Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 12 oktober 2020  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Het coronanieuws komt weer op de voorgrond in het journaal. Alarmerende berichten worden uitgezonden, maar weinig wordt in zijn perspectief gezet en het echte debat blijft uit. We geven enkele andere stemmen en gebeurtenissen weer die wel een andere kijk geven op het coronagebeuren. Van de nieuwe regering met een minister van volksgezondheid die al wat op zijn kerfstok heeft en een liberale eerste minister die al goed ingebed is in de WHO en het World Economic Forum, moeten we niet veel nieuws verwachten. Gelukkig hebben we nog Trump die de corona-uitbraak tot zijn ware grootte terugbrengt. Als slot vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël, de laatste nieuwsbrief van Comité Bezorgde Ouders en Grootouders en onze agenda.

 
         
         
         
  ANDERE STEMMEN  
     
 

Op deze grafiek zie je dat het aantal positieve gevallen stijgt, maar dat het aantal doden gering blijft. Ofwel is het SARS-CoV-2 virus in kracht afgenomen, ofwel is er groepsimmuniteit aanwezig, ofwel zijn er veel valse positieven gedetecteerd. Het aantal doden blijft gering, dus er is zeker geen reden voor paniek. Maar de staatsvirologen denken er anders over. Moet de angst erin blijven tot het ‘verlossend’ vaccin komt?

 
     
 

ADVOCAAT CARINE KNAPEN zet de nieuwsberichten rond Covid-19 in de juiste proportie, wanneer cijfers uit hun context worden gehaald, of de toestand in ziekenhuizen eenzijdig worden belicht of verkeerde cijfers worden doorgegeven van ziekenhuisopnames (Bron >>). Bezoek even haar profiel of blog. Zij licht een tipje van de sluier op (Bron >> ) (Bron >>).

 
         
         
         
 

Terwijl de staatsvirologen steeds de maatregelen willen verstrengen, beveelt VZW VIRUSWAANZIN aan,  gestuurd door advocaat Michael Verstraeten, om de focus te leggen op het beschermen van de kwetsbare groep en geen lockdown in te voeren. Op hun website vind je hun voorstellen uitgewerkt (website >>). Intussen zijn er 6.251 faillissementen geregistreerd in ons land en 3.658 bedrijven die hun schulden niet meer kunnen betalen. Ook met de belangen van de zelfstandigen moeten we rekening houden.

 
         
         
         
 

GEZONDHEIDSECONOOM LIEVEN ANNEMANS is de enige die wat tegengas geeft in de Celevalgroep. Hij doet een oproep naar iedereen die over de cijfers communiceert via de media en andere kanalen: ‘Vermijd de al weken aan de gang zijnde misleidende informatie en verkeerde interpretaties.’(Bron >>). In een interview pleitte hij  ervoor om als oplossing behalve vaccins ook andere mogelijkheden open te houden (Bron >>). Dat hij daarbij groepsimmuniteit aanhaalde, werd als onwetenschappelijk en zelfs misdadig omschreven. “Een mogelijke oplossing op voorhand uitsluiten, dát is pas onwetenschappelijk”, weerlegt hij (Bron >>).
Carine Knapen verduidelijkt met cijfers. ‘Op vandaag, 06.10.2020, zijn er in België 3.426.621 mensen getest. Daarvan zijn 132.203 positief en 3.294.418 NEGATIEF. 96,125% van de geteste bevolking is GEZOND. Van de 3,875 % positief getesten is het grootste deel asymptomatisch. Dat zegt toch genoeg?’

 
     
     
     
  GREAT BARRINGTON DECLARATION, een verklaring van gezondheidswetenschappers doet eenzelfde voorstel, namelijk om te  focussen op groepsimmuniteit. De petitie is getekend door al meer dan 5000 gezondheidswetenschappers, 11 000 gezondheidswerkers en 153 000 burgers! U kan ook tekenen. ‘De meest medelevende benadering die de risico's en voordelen van het bereiken van kudde-immuniteit met elkaar in evenwicht houdt, is om degenen met een minimaal risico op overlijden normaal te laten leven om immuniteit tegen het virus op te bouwen door natuurlijke infectie, terwijl degenen die het meeste risico lopen, beter beschermd worden. We noemen dit gerichte bescherming.’
Teken hier >>
 
     
     
     
  EEN NIEUWE STUDIE VAN KAROLINSKA INSTITUTET EN KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL toont aan dat veel mensen met milde of asymptomatische COVID-19 een zogenaamde T-cel-gemedieerde immuniteit tegen het nieuwe coronavirus vertonen, zelfs als ze niet positief op antilichamen hebben getest. Volgens de onderzoekers betekent dit dat de publieke immuniteit waarschijnlijk hoger is dan antilichaamtests suggereren. Het artikel is gepubliceerd in het gewaardeerde wetenschappelijke tijdschrift Cell (Bron >>).  
     
     
     
 

DE DUITSE MAINSTREAM MEDIA KOMEN TOT DE CONCLUSIE DAT ZE COVID-19 HEBBEN OVERDREVEN.
De ARD geeft toe veel te veel te hebben gefocust op het aantal positieve testen. Nu belandt nog maar 6 procent van alle positief geteste mensen in het ziekenhuis. In maart was dat nog 20 procent. In het programma kwamen specialisten aan het woord die pleiten voor een andere aanpak: bescherm de ouderen en kwetsbaren, en laat de rest van de samenleving met het virus leven. Met andere woorden: groepsimmuniteit (Bron >>).

 
     
     
     
  DE WHO-TOP GEEFT ZELF TOE DAT HET STERFTECIJFER NIET 3,4 % IS ZOALS IN MAART WERD GEZEGD MAAR 0,13 %!  Dus vergelijkbaar met een gewone griep! Deze aankondiging werd gemaakt tijdens een speciale sessie van de 34 leden tellende raad van bestuur van de WHO op maandag 5 oktober (Bron >>)  
     
     
     
  VERWACHTING NIEUWE REGERING?  
     
  Dat deze regering volledig de WHO zal blijven volgen, en dus keihard voor de coronamaatregelen zal gaan, staat al vast. ALEXANDER DE CROO heeft zich in april nog laten ontvallen dat hij de WHO 100 % zal blijven steunen. Hij heeft als minister van ontwikkelingssamenwerking, van digitale agenda en van telecom  Bill Gates ontmoet en enkele projecten van hem gesteund. België trad onder impuls van De Croo tot CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness for Innovation. Hun doel is nieuwe vaccins voor opkomende infectieziekten voor te bereiden, in samenwerking met WHO (Bron >>).

De Croo is projectleider van het bedrijf Boston Consulting Group sinds 2003. Dit bedrijf is partner van de Bill & Melinda Gates Foundation en geeft instructies aan de EU over de 5G-exploitatie.
Hij startte ook het bedrijf Darts-ip, professionals op het gebied van intellectueel eigendom, bevoegd voor het toekennen van octrooien, auteursrechten … (Bron >>). De Croo is aangesloten met “Young Global Leaders" een tak van de World Economic Forum (WEF).  Ze komen er openlijk voor uit dat ze de coronacrisis willen gebruiken voor wat zij "the great reset" noemen. Als je hun website bekijkt dan kan je een structuur terugvinden waarin de transformatie van de economie minutieus gepland is. (Bron >>).
 
     
     
  Minister van volksgezondheid Frank Vandebroucke is ook geen onbeschreven blad. Hij was het die suggereerde om smeergeld te verbranden in de Agusta corruptiezaak, een zaak die ook gelinkt is met de moord op Belgische politicus Andre Cools. Hierdoor is Vandenbroucke moeten aftreden als minister van buitenlandse zaken in de jaren 90. En nu is deze persoon minister in volle "coronacrisis"? Frank Vandebroucke is de meest zichtbare vertegenwoordiger van de oude machtsstructuur in de huidige regering.  (Bron >>)  
     
     
     
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
     
 

NIEUWE ONTHULLINGEN, 2 oktober 2020
De benoeming van Amy Coney Barrett als rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof kan de volgende decennia grondige veranderingen meebrengen. De meerderheid van de 9 rechters is nu uitdrukkelijk pro life en zou wel eens de verwoestende cultuur van de dood kunnen omkeren tot een ware cultuur van het leven, waarmee uiteindelijk de gruwel van abortus kan eindigen. Ultraliberalen hebben het erg moeilijk met deze uitgesproken katholieke vrouw, moeder van een groot en sociaal gezin.
Lees verder >>EEN JUBILEUM: HOE RUSLAND IN SYRIË DE KANSEN DEED KEREN, 9 oktober 2020
Eind september 2015 leek het lot van Syrië definitief bezegeld. Het leger was erg uitgedund en het materiaal ontbrak. De overgave van Damascus was nog slechts een kwestie van enkele dagen of weken. Bachar al-Assad riep de hulp in van Rusland. Vladimir Poetin deelde in zijn redevoering tot de UNO mee dat hij Syrië militair zou bijstaan in de strijd tegen de  terroristen. Nog geen 48 u later was er een beperkte maar efficiente Russische luchtmacht in Syrië aanwezig die nauw samenwerkte met de Syrische grondtroepen.
Lees verder >>

 
     
     
     
  NIEUWSBRIEF CBO  
     
  Deze keer zoemen we in op de organisatie Unesco en haar medeorganisaties die de internationale krijtlijnen voor de seksuele opvoeding uittekenen en verder verspreiden over de hele wereld. Hoe komt dit tot bij ons? Verder raken we het thema ‘sexting’ aan omdat dit onlangs nog in het journaal kwam en men de jongeren hierover wil instrueren. Als slot vindt je een petitie en de agenda.
Lees verder >>
 
     
     
     
  AGENDA  
     
 

NATHALIE VAN DE WALLE: RELATIES EN SEKSUALITEIT IN EEN PERMISSIEVE SAMENLEVING.

Zaterdag 24 oktober te Brugge om 19u30.
Nathalie Van De Walle is relatieconsulente en auteur van het boek “Liefdesverklaring. Een handleiding voor meer geluk in de liefde”. Ze vindt dat we als samenleving behoedzamer moeten omgaan met liefde, relaties en seksualiteit. Hoe voed je je kind weerbaar op?
Meer info >>

 
     
     
     
 

Hoe langer hoe meer worden we door de factcheckers gelimiteerd op facebook. Deel de nieuwsbrief Tegenstroom zodat we via deze weg kunnen blijven communiceren.
Maak ook een profiel aan op facebook, ook al wil je daar niet actief op werken. Het brengt je in gelegenheid om de diverse interessante commentaren van strijdbare personen te lezen.

Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>