakuitstoot van melkveebedrijven binnen een straat van 250 meter binnen het bedrijf neerslaat. De rest verdwijnt in hogere luchtlagen en is niet meer meetbaar (Bron >>). Uiteindelijk komt het terecht in de vele natuurgebieden in de wereld die stikstof zeer goed kunnen gebruiken.

 

GIDEON VAN MEIJEREN: DE STIKSTOFMAATREGELEN DIENEN EEN ANDERE AGENDA.

Zo draait het stikstofbeleid in werkelijkheid niet om de natuur maar om grond. Het is ordinaire grondpolitiek. Landjepik (Bron >>).

 

STIKSTOFAKKOORD, ZIJN DE PROBLEMEN OPGELOST?

 1. De ‘wetenschappelijke’ onderbouwing waar Jambon op de persconferentie aan refereerde, blijft dubieus. De kern van de zaak is of er eigenlijk wel een stikstofprobleem is waaraan zo nodig moet verholpen worden.
 2. De belangrijkste aanpassing aan het oorspronkelijke stikstofakkoord is het feit dat de kritische neerslagwaarden (KDW) niet wettelijk verankerd worden in het decreet.
 3. We gaan kijken naar de effectieve toestand van de natuur in de betrokken habitatgebieden in plaats van ons enkel te baseren op de uitkomsten van een computermodel. Het computer-says-no-model waar we in zaten is gesneuveld.
 4. ‘De rode lijst wordt ingekort’, ‘terwijl nieuwe bedrijven die daar op zouden komen te staan de kans krijgen om hun impact te reduceren om toch een hervergunning te bekomen.’
 5. De nieuwe stikstofreducerende technieken die maar niet erkend raken, worden herzien.
 6. De laatst week beslist: ‘Door het systeem van salderen (het overnemen van stikstofuitstoot van bedrijven uit de buurt die stoppen) mogelijk te maken, kunnen jonge boeren vanaf 2025 toch een bedrijf overnemen en eventueel zelfs een kleine uitbreiding doorvoeren.
 7. Een absolute vergunningsdrempel van 0,8% bijdrage aan de stikstofdepositie die zou worden ingevoerd vanaf 2030, wordt afgeschaft.
 8. Voor die laatste twee toegevingen rond het salderen en het opheffen van de absolute drempel komt er een nieuw milieueffectenrapport (MER) (Bron >>).
  Het is goed dat er nieuwe metingen worden uitgevoerd en hopelijk komt de waarheid aan het licht. Er is geen stikstofcrisis.

 

FOOD INNOVATION

Het Nederlandse bedrijf Ynsect mag kever-larven toevoegen aan ons voedsel (Bron >>). De Nederlandse insectenkwekerij van het bedrijf Protix is plechtig geopend in 2019. De insecten gebruikt men voor duurzaam vlees, vis en ei (Bron >>). Dat zijn staaltjes van  'food innovation' volgens milieuprogramma 2030, CO2 en stikstofneutraal voedsel (Bron >>). Zo worden de lokale boeren vervangen door grote bedrijven en is er meer controle op de voedselvoorziening. Tot nu toe gingen velen rechtstreeks bij de landbouwer aankopen. Wil men dat verhinderen?

 

BILL GATES, DE GROOTSTE PARTICULIERE EIGENAAR VAN LANDBOUWGROND.

Opvallend is dat Bill Gates grote stukken landbouwgrond opkoopt in de VS en andere landen van de wereld, terwijl men in Europa de landbouwers limiteert.
‘De medeoprichter van Microsoft wordt beschouwd als de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in het land met ongeveer 269.000 acres in tientallen staten, volgens de editie van vorig jaar van de Land Report 100, een jaarlijks overzicht van de grootste landeigenaren van het land.’(Bron >>)

 
     
     
     
 

DE DIGITALE PAS

DE BEVOEGDE COMMISSIE HEEFT DE EUROPESE DIGITALE PAS GOEDGEKEURD

De bevoegde ITRE-commissie (Commissie industrie, onderzoek en energie) van het Europees Parlement heeft de digitale pas voor alle EU-burgers goedgekeurd.

 

NEDERLANDS PARLEMENT BUITENSPEL BIJ EUROPESE DIGITALE IDENTITEIT

Het Nederlands Parlement wil geen verhandelbaarheid van (medische) persoons gegevens in wallets en geen Europees Burger Service Nummer (BSN). Tegen de wil van het Parlement in tekende de Nederlandse regering voor de Europese Digitale Identiteit en negeerde daarmee verschillende moties.

 

TRIOLOOG: EUROPESE COMMISSIE, EUROPESE RAAD EN HET PARLEMENT.
In de EU is de Raad het belangrijkste orgaan, daarin zitten de regeringsleiders en ministers.  Die vergaderen achter gesloten deuren en dragen de leden van de Commissie voor. De Commissie schrijft de wetten die het Europees parlement hooguit kan vetoën. Dat betekent dat wetten geschreven worden door mensen die niet verkozen zijn. Voordat de Commissie een wet aanneemt, kan de Raad zijn veto stellen. Dus, de Nederlandse minister zou zijn veto moeten indienen bij de Raad, omdat het parlement verschillende bezwaren indiende. Maar het Parlement wordt buitenspel gezet (De Andere Krant) (Bron >>).

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS SLAAT ALARM OVER WIJZIGING PASPOORTWET

De Autoriteit Persoonsgegevens, of het AP, heeft grote kritiek op het wetsvoorstel van het kabinet, voor een wijziging van de paspoortwet (Nederland). De AP stelt dat men met dit wetsvoorstel biometrische gegevens van alle burgers centraal (nationaal, Europees) kan verzamelen en opslaan, wat grote privacyrisico’s met zich meebrengt. Het maakt de integratie met andere systemen makkelijker, wat ook gevaren inhoudt voor de privacy. Digitaal Identiteitsbewijs (e-ID), CBDC, centralisatie Digital Travel Credential (DTC Bron >>), vaccinatiepas, centraliseren de persoonsgegevens en willen een landelijke/Europese database inrichten.
Decentralisatie van gegevens is veilig. Bitcoin maakt gebruik van blockchain, een decentraal systeem dat niet gehackt kan worden omdat de persoonsgegevens verspreid staan.
Luister verder >>

 
     
     
     
 

DE DIGITALE GECENTRALISEERDE MUNT

RESOLUTIE OVER CBDC IS AANGENOMEN MET 44 VOOR, 9 TEGEN EN 2 ONTHOUDINGEN IN BELGIË.

In het jaarverslag 2022 over de Europese Centrale Bank van de Commissie economische en monetaire zaken België lezen we in hun resolutie (de conclusie van hun vergadering op 15 februari 2023).
Ze kijkt uit naar het einde van de 24 maanden durende onderzoeksfase van het project voor de digitale euro, en ziet uit naar het besluit van de raad van bestuur over de start van het proces voor de invoering van de digitale euro zodra de medewetgevers op basis van het komende voorstel van de Commissie de rechtsgrondslag daarvoor hebben verschaft.’
De resolutie is aangenomen met 44 voor, 9 tegen en twee onthoudingen. Johan Van Overtveldt (N-VA)  heeft tegen gestemd, samen met 2 Nederlanders, 1 Pool, 1 Duitser, 1 Fransman, 1 van Griekenland, 1 van Portugal, 1 van Ierland en 2 onthoudingen van Italië. Zes  leden van de commissie zijn niet komen opdagen. Waar blijven de andere oppositiepartij (Bron >>)?

 

OOK RUSLAND ONTWIKKELT EEN CBDC

De digitale roebel is momenteel in ontwikkeling, in opdracht van de Russische president Vladimir Poetin. Het wordt uitgegeven door de Bank of Russia en opgeslagen in elektronische portemonnees op het platform van de Centrale Bank. Het zal geen cryptocurrency zijn zoals Bitcoin dat is, aangezien het door de overheid zal worden uitgegeven. Sommige goudcommentatoren schrijven dat de Centrale Bank van Rusland de roebel aan goud heeft gekoppeld, maar dat is niet waar. De roebel is gestegen in waarde sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Dus wanneer Rusland zijn inkomsten weer omzet in roebels, om ze te besteden aan zaken als pensioenen, betekent dit een hoge wisselkoers (Bron >>).

 

JA, RUSLAND IS MEDEPLICHTIG AAN DE GREAT RESET

Sancties hebben het WEF gedwongen de formele banden met Rusland te verbreken, maar wat betekent deze 'scheiding' eigenlijk? Rusland zal nog steeds een digitale valuta van de centrale bank hebben, een controleraster voor gezichtsherkenning, vaccinatiepaspoorten en elektronische ID's. De sociale en economische "reset" is daar ook bezig. Het is een Great Reset zonder het WEF-logo. We zijn getuige van de vorming van ten minste twee verschillende blokken die hetzelfde type technocratie gebruiken (Bron >>).
Poetin instrueert ministers om "de implementatie te versnellen" van het digitale ID-systeem. Als alles volgens plan verloopt, valt de introductie van digitale ID's in Rusland samen met de lancering van de digitale roebel, die naar verwachting in de komende maanden in omloop zal komen (Bron >>).

 

DE EINDTIJD EN HET TEKEN VAN HET BEEST IN BIJBELS PERSPECTIEF.

Het in Openbaringen 13 genoemde teken van het Beest krijgt volgens Van der Weerd gestalte in de vorm van centrale digitale bankmunten (CBDC). “Hierdoor kan de mensheid snel gedwongen worden om te buigen voor het Beest en uiteindelijk keuzes te maken die anti-God zijn,” waarschuwt hij. Luister verder >> (1u15')

 
     
     
     
 

AUTONOMIE

Er is de afgelopen tijd veel te doen omtrent de begrippen ‘soevereiniteit’ en ‘autonomie’. Waar de een zich in een ingewikkeld proces stort om zich uiteindelijk van een dergelijke status te voorzien, claimt de ander dat dit louter in spiritueel opzicht mogelijk is. In Nederland is in juridisch opzicht soevereiniteit en autonomie onmogelijk en onhaalbaar, waarschuwt die groep; 'Mensen die die weg bewandelen, kunnen in grote problemen komen'. Oud-advocaat Frank Stadermann en mr. Jeroen Pols behoren tot de laatste groep.
Luister verder >>

 
     
     
     
 

ETHIEK

FRANKRIJK GAAT TOEGANG TOT PORNOSITES BLOKKEREN.
6 februari 2023, Comité Bezorgde Ouders

 Zij laat weten dat Frankrijk vanaf september een leeftijdscontrole zal invoeren om de toegang tot pornosites voor minderjarigen te blokkeren. De minister van Digitale Transitie Jean-Noël Barrot heeft dat bekendgemaakt. De leeftijdscontrole zal gebeuren via een “digitaal attest”. De anonimiteit van de internetgebruikers moet gegarandeerd worden. In Frankrijk zijn kinderen gemiddeld elf jaar als ze voor het eerst porno digitaal ontdekken. Dat vindt minister Barrot “een schande”. 

Door kinderen porno te laten kijken, geven we hen een verkeerd beeld mee over seks. Als men bovendien bijbrengt, dat men mag experimenteren met seks vanaf 14 jaar om te groeien naar een seksueel volwassen persoon, dan kan men veel triestige scenario’s niet vermijden. De overheid is verbaasd dat het seksueel geweld toeneemt bij jongeren. Wij alvast niet. Wanneer volgt ons land het voorbeeld van Frankrijk?
Lees verder>>
 
     
     
     
 

STERRENSTELSELS DIE NIET KUNNEN BESTAAN?

Er is paniek bij de mensen die in de evolutie geloven.
‘De James Webb-ruimtetelescoop heeft zes gigantische sterrenstelsels gevonden waarvan astronomen dachten dat ze niet konden bestaan. De sterrenstelsels zijn vlak na de oerknal ontstaan, maar zijn vele keren zwaarder en groter dan verwacht. De ontdekking zet de bestaande theorieën over het ontstaan van het heelal op z’n kop.’
Vrtnws >>
Lees verder >>

 
     
     
     
 

AGENDA

SOCIETY 4.0 GENT: HET GROTE STARTEVENT
ZATERDAG 25 MAART OM 19u30 - ZAAL LUX
Een 'glokale' burgersamenleving van onderuit in plaats van nog meer macht voor de elite. Society 4.0: een stimulerende beweging, een internationale coöperatie. Ruim 60 Nederlandse regio's pakken de grote uitdagingen ook zelf aan, van voeding tot economie. En België volgt, want Gent wordt al de 4e regio! Niet alleen voor streekgenoten, maar voor iedereen die verandering wil.
De sprekers zijn Bob de Wit en Roel Wolfert.
Meer info >>

 
     
     
 

PANELGESPREK: HET VERHAAL ACHTER DE ANDERE EXPERTEN
ZONDAG 26 MAART OM 14u - INGELMUNSTER

 
     
     
 

WIL JE MEER WETEN OVER VACCINATIE?
Luister dan naar de online voordrachten met Kris Panneels.

Onderwerpen:

 • Haemophilus Influenzae type B (HiB) en Hepatitis - Donderdag 23/3/2023
 • Meningokokken en Pneumokokken - Donderdag 6/4/2023
 • Griepvaccinatie - Donderdag 20/4/2023

Meer info >>

 
     
     
  GREAT MINDS: EEN AVOND MET RIK TORFS
Zaterdag 15 april 2023 om 19:30
Ontmoetingscentrum Polderbos
Meer info >>
 
     
     
     
 

SLOT
Wij kunnen niet al het alternatief nieuws in de nieuwsbrief plaatsen. Ga eens naar onze sociale media-kanalen.
Stuur de nieuwsbrief gerust door naar uw kennissen, zodat ook zij het alternatieve nieuws lezen. Het is belangrijk dat de wakkere mensen in aantal toenemen.
En bezoek even een lezing of webinar, zo kan u uw kennis en uw contacten verruimen.
Samen sterk!

 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
    STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>