Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 6 november 2020  
  Thema: De corona-cijfers, klacht advocaat Michael Verstraeten, Directeur- A.Z. Sint-Jan Brugge, Speech Robert F. Kennedy, Immunization Agende 2030,  Armeense volkerenmoord  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Eerst willen we de huidige cijfers in een breder perspectief plaatsen voor jou zodat jouw angst voor Covid-19 tot de juiste proportie herleid wordt. Nieuwe maatregelen zijn terug ingevoerd, ondanks dat het reproductiegetal en de positiviteitsratio een dalende trend inzette.  Opmerkelijk is dat de griepgolf van 2018 ook zorgde voor overvolle ziekenhuizen, de griepgolf van 2012 zorgde voor 4.600 sterfgevallen binnen twee weken, maar er werden geen maatregelen opgelegd of geen lockdown uitgeroepen.  Advocaat Michael Verstraete heeft de eerste lockdown juridisch aangevochten en stelde voor zich toe te spitsen op de bescherming van de kwetsbaren. De uitspraak is net binnen.  Voorts kan je het kritisch voorwoord lezen ten overstaan van de corona-aanpak, geschreven door de algemene directeur van Sint-Jan Ziekenhuis Brugge in de viermaandelijkse publicatie voor de medewerkers van het ziekenhuis. In de speech van Robert Kennedy roept hij op om niet mee te doen met de verdeel-en-heersstrategie tussen democraten en republikeinen. Hij wijst naar de echte machthebbers, zoals de big pharma, big oil, big data, big tech, die we moeten vrezen. Voorts vind je  een artikel dat de geldstroom van de Bill en Melinda Gates Foundation in ons land blootlegt. Een kort verslag vertelt jou wie de mede bouwmeesters in ons land waren van Agenda 2030 – Immunization, vaccines and biologicals. En als slot vind je onze agenda en de twee nieuwsbrieven van Pater Daniël, o.a. over een nieuwe Armeense volkerenmoord. Veel leesijver.

 
         
         
         
  COVID-19  
         
         
 

REPRODUCTIEGETAL

Sedert 17 oktober is het reproductiegetal (het getal dat weergeeft hoe het virus zich verspreidt en waar niemand nog over spreekt) gestabiliseerd, en dalende sedert 23 oktober.  Het relatief aandeel nieuwe positieve gevallen stabiliseert al sedert 11 oktober en zit ook sedert 18 oktober in dalende lijn (Advocaat Michaël Verstraete) (Sciensano Bron >>).

 
     
         
         
 

POSITIVITEITSRATIO

De experten geven toe dat er een daling is van de positiviteitsratio, het aantal positieve gevallen (Het Laatste Nieuws Bron >>). Dit zeggen ze op 2 november, terwijl die al zichtbaar was eind oktober! Waarom wordt dan nog een lockdown ingevoerd, wetende dat ook het aantal ziekenhuisopnames zal afnemen?

 
         
         
         
 

STERFTECIJFER - TOTAAL AANTAL OVERLIJDENS MET INBEGRIP VAN CORONA.

De week van  27.10 zijn volgens de Excel Mortality van Sciensano 809 personen overleden waarvan 93,15% bejaarden  en voorts 6,5% 45-64 en 0,35 % 25-44 jaar ( in absolute cijfers is dat 3, ongetwijfeld met onderliggende aandoeningen). Gemiddeld sterven er 300 mensen per dag in ons land. In de categorie van de bejaarden zijn veel vermoedelijke coronaoverlijdens zonder test zoals in de eerste golf. Het is ook een periode waar veel ouderen overlijden (Sciensano Bron >>).
Daarbij willen we erop wijzen dat de cijfers van  zowel van het aantal positieve gevallen, van de ziekenhuisopnames en van de Covid-sterften sterk overdreven zijn (Bron >>).

Hieronder vind je de meest recente grafiek van Sciensano inzake het totaal aantal overlijdens met inbegrip van corona. Blauwe = alle aandoeningen. Oranje = Covid-overlijdens. De groene stippellijn in het midden = het gemiddeld aantal overlijdens per dag in een normaal jaar. Het aantal overlijdens door of met corona vormt sinds mei slechts een heel klein percentage van het totaal aantal overlijdens. Het is belangrijk te onderstrepen dat het overgrote deel van de overlijdens zich situeren in de categorie van de bejaarden (Advocaat Carine Knapen).

 
         
         
         
 

GRIEPGOLF VAN 2012 EN 2018

In 2018 zorgde een griepgolf voor 550 000 besmette personen in België en overvolle ziekenhuizen. Operaties werden uitgesteld en sommige sturen patiënten noodgedwongen door naar andere klinieken (Nieuwsblad Bron >>).
Griep en winterprik van 2012 jagen overlijdens de hoogte in. In de eerste twee weken van deze maand alleen al stierven meer dan 4.600 Belgen (Nieuwsblad Bron >>).
Toen werd er niet getest, er was geen quarantaineplicht, geen maatregelen, geen lockdown.

 
         
         
         
  UITSPRAAK HOF VAN BEROEP OVER KLACHT ADVOCAAT MICHAEL VERSTRAETEN.

Advocaat Michael Verstraete heeft de eerste algehele lockdown juridisch aangevochten.  Hij vroeg een betere bescherming van de kwetsbaren en verder een open samenleving.  ‘Op 28 oktober 2020 heeft het hof van beroep een zeer genuanceerd arrest gewezen in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in kortgeding, wat enige toelichting behoeft. ’ In de actuele context waarin het steeds duidelijker wordt dat de talrijke maatregelen die de mensen tot nu toe hebben nageleefd niet werken, zijn de opmerkingen van het hof belangrijk.  De regering moet op zoek naar maatregelen die de kwetsbaren beschermen en die een grotere zekerheid van onderbouwing hebben. 
Luister verder >>
 
         
         
         
 

AAN HET WOORD. HANS RIGAUTS, ALGEMEEN DIRECTEUR ZIEKENHUIS AZ SINT-JAN BRUGGE.

De inleiding van het maandblad van het ziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge van oktober 2020 geschreven door de algemene directeur Hans Rigaurts is opmerkelijk vanwege zijn kritische blik op de huidige corona-epidemie. Hij stelt vooreerst een kritische vraag naar de zin van een mondmasker. Verder spreekt hij over 'een angstpsychose zonder enige nuance'. Hij vraagt terecht de procentuele getallen weer te geven van de besmettingen. Hij wijst op de jarenlange sanering binnen de gezondheidszorg waardoor we calamiteiten als deze niet meer aan kunnen. En in plaats van respect voor de zorgverleners te tonen zou men dit beter vertalen in het geven van de nodige middelen in de gezondheidszorg. Dit van een directeur van het grootste ziekenhuis te Brugge die niet bang is de waarheid vrijuit te spreken.

Lees verder >>
 
         
         
         
 

SPEECH ROBERT F. KENNEDY, vertaald, 3 nov 2020

‘Zij zetten ons tegen elkaar op, republikeinen tegen democraten, zwart tegen blank, links tegen rechts. Big tech, big data, big oil, big pharma zijn onze vijanden, zij willen een totalitaire regering.

De rijken die van deze lockdown rijker worden, zij zijn het die ons censureren.
Jeffrey Bezos, met bedrijf Amazon bezit 83 miljard dollar. Hij censureert kritische boeken over de lockdown. Zuckerberg, wint duizenden dollars met facebook, hij censureert velen op twitter, facebook en Instagram. 18 miljard dollar gaat naar vaccins, 1,4 dollar naar medicijnen tegen Covid. Waarom dit verschil?  De bedrijven zoals Moderna strijken het geld op, 30 euro voor één vaccin. En het vaccin dat nu reeds gebruikt wordt in China mogen wij niet aanschaffen. De Westerse bedrijven moeten de winsten opstrijken. We moeten op straat komen voor onze rechten!
Luister verder >>
 
         
         
         
 

WHO - AGENDA 2030 - IMMUNIZATION, VACCINES AND BIOLOGICALS

De WHO is een afdeling van de Verenigde Naties. Wist u dat huidig premier Alexander De Croo, toen nog Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Maggie De Block, toen Minister van Volksgezondheid, in 2016 met de WHO een samenwerkingsakkoord afgesloten hebben dat gekend is onder de benaming " Actie Plan 2019-2023 ". Hieruit is de WHO IMMUNIZATION AGENDA 2030 voortgevloeid dat voorziet dat de hele wereldbevolking tegen uiterlijk 2030 dient gevaccineerd te zijn om preventief te beschermen tegen infectieziektes
(WHO Bron >>). Dit is voor ons geen kwestie van willen maar van moeten en hiervoor is al lang geleden een heel programma vastgelegd om dit plan uit te rollen en uit te voeren. Waarom is dit ons nooit medegedeeld? (Advocaat Carine Knapen Bron >>)

 
         
         
         
  WIENS BROOD MEN EET …

Opvallend is dat  Bill & Melinda Gates Foundation (BF) zo’n 40 miljard dollar waard is. Komt dit doordat hij het monopolie in de markt van besturingssystemen voor pc’s opeiste. De Gates Foundation laat projecten uitvoeren door KU Leuven, waar ze rijkelijk voor betaald worden. Het Tropisch Instituut Antwerpen en de Universiteit Antwerpen waar Erica Vlieghe werkt, kreeg steun van de Foundation. Cathy Berx, docente aan het Tropisch Instituut, was in 2018 uitgenodigd naar de Bilderberg Conferentie. Steven de Gucht is gastdocent aan de Rijksuniversiteit Gent die gesponsord wordt door Gates Foundation. Ook Sciensano waar Van Gucht werkzaam is, krijgt steun. Planned Parenthood waar Petra de Sutter onrechtstreeks mee verbonden is en European Parliamentary Forum Population & Development waarvan ze bestuurder is, krijgen steun. Sophie Wilmes en Eva de Bleeker werkten voor de Europese Commissie die ook financiële steun ontvangt. Alexander de Croo is lid van de World Economic Forum die openlijk The Great Reset promoten. Pierre Van Damme werkt ook voor de UIAntwerpen, en VAX-ID, een methode/bedrijf om injecties toe te dienen in de huid.
Lees verder >>
 
         
         
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
     
 

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, FLITSEN, 30 oktober 2020

Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus in Wuhan zou gekweekt zijn. De fameuze dr. Tony Fauci heeft illegaal miljoenen dollars aan dit latoratorium gegeven. Sommigen blijken de huidige “pandemie” voorbereid te hebben.  Er zijn aanduidingen dat een algemeen verplichte afzondering (lockdown), mondmaskerplicht, sociale afstand… niet vanuit de medische wetenschap verantwoord kunnen worden, dat de PCR-test, zoals de maker zelf zegt, niet geschikt is om zieken van gezonden te onderscheiden, dat HCQ een goedkoop en efficiënt geneesmiddel is en dat de studies door hoogst wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd om dit te ontkennen, vervalst zijn, dat de nieuwe vaccins ons DNA zouden veranderen.
Lees verder >>

 
     
     
 

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, EEN NIEUWE ARMEENSE VOLKERENMOORD?, 23 oktober 2020

Foto: mapsofworld.com
Nagorno-Karabach  of Artsakh werd  door  Stalin  op willekeurige  wijze  in  1921  bij  Azerbeidzjan  gevoegd.  Na  de  val  van  de  Sovjetunie verklaarde het zich onafhankelijk, wat evenwel nooit officieel werd bevestigd. Op dit strategische  kruispunt  van  volkeren  werden  sinds  de  4e eeuw honderden  kloosters gebouwd. Al  duizend  jaar    leeft  en  sterft  hier  het  Armeense  volk.  Na  de  Armeense genocide door de Ottomanen in 1915, heeft  Azerbeidzjan sinds ruim drie weken een bijzonder  bloedige  oorlog  gevoerd  tegen  Armenië,  vooral  onder  stuwing  van  R. Erdogan. De vredesgesprekken, door Vl. Poetin in Moskou georganiseerd, eindigden met  een  overeenkomst  voor  een staakt-het-vuren,  dat   vijf  minuten heeft standgehouden. Er  vielen  vele  doden  en  de  kathedraal van  Artsakh  werd  verwoest.
Lees verder >>

 
     
     
     
  AGENDA  
     
 

ZOOMMEETING: RELATIES EN SEKSUALITEIT IN EEN PERMISSIEVE SAMENLEVING, DOOR NATHALIE VAN DE WALLE
Dinsdag 10 november om 20 uur.

Omdat we bij de vorige uitzending te kampen hadden met technische problemen, gaan we de zoommeeting overdoen. Je kan nog gerust aanschuiven.
Meer info >>
 
     
     
     
 

Op onze facebookgroep en MeWe vindt u dagelijks nieuwe informatie. Ga gerust een kijkje nemen. Er is actie nodig als we willen dat er verandering komt. Deel onze informatie met je vrienden, want de media brengen vele halve waarheden en doet onnodig de angst voor Covid-19 stijgen. Schrijf een oprechte politicus hierover aan en vraag hem/haar om tussen te komen in het corona-debat en kritische vragen te stellen die leiden tot een koerswijziging. Spreek/schrijf je plaatselijke burgemeester aan. Wees creatief… Bij voorbaat dank!

Samen sterk!
 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>