Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 13 januari 2021  
  Thema: COVID-vaccins  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

De media zien een terugkeren naar normaal enkel mogelijk als zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden tegen COVID-19. We krijgen veel lofbetuigingen over de verschillende nieuwe vaccins in omloop. Maar de kritische stemmen worden niet gehoord.
Er zijn landen die beslist hebben om voorlopig helemaal niet te vaccineren. Onder meer Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea en Taiwan kiezen er bewust voor om zich niet te haasten. Door enkele maanden langer te wachten, komen de autoriteiten alweer wat meer te weten over de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen van de verschillende vaccins (Bron>>).

We willen enkele ethische en medische aspecten verbonden aan het nieuwe coronavaccin belichten in deze nieuwsbrief.  Zoals: Is het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen ethisch verantwoord? Is het gebruik van mRNA vaccins genetische manipulatie?  Waarom gebruikt men nanotechnologie, of wil men nanotechnologie gebruiken? Komt onze privacy niet in gevaar? Is er voldoende getest op mogelijke bijwerkingen van de nieuwe mRNA vaccins? We hebben de voornaamste bezwaren voor u bondig op een rij gezet, zo kan u uw eigen mening vormen.
Op het einde vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël en de agenda.

 
         
         
         
  GEBRUIK FOETALE CELLEN  
         
  CORONAVIRUSVACCINS EN HET GEBRUIK VAN CELLEN VAN GEABORTEERDE FOETUSSEN: STAND VAN ZAKEN. 26.11.2020, IEB  
         
  Tijdens de productie van vaccins maakt men soms gebruik van cellijnen. Een foetale cellijn wordt verkregen door een cel van een foetus te nemen (meestal een geaborteerde foetus) en deze cel te vermenigvuldigen tot meerdere identieke cellen. Deze cellen kunnen worden gekweekt en vermenigvuldigd gedurende tientallen jaren, waardoor "cellijnen" ontstaan. Zij gaan terug op de abortussen die plaatsvonden in de jaren zestig, zeventig en tachtig.
Farmaceutische bedrijven Astra Zeneca en Janssen Research, Inc. Johnson & Johnson maken gebruik van cellijnen gedurende de ontwerpfase (de conceptvorming en de voorbereidende experimenten) en productiefase.  Moderna en Pfizer BioNTech maken in de testfase gebruik van cellijnen, voordat het op grote schaal wordt verspreid. CureVac maakt geen gebruik van cellijnen.
Lees verder >>
 
         
         
         
 

VACCINS EN CELLEN AFKOMSTIG VAN GEABORTREERDE FOETUSSEN: WAT ZEGT DE ETHIEK?

 
         
 

Het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen voor de productie van vaccins is niet nieuw. Het is al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw aan de gang en heeft al geleid tot verschillende vaccins, onder andere tegen rode hond, waterpokken, hepatitis A en gordelroos.

Er bestaan echter alternatieven die niet de ethische vragen oproepen over de oorsprong van deze cellen. Om een coronavirusvaccin te maken kan men cellijnen van volwassenen of van dierlijke oorsprong gebruik maken of het gebruik van cellen die bij een vruchtwaterpunctie worden genomen. Een andere ethische procedure zou erin bestaan cellen te gebruiken van natuurlijk gestorven foetussen, althans indien de ouders daartoe toestemming hebben gegeven.
Lees verder >>
 
         
         
     
 

DOKTER CARRIE MADEJ WAARSCHUWT VOOR VERHOOGDE KANS OP KANKER BIJ GEBRUIK VAN ONSTERFELIJKE CELLIJNEN

 
         
  Belangrijk om te weten is dat foetale cellijnen van de jaren 60 zich blijven vermenigvuldigen. Met andere woorden: het is een cel die het vermogen heeft verloren om door apoptose (geprogrammeerde celdood) te gaan. En een cel die dat proces van doodgaan niet kan doorstaan, wordt kanker genoemd. Sommige vaccinaties die deze kankerachtige cellijnen gebruiken, zorgen voor een verhoogde kans op kanker (Bron >>)  
         
         
         
 

mRNA-VACCINS

 
         
  DE VACCINS VAN MODERNA EN PFIZER BERUSTEN OP DE mRNA-TECHNOLOGIE.  
         
 

Moderna en Pfizer maken voor het eerst vaccins en dit in samenwerking met DARPA (DARPA is een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie). Die mRNA technologie is nooit eerder toegepast.

De Bill & Melanda Gates Foundation heeft deze bedrijven gesponsord om het onderzoek naar RNA-vaccins en DNA-nanotechnologie te ondersteunen. Dit is voor Bill Gates de oplossing voor het COVID-19-virus. Hier vind je de link tussen Moderna en de Bill & Melanda Gates Foundation (Moderna en Bill Gates hebben een overeenkomst tot 2022- Bron>>)
 
         
         
         
 

WERKING mRNA-VACCINS VERGELIJKBAAR MET AUTO-IMMUUNZIEKTE.
DOKTER WAKEFIELD - PROF. DR. THEO SCHETTERS, 40 JAAR GESPECIALISEERD IN VACCINS.

 
         
  mRNA is de boodschapper tussen de gen van het product en het eiwit. Het eiwit geeft de immuunrespons en zorgt voor de aanmaak van antilichamen.
Het maken van antistoffen als reactie op eigen DNA noemt men een auto-immuunziekte.
Dierproeven uit het verleden hebben een groot probleem aangetoond. Wanneer dieren gevaccineerd met een mRNA-vaccin nadien in contact kwamen met het natuurlijke virus waartegen het mRNA-vaccin hen zou moeten beschermen, werden ze zwaarder ziek dan de controlegroep zonder vaccin en sommigen ervan stierven zelfs… Er werden ook auto “immuunziekten” vastgesteld na het toedienen van het mRNA-vaccin. Hierdoor is het nooit tot een goedkeuring gekomen om dit op mensen uit te proberen. Bij de huidige vaccins zijn de dierproeven volledig overgeslagen wegens zogezegde hoogdringendheid. Men vreest immers voor een gelijkaardige gevaarlijke immuunrespons bij sommigen.
Dr. Wakefield Bron>>
Prof. dr. Theo Schetter t.h.v. 3’18 tot 5’45 Bron>>
 
         
         
         
  HET GEBRUIK VAN RNA MESSENGER IS GENETISCHE MANIPULATIE  
     
 

Het vaccin gaat mogelijkerwijs kunnen ingrijpen in ons genoom, en kan ons genetisch veranderen. Men stopt genetisch materiaal van een RNA-virus in jouw cellen en vraagt het celmechanisme om met de mRNA-eiwitten een auto-immuunrespons te maken. Het gebruik van RNA-messenger is genetische manipulatie, die nooit eerder getest is op de mens.
De Europese Commissie heeft de strenge regels voor genetische manipulatie tijdelijk opzijgezet zodat een vaccin tegen corona kon worden ontwikkeld. Europarlementariër Peter van Dalen was hier principieel terughoudend in, “want dit gaat wel om het sleutelen aan de kleinste bouwstenen van het leven." (Bron>>)

De firma heeft een patent op het synthetisch RNA dat gebruikt wordt in het vaccin. Dus het is eigendom van de firma. Dit doet denken aan genetisch gemanipuleerde zaden waarvan Monsanto en Bayer het monopolie hebben.
Dr. Wakefield - Luister verder>>

Bill Gates >> ‘Injecting modified organism …’

 
     
     
     
  ONVRUCHTBAARHEID  
     
 

EMA heeft het Pfizer BioNtech-vaccin voorwaardelijk goedgekeurd voor commercialisatie voor personen boven de 16 jaar behalve voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen die binnen de 2 maanden na vaccinatie zwanger willen worden en personen met allergieën. Dr. Michael Yeadon, die voor Pfizer werkte als hoofd ademhalingsonderzoek & Dr. Wolfgang Wodarg, een longspecialist & expert op het gebied van volksgezondheid hebben ernstige waarschuwingen geformuleerd met betrekking tot COVID-vaccins (met name die van Pfizer). Ze zijn bezorgd dat het vaccin antilichamen kan maken die ook het Syncytin-1 eiwit aanvallen, waardoor onvruchtbaarheid ontstaat, of het onvermogen van de vrouw om een placenta te maken, omdat hun lichaam de placenta spontaan aanvalt (Bron>>).
De mogelijke effecten van het coronavirusvaccin op de vruchtbaarheid van mannen moeten ook nog onderzocht worden (Bron>>).
De bijsluiter van het Pfizervaccin zegt dat de effecten van vruchtbaarheid onbekend zijn. Bijsluiter>>

 
     
     
     
  VERHOOGD RISICO OP ALLERGISCHE REACTIES  
     
 

POLYETHYLENE GLYCOL IN PFIZERS EN MODERNA COVID-19 VACCIN VEROORZAAKT ZELDZAME ALLERGISCHE REACTIES.
Polyethylene glycol (PEG) werd eerder nooit gebruikt voor het maken van vaccins.
De mRNA vaccins bevatten dus mRNA gewikkeld in lipide nanodeeltjes (LNP's) die het mRNA naar menselijke cellen helpen dragen, maar ze versterken ook de immuunrespons. De LNP’s zijn chemisch gehecht aan PEG-moleculen (polyethylene glycol). Mensen die eerder aan PEG zijn blootgesteld, en mogelijk hoge concentraties antilichamen tegen PEG hebben opgebouwd, lopen het risico op ernstige allergische reacties op het vaccin met mogelijk de dood als gevolg. 70 % van de mensen ontwikkelt antilichamen tegen deze stof – dit betekent dat veel mensen allergische, mogelijk fatale reacties op de vaccinatie kunnen ontwikkelen.

(Suspicions grow that nanoparticles in Pfizer’s COVID-19 vaccine trigger rare allergic reactions -  Bron>>). (Het Pfizer COVID-19-vaccin veroorzaakt allergische reacties met een snelheid die hoger is dan ‘wat men van andere vaccins zou kunnen verwachten’ - Bron>>)
 
     
     
     
  DE GROTE HOEVEELHEID ALUMINIUM KAN NEUROLOGISCHE ZIEKTEN VEROORZAKEN  
     
 

Dr.Larry Palevsky zegt dat er een te hoge hoeveelheid aluminium in de vaccins zit. Deze nanodeeltjes aluminium vinden hun weg naar de hersenen en zorgen voor neurologische aandoeningen. Bij Alzheimer vinden we ook nanodeeltjes in de hersenen. Dat moet onderzocht worden.

De Pharma krijgt meestal vrijstelling van productaansprakelijkheid met betrekking tot het COVID-19-vaccin. Enkel in Brazilië is dat anders. M.a.w. welke bijwerking er ook optreedt, ze kunnen niet aansprakelijk  worden gesteld.
Luister verder (vertaald) >>
Op YouTube van 4’30 tot 7’40 >>
 
     
     
     
  NANOTECHNOLOGIE  
     
  DOKTER CARRIE MADEY WAARSCHUWT VOOR MOGELIJK GEBRUIK VAN NANOTECHNOLOGIE EN DE ROBOTEFFECTEN  
     
 

Via het invoegen van  een geprogrammeerde gen (Gentech- mRNA) (Bron>>), hydrogel (Bron>>), een niet-invasieve electroporation (Bron>>), of andere biosensors (Bron>>) kan men het lichaam verbinden met andere digitale systemen. Zo kan men gegevens van de mens opslaan. Men kan ook communicatie tot stand brengen en informatie verzenden.
Deze nanotechnologie wordt door DARPA ontworpen en is volop in ontwikkeling (Amerikaanse ministerie van defensie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van militaire technologie). Waarom werken Moderna en Pfizer, twee biotechnologie-bedrijven, die voor het eerst vaccins maken, samen met DARPA?
Luister verder>>

 
     
     
     
  NANOTECHNOLOGIE SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL BIJ DE ONTWIKKELING VAN COVID-19-VACCINS.  
     
  ‘Vooruitgang in bio / nanotechnologie en geavanceerde nanofabricage leggen de basis voor de snelle ontwikkeling van innovatieve vaccintechnologieën om impact te hebben tijdens de COVID-19-pandemie,’ schreven de onderzoekers (Bron >>).  
     
     
     
  CRYPTOCURRENCY-SYSTEEM GEBRUIKT LICHAAMSACTIVITEITSGEGEVENS  
     
 

Opmerkelijk is dat Microsoft in 2019 een patent aangevraagd heeft voor een  cryptovalutasysteem gekoppeld aan een lichaamssensor, met als publicatienummer WO2020060606 (Bron>>).

De Kamerbrief 16 november 2020 vermeldt Lipid nanoparticle (LNP) in Pfizer COVID-19-vaccin. In de kamerbrief staat te lezen: "De Pfizer/BioNTechs COVID-19-vaccin BNT162b2 bestaat uit mRNA verpakt in een Lipid nanoparticle (LNP). Het mRNA codeert voor het hele SARSCoV-2 Spike (S) eiwit."
Deze Lipid nanoparticle (LNP) is op 20 juni 2019 gepatenteerd door Microsoft Technology Licensing, LLC en op 26 maart 2020 is gepubliceerd met patentnummer WO/2020/060606 onder de titel: 'Cryptocurrency system using body activity data' (Bron>>).

De nanoparticle is in staat de lichamelijke activiteit van de geïnjecteerde op afstand te monitoren, te controleren en te koppelen aan digitale systemen, mogelijk gemaakt middels het in opbouw zijnde 5G-netwerk. Tevens kan het nanoparticle op afstand chemicaliën afgeven in het lichaam (Bron>>)

 
     
     
     
  EUROPEES MEDISCH AGENTSCHAP  
     
 

VOORWAARDELIJKE MARKETING TOELATING

Op 21december heeft het EMA (Europees Medische Agentschap), via een versnelde onderzoeks-procedure, een aanbeveling geformuleerd voor een VOORWAARDELIJKE marketing toelating van het Pfizer vaccin binnen de EU, voor personen vanaf 16 jaar. EMA heeft op haar persconferentie zelf toe dat er te weinig data zijn om de werking, bijwerkingen van het Pfizer-vaccin volledig in kaart te brengen (Bron>> 41’ 48’). Dus de testen lopen gewoon door. Het eindverslag moet ingediend worden december 2023.

 
     
     
     
 

Hierbij is zeker niet het laatste woord gezegd over deze vaccins. Er is nog meer informatie te vinden op de website van  Artsen Voor Vrijheid,  Artsen voor Waarheid,  Childrens Health Defense  ( Robert F. Kennedy Jr.), …

Wie vindt dat de vaccinatie niet verplicht mag worden kan deze PETITIE tekenen.
 
     
     
     
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
         
 

EEN ONWAARDIGE AANBEVELING, 1 januari 2021
De Vaticaanse  commissie beveelt sterk het COVID-vaccin aan als een morele plicht. Ze ligt  helemaal in de lijn van de propaganda van de grote organisaties en farmaceutische industrie om zonder kritiek het vaccin aan iedereen voor te schrijven. Het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen blijkt geen probleem te zijn. Over de noodzaak  van een vaccin,  de veiligheid, de eventuele genetische manipulatie en het gebruik van Nano partikels geen kritisch woord.  De onschendbaarheid van het menselijk lichaam en de vrije keuze komen niet eens ter sprake. Deze aanbeveling vertolkt helemaal de leer van “The Great Reset”, de nieuwe wereldorde, waarin ieder moreel verzet wordt geschrapt.
Lees verder >>

IN HET BEGIN WAS HET WOORD, 8 januari 2021
het boek Genesis zet ons op weg door te openbaren dat het God is die alles heeft geschapen. Wie dat nederig en dankbaar erkent, kan er des te meer van genieten. Laten we met onze wetenschap ondertussen verder zoeken, maar niet overmoedig worden en denken dat wij schepper moeten of kunnen spelen.
Lees verder >>

 
         
     
     
  AGENDA  
     
 

WEBINAR OVER ELEKTROMAGNETISCHE STRALING DOOR IR. PETER VAN DEN BROUCKE.

Zaterdag 23 januari van 19u tot 22u.
Wat zijn de voordelen, de nadelen ervan? Is de uitrol van 5G schadelijk voor de mens, natuur? Hoe komen we tot een goede balans zodat de welvaart als het welzijn van de mens gewaarborgd blijft? Waarom worden satellieten de ruimte ingestuurd?
Meer info + inschrijven >>

 
     
     
     
 

LUCY OF ADAM?: EEN KRITISCHE BLIK OP HET FOSSIEL BEWIJS VOOR MENSELIJKE EVOLUTIE.

Organisatie Logos Vlaanderen - 21 januari om 20u - 22u        
Een online lezing over menselijke evolutie.
‘In deze lezing zal ik heel diep gaan op al het zogenaamde bewijsmateriaal voor menselijke evolutie. Nog een stuk dieper dan in mijn boek, en veel dieper dan in voorgaande lezingen. Mede dankzij de hulp van een bevriende paleoantropoloog.’ Inschrijven kan hier.

 
     
     
     
 

We hopen dat u met deze gegevens over het COVID-vaccin en eventueel verder onderzoek een weloverwogen beslissing kunt maken of u al dan niet een vaccin zal laten toedienen, of welk vaccin u verkiest. Als u nog meer informatie wenst, kan u ons altijd contacteren.

Verspreid deze informatie gerust onder geïnteresseerden. Alvast bedankt.
Samen sterk!
 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>