Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
 
 
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 4 september 2023  
     
  Thema: enquête over Sensoa.  
     
 

We sturen vandaag een korte nieuwsbrief uit met de aankondiging van een belangrijke enquête met begeleidend artikel en enkele acties.

 
 


ENQUÊTE

De school staat ook dit jaar klaar met een programma seksuele opvoeding voor onze kinderen en jongeren. SENSOA, het expertisecentrum seksuele gezondheid, stelt leerplannen op en biedt die aan aan onze leerkrachten. Wij maken ons zorgen over de invloed van deze programma's op onze kinderen en jongeren. Daarom heeft een bezorgde ouder samen met Comité Bezorgde Ouders deze enquête opgesteld, om uw mening te horen. We zullen de resultaten in kaart brengen en doorgeven aan u, als u dat wenst, aan onze politici, en ook aan onze Minister van Onderwijs.

Mogen we uw medewerking vragen om deze enquête in te vullen en door te sturen naar kennissen, vooral naar jongeren, ouders en grootouders? Zo kunnen ze ook kennismaken met de programma’s van SENSOA en hun mening vormen en doorgeven.

Inleiding: De WHO en andere VN-organisaties stellen een standaardprogramma op voor jongeren: ‘Comprehensive Sexuality Education’ (CSE) of vertaald  ‘allesomvattende  seksuele opvoeding’ met de bedoeling om samen enkele van de  wereldwijde 'Duurzame Ontwikkelingsdoelen' (Sustainable Development Goals - SDG) van de VN  te bereiken.  SENSOA, het Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid, neemt speerpunten van CSE over in eigen leerplannen en didactisch materiaal en beveelt die aan binnen het Vlaams onderwijs. Wat vindt u hiervan? Wij willen uw mening weten.

Enquête>>

 
     
 

 

 
 

ARTIKEL MET DE VISIE VAN COMITÉ BEZORGDE OUDERS EN GROOTOUDERS OP DE LEERPLANNEN VAN SENSOA

SENSOA EN HUN ‘ALLESOMVATTENDE’ ‘PRAKTIJKGERICHTE’ SEKSUELE OPVOEDING 
September 2023, Comité Bezorgde Ouders en Grootouders

De SENSOA-website heeft leerplannen en didactisch materiaal die worden aangeboden ter ondersteuning van de leerkrachten van het Vlaams Onderwijs.
Sensoa presenteert zich als het ‘Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid’. Het beweert te zorgen voor een ‘preventief gezondheidsbeleid’. Ze begeleiden jongeren bij het gebruik van voorbehoedsmiddelen, zodat seksueel overdraagbare ziekten (SOA’s) en ongewenste zwangerschappen zoveel mogelijk worden voorkomen. SENSOA doet echter veel meer.

SENSOA werkt samen met de WHO en andere VN-organisaties om de Sustainable Development Goals van de VN te bereiken. Hoe doen ze dat?
Lees verder>>

 
     
 

 

 
 

AGENDA

Deze acties willen we bekendmaken.

 • WITTE MARS TE BRUGGE
  Zondag 10 september 2023
  Samenkomst om 13u30 op 't Zand


 • 'HART VOOR ONZE KINDEREN' TE GENT
  Zaterdag 23 september 2023 om 15u in Citadelpark
  Thema: seksualisering bij kinderen


  Hier vindt u meer info>>
  https://hartvooronzekinderen.com/
  Facebook>>
 
     
     
     
 

We hopen u te ontmoeten op één van deze acties. Vergeet de enquête niet in te vullen en door te sturen. Dank alvast!
Samen sterk!

 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
    STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>