Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 4 december 2020  
  Thema: groepsimmuniteit, besmettelijkheid-COVID-19  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Hoe langer hoe meer worden de maatregelen disproportioneel. Het reproductiegetal is aan het dalen, het aantal ziekenhuisopnames neemt af en toch mag Kerst en Nieuw enkel in kleine kring gevierd worden. Soms lijkt het dat onze regering het onderwijs, het bedrijfsleven, cultuur … belangrijker vindt dan familiebanden, spiritualiteit…
De eurometer laat duidelijk zien dat er geen oversterfte is tijdens de tweede coronagolf. Hoe kan men een verlengde lockdown rechtvaardigen?  https://www.euromomo.eu/bulletins/2020-47

 
         
   
         
 
  • Een voormalige vice-president van het bedrijf Pfizer, Dr. Mike Yeadon, vindt de overheidsmaatregelen rampzalig en onnodig.  De pandemie is voorbij daar er een groepsimmuniteit is van 60 % en hierdoor kan het virus zich niet meer gemakkelijk verspreiden. Het zijn de hoge cijfers van valse  positieve uitslagen die ons een vals gevoel van pandemie geven.
  • Nieuwe publicaties in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift NATURE en THE LANCET tonen aan dat er slechts zeer beperkte kans op asymptomatische respectievelijk  presymptomatische besmettelijkheid is!  Alle grond voor lockdowns en afstandsmaatregelen is dus weggenomen. Bij symptomen thuisblijven, is dus de enige nuttige maatregel!
  • Toch wil men de vaccins aan ieder opdringen en wie niet meedoet is asociaal. Zal vaccinatie een voorwaarde worden om nieuwe individuele rechten te verkrijgen?
  • De bekende Belgische toezichthouder medicijntesten John Schulpen, met jaren ervaring, waarschuwt: coronavaccin kan gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren. Luister zeker naar zijn betoog.
  • Als slot vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël waarin hij het verval van de Westerse beschaving weergeeft en Frankrijk en ons land als voorbeeld uitlicht.
  • We plaatsen nog even onze zoommeeting van 10 december als herinnering over het URA-platform en de Ura-munt gebracht door Michael Sabbe. Een interessante meeting voor wie een alternatief zoekt voor ons huidig bankensysteem.  Veel leesijver.
 
         
         
         
 

MIKE YEADON: DE PANDEMIE IS ALLANG VOORBIJ – ER IS GROEPSIMMUNITEIT. 27 nov 2020

Voormalig vice-president van farmaceutische bedrijf Pfizer, Dr Mike Yeadon legt uit waarom hij van mening is dat de overheidsmaatregelen rampzalig en onnodig zijn. Het is bijzonder boeiend dat zelfs een ex-werknemer van de farmaceutische industrie dit zegt!
Hij legt uit dat geen 10 % , zoals men steeds beweert, maar 60 % van de bevolking reeds immuun is, ofwel door het aanmaken van antistoffen, ofwel door kruisimmuniteit. Het huidig SARS-CoV-2 gelijkt voor  80 % op het vorige SARS-virus. Wie SARS heeft doorgemaakt 18 jaar terug zal nu niet door het huidige SARS-virus besmet worden. Meerdere coronavirussen die circuleren zorgen voor deze kruisimmuniteit. Men kan niet tweemaal Covid krijgen. Enkel mensen met  immuundeficiëntie kan dit overkomen en dat zijn er heel weinig.

Landen die vorige jaren een milde winter hebben gehad, zullen nu meer Covid-slachtoffers hebben omdat er meer kwetsbare ouderen onder de bevolking zijn. En daardoor is er op deze plaatsen een grote oversterfte. Het sterftecijfer van Covid-19 is gelijk aan dat van de griep, 0,06 %.
Stop het testen van gezonde mensen en stop deze maatregelen!
Lees verder >>
 
         
         
     
 

NATURE EN THE LANCET BEVESTIGEN NUTTELOOSHEID CORONAMAATREGELEN VOOR MENSEN ZONDER SYMPTOMEN!

Nieuwe publicaties in het gerenommeerde wetenschappelijke NATURE en THE LANCET bevestigen een slechts zeer beperkte kans op asymptomatische respectievelijk  presymptomatische besmettelijkheid!

Er werd geen virale belasting gevonden die aanleiding zou kunnen geven tot besmetting bij de personen die positief zijn maar geen symptomen hebben, noch bij personen in de periode voor het manifesteren van de symptomen. Alle grond voor lockdowns en afstandsmaatregelen is dus weggenomen. Bij het vertonen van symptomen thuisblijven, is dus de enige nuttige maatregel!  (Lancet Bron >>) (Natura Bron >>)
 
         
         
         
 

TOEZICHTHOUDER MEDICIJNTESTEN JOHN SCHULPEN: CORONAVACCIN KAN GEVAARLIJK ZIJN EN ZELFS ONS DNA MUTEREN.
10 november 2020

Hij waarschuwt dat de coronapandemie langzaam over is gegaan naar een machtsplandemie die niets meer met corona te maken heeft. Hij heeft het over DNA-veranderende eigenschappen van coronavaccin, over het ingrediënt luciferase dat eenvoudig zichtbaar maakt wie wel en wie niet gevaccineerd is, en over de PCR-testen.
Luister verder>>
Hoogtepunten >>

 
         
         
         
 

VACCINATIE KAN GEEN NIEUWE INDIVIDUELE RECHTEN DOEN ONTSTAAN.

De Covid-19-vaccinatie zou dan toch niet verplicht worden. Daaruit vloeit voort dat niemand verplicht kan worden aan te tonen dat hij of zij gevaccineerd is. Het recht voor de bescherming van persoonlijke gegevens over gezondheidstoestanden is hier van tel. Daaruit vloeit voort dat er geen vaccinatiepaspoort moet komen. Anders staat de poort open voor discriminatie, stigmatisering, ongelijkheid, fraude en gebruik van privileges. De effectiviteit van het vaccin is trouwens niet bewezen. Vaccinatie is slechts één van de middelen om controle te krijgen over de pandemie.

Voor juristen en andere experten is dit een duidelijke zaak. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke liet in Het Journaal verstaan dat er nog een debat over nodig is. Lees verder >>
Tekent u ook de petitie tegen verplichte vaccinatie, rechtstreeks of onrechtstreeks?
Petitie >>
 
         
         
         
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
         
 

FLITSEN – 27 november 2020
Rémy Daillet-Wieleman heeft hierbij al het voortouw genomen met een oproep: “Voor een vredevolle en wettige staatgreep, met 82 maatregelen, waarvan 15 die onmiddellijk van kracht zijn”. Bij  deze 15 horen: afschaffing van de  verdragen van Lissabon, Maastricht en het Schengen-akkoord (getekend door Europese bureaucraten over de hoofden van het volk); afschaffing van alle vormen van milieutaksen; verbod op massale vaccinatie; afschaffing van dwangmaatregelen opgelegd omwille van de corona. De andere maatregelen handelen over grondige hervorming van bankwezen, gerecht, onderwijs, voedselvoorziening, gezondheid, vereenvoudiging van de administratie, vrijheid van werken en beroepen …
Lees verder >>

EEN RECHTSTAAT OF DE HEERSCHAPPIJ VAN DE STERKSTE?
4 december 2020
In België lijden we niet onder het communisme maar wel onder een regering die op arrogante wijze onze christelijke vrijheid ontneemt. Al maanden verspreiden wij in onze berichten een overvloed aan artikelen en studies van geleerden uit de hele wereld die aantonen dat de opgelegde corona maatregelen niet wetenschappelijk verantwoord zijn, dat de alom gebruikte PCR test een vals beeld geeft, dat mondmaskers meer kwaad dan goed doen, dat afstand houden geen zin heeft en dat een lockdown helemaal onverantwoord is. Wanneer geen enkele van deze maatregelen wetenschappelijk kan verantwoord worden, vanwaar komen dan de brutale inbreuken op onze vrijheid vanwege onze regering?
Lees verder >>

 
         
         
         
  AGENDA  
     
 

ZOOMMEETING MET MICHAEL SABBE: NIEUWE FINANCIËLE SYSTEMEN. MAAK KENNIS MET JOUW BANK IN OPRICHTING.
Donderdag 10 december om 20 uur We maken kennis met het URA-platform en de URA-munt waarbij men kan kopen en verkopen, uw diensten kan aanbieden en advertenties plaatsen. Ook de Bank of Joy, een coöperatieve fairtrade bank in oprichting, wordt voorgesteld.
Meer info >>

 
     
     
     
 

Viruswaanzin roept ons op tot actie door de participeren in het nationaal autoprotest van zondag 13 december 2020. Een initiatief van verschillende kappers, fitnesscoaches, nagelstylisten en anderen met een contactberoep. Sluit je aan bij een begrafenisstoet naar het huis van Alexander De Croo (Open VLD) in Brakel. Om te protesteren tegen de strenge coronamaatregelen. De sociaal-economische genocide moet onmiddellijk stoppen!
Meer info >>

 
     
     
 

Dank voor uw interesse. Deel deze nieuwsbrief gerust, zodat de tegenstem gehoord wordt. Schrijf u tijdig in voor onze zoommeeting, die heel praktisch zal zijn. En vergeet de petitie niet te tekenen tegen verplichte vaccinatie. Laat uzelf niet onder druk zetten, neem een weloverwogen beslissing.

Samen sterk!
 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>