Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 5 mei 2021  
  Thema: Pandemiewet, vaccinatiepaspoort zinloos uit biomedisch oogpunt, Great Reset, Libanon.  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

De maand april was een maand waar de censuur van wetenschappers, rechters, maar ook van burgers toenam. Nochtans is er zonder debat geen democratie. Wat u verder kan vinden in deze nieuwsbrief:

 • De stemming van de pandemiewet gebeurt nu donderdag in de Kamer. U kunt schrijven naar de parlementariërs.
 • Hoe langer hoe meer gaan er stemmen op om een vaccinatiepaspoort in te voeren, ook bij ons. Waarom is een vaccinatiepaspoort vanuit biomedisch oogpunt zinloos?
 • En wie zijn die mannen die de Great Reset willen invoeren? Hoe zal dat tot stand komen?
 • De nieuwsbrieven van Pater Daniël gaan o.a. over de erkenning van de Armeense genocide en de crisis in Libanon.
 • Als slot vindt u een petitie, een flyer over de COVID-vaccinatie, onze acties en de onze laatste webinar die we organiseren voor de grote vakantie.
 
         
         
         
  HET BELANG VAN EEN DEMOCRATISCH DEBAT!  
         
   
     
 

ZONDER TEGENSPRAAK KAN VAN WETENSCHAPPELIJKE VOORUITGANG GEEN SPRAKE ZIJN.
Het profiel van lector gezondheidswetenschappen SAM BROKKEN is vorig week verwijderd van LinkedIn. Dit zonder enige verwittiging of reden. Dit komt er nog bij na zijn ontslag als lector gezondheidszorg in Hasselt.
Vijfentwintig artsen en wetenschappers klagen het ontslag van Sam Brokken aan met het volgend artikel 'Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn'. 'Willen we alle belangrijke beslissingen over het te voeren beleid uit handen geven aan een beperkte groep van wetenschappers en opiniemakers die klaarblijkelijk geen tegenspraak dulden, of willen we een écht publiek debat?' (Bron>>).

CARINE KNAPEN werd door FB opnieuw geblokkeerd. Deze keer voor 3 dagen omwille van haar post VACCIN TWIJFEL. Carine heeft het recht om haar mening te verkondigen en te zeggen wat zij niet oké vindt (Bron>>).

VOORZITTER PV&V VAN FACEBOOK VERBANNEN
PV&V partijvoorzitter, Michael Verstraeten, is door Facebook 30 dagen verbannen voor het duidelijk oplijsten van de huidige maatregelen met de nodige bedenkingen (Bron>>).

FACEBOOKGROEPEN worden opgedoekt. En artikelen die geen fake news zijn worden alzo geklasseerd. De vaccin factcheckers a @factcheckdotorg, die beweren onafhankelijk te zijn, worden gefinancierd door een organisatie die meer dan $ 1,8 miljard aan aandelen in een vaccinbedrijf aanhoudt, en wordt gerund door een voormalig directeur van @CDCgov” (Bron>>).

Ook het DEMONSTRATIERECHT wordt gelimiteerd. In Londen was er een Londen Freedom Rally met 100 000 mensen. Is daar politie te zien die de actie stil legt? Maar in België worden vele acties vroegtijdig afgebroken. De politie mag best het geweld aanpakken, maar laat mensen vrij hun mening uiten.

 
         
         
         
  PANDEMIEMAATREGELEN  
         
 

ALLE MAATREGELEN ZIJN ACTUEEL BUITEN TOEPASSING!

Zowel advocaat Carine Knapen als advocaat Michael Verstraete laten weten dat de huidige maatregelen van tafel zijn geveegd in een kortgeding door de rechter van Brussel. Enkel een goedgekeurde pandemiewet door de Kamer is geldig (Bron >>) (Bron>>).

 
         
         
 

STEMMEN PANDEMIEWET

De pandemiewet zal donderdag 6 mei gestemd worden in de Kamer. De media houden dit debat bewust achter gesloten deuren omdat ze weten dat een deel van de basis er een andere opinie op na houdt. We hopen dat er nog amendementen worden ingediend zodat ‘een pandemie’ duidelijk wordt omschreven en men niet willekeurig een noodsituatie kan inroepen (Bron>>).

U kan deze brieven verzenden naar de Kamerleden. Dank alvast! (Brief >>  adressen staan in blind copy), (Brief>>)
 
         
         
         
  VACCINATIEPASPOORT  
         
 

De discussie over het al of niet invoeren van een vaccinatiepaspoort in ons land is nu echt op gang. Minister Wouter Beke wil de gevaccineerden meer vrijheden aanbieden. Zo wil hij mensen over de streep halen om zich te laten vaccineren. Kamerlid Valerie Van Peel pleit voor het niet opdelen van de maatschappij in twee groepen (Bron >> 3’45). Word het vaccin een middel om de grondrechten terug te krijgen? En wat met de niet gevaccineerden?

WAAROM IS EEN GREEN PASS (VACCINATIEPASPOORT) VANUIT BIOMEDISCH OOGPUNT ZINLOOS? Sam Brokken, april 2021

 • Verschillende studies tonen aan dat de huidige vaccins niet meer voldoen om de massa aan mutaties te counteren, waarbij de efficiëntie al is teruggevallen van 0 %-50 % afhankelijk van de mutaties en verschillen in spike-binding. Er zijn al 7.000 mutaties in omloop binnen Europa, waarvan alleen al 500 van de ‘Britse variant’ (18).
 • Antistoffen blijven maar 4-6 maanden actief, dit is afhankelijk van uw respons op het desbetreffende vaccin. Natuurlijk doorgemaakte infectie leidt tot 6 à 8 maanden bescherming en beschermt beter door de aanwezigheid van IgA-afweer, wat ontbreekt bij vaccinaties.
 • Het vaccin sluit verder niet uit dat u anderen kan besmetten (15, 16, 17-fig2b).
  Lees verder>>
 
         
         
 

RIVM: 'AMERIKAANSE STUDIE BEWIJST NIET DAT VACCINS OERDRACHT VAN HET VIRUS TEGENGAAN'
3 april 2021, Jaap van Dissel en Jacco Wallinga

Dikwijls wordt er verwezen naar deze studie om aan te duiden dat het COVID-vaccin de overdracht tegengaat. Maar hier zegt de directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIB) van het RIVM zelf dat deze studie dit niet aantoont! (Bron>>) Als het vaccin de besmetting niet tegenhoudt, maar de symptomen doet afnemen, dan blijft die persoon besmettelijk.

 
         
         
  THE GREAT RESET  
         
 

HET TOTAAL PLAATJE VAN DE GREAT RESET
Tim Gielen

Dit is een video die u zeker moet bekijken!

 • De grootste aandeelhouders van de verschillende industrieën zoals pharma, olie, IT, textiel, tabak, auto, vlieg- en wapenindustrie, banken, verzekeringen ... zijn Vanguard en Blackrock. De aandeelhouders van Vanguard zijn niet bekend. Ze blijven liever onbekend, zoals de families Rothschild, Morgan, Rockefeller, Dupont, Bush, … 82 % van de rijkdom is in handen van 1 %.
 • Non-profit organisaties wassen grote financiële bedragen wit. De drie grootste zijn: Bill en Melinda Gates foundation, Soros foundation en Clinton foundation.
 • 90 % van de media heeft dezelfde aandeelhouders. De media krijgen ook geld van de politiek. Dus de media, zoals VTM, Mediahuis, Metro zijn niet vrij.
 • Het WEF (Wereld Economisch Forum) heeft dezelfde sponsors: Black Rock, B&M Gates Foundation, Soros Foundation. De voorzitter Klaus Schwab zegt 'Building back better’. Ze werken aan een NWO.
 • VN heeft als doel ‘In 2030 geen armoede meer’ Staan we onze basisrechten af voor algemene gezondheid? Staan we onze welvaart af voor het lenigen van noden van anderen? Dit klinkt edelmoedig, maar is dat zo?
 • De agenda van WEF en VN zijn dezelfde! Deze grote industrieën, grote centrale banken, … moeten de problemen oplossen: voedsel, water, gezondheid, cryptomunt … Dit wordt de nieuwe NWO. De pandemie is daartoe een uitgelezen moment volgens hen.

Luister verder>>

 
         
         
         
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
     
 

LIBANON STERFT, 23 april 2021
Libanon lijdt! Het heeft hulp nodig om weer te kunnen leven: de economie is tot niets gereduceerd, het geld op de banken is verdwenen, de inflatie stijgt onverbiddelijk en talloze huizen zijn verwoest na de explosie in Beiroet op 7/ 8 /2020. De Son of Man Association gesticht door Moeder Agnes-Mariam van het Kruis (Overste van onze gemeenschap) organiseert de broodnodige humanitaire hulp. Zr. Carmel, haar assistente, vertelt ons met een gebroken hart over het lijden van haar landgenoten en hoe ze de bevolking trachten te helpen.
Lees verder >>

DE ARMEENSE GENOCIDE DOOR TURKIJE ERKEND, 30 april 2021
De Amerikaanse senaat heeft al in 2019 de Armeense genocide erkend, maar Joe Biden is de eerste president die het openlijk en formeel ook zo zegt. Mogelijk is dit de reactie van de VS op het feit dat Turkije vastgehouden heeft aan de aankoop van oorlogsmateriaal bij Rusland. Erdogan is zeer verontwaardigd en heeft de Amerikaanse ambassadeur al ter verantwoording geroepen. Turkije blijft bij de versie dat de Armeniërs gewoon omgekomen zijn omwille van de ellende van WO I en gedeeltelijk wegens hun misdadig gedrag, wat historisch evenwel totaal onhoudbaar is. De Armeense eerste minister Nikol Pashinyan is verheugd dat deze eerste holocaust van de 20e eeuw ook als zodanig erkend wordt.
Lees verder>>

 
         
         
         
  PETITIE      
         
  EUROPEES BURGERINITIATIEF
In het cohesiebeleid van de Unie moet bijzondere aandacht worden besteed aan regio’s met andere kenmerken op nationaal, etnisch, cultureel, religieus of taalgebied dan de omliggende regio’s. Voor dergelijke regio’s, waaronder geografische gebieden zonder bestuurlijke bevoegdheden, moet economische achterstand worden voorkomen, moet duurzame ontwikkeling worden ondersteund en moeten de voorwaarden voor economische, sociale en territoriale samenhang worden gewaarborgd.
Lees verder >>
 
         
         
         
  AGENDA  
         
 

WEBINAR WOENSDAG 2 JUNI 2021 om 20 uur.
Dokter Johan Dennis zal spreken over de nanotechnologie in vaccins en mogelijke perspectieven.
Meer info volgt.

 
         
         
         
  FLYER: COVID-19 VACCIN VERSUS EEN KLASSIEK VACCIN  
     
   
     
 

De uitleg is duidelijk en wetenschappelijk gefundeerd. Een aanrader om te geven aan mensen die twijfelen en goede informatie wensen. U kan die flyer downloaden en verspreiden. U kan die ook bestellen bij ons. Men verwijst naar een website waar men meer informatie vindt.
Meer info>>
Download de folder>>

 
         
         
         
  ACTIES  
     
 

ZATERDAG 8 MEI: OPEN UP WANDELEN VOOR VRIJHEID IN DE BOURGOYEN IN GENT OM 14 UUR.
Zeker afkomen, heel wat gelijkgezinden toonden reeds interesse en het is daar heel mooi.
Info >>

15 MEI WORLD WIDE DEMONSTRATION FOR FREEDOM IN BRUSSEL.

Dit gaat door in meer dan 50 landen op dezelfde dag! Bijna alle actiegroepen komen uit heel het land, van Brussel, Wallonië en Vlaanderen, er worden duizenden mensen verwacht.
Meer info>>
Witte lintenwandeling>>

 
     
 

Open Up regelt BUSVERVOER NAAR BRUSSELl, dit voor 15 euro! Opstappen kan in Ingelmunster, Brugge of Gent, we garanderen een gezellige rit en een leuk souvenir voor de eerste 50 inschrijvingen. Men zegge het voort!
Reservatie kan hier>>

Laat u niet afschrikken door beelden in het nieuws. Er zijn altijd enkelen die amok maken. Als we tijdig huiswaarts keren zoals gevraagd zijn er geen problemen.
Hier enkele beelden van vredevol protest. Ter Kamerenbos (Bron>>), Middelkerke flash mop (Bron>>).
Als u ons wilt ontmoeten, geef u gsm nummer door. We maken dan een whatsapp groepje en blijven zo in contact.

 
     
     
     
  DRIE NIEUWE FACEBOOKGROEPEN DIE OVERGAAN TOT ACTIE  
     
 

NURSES FOR FREEDOM

Website>>

Facebook>>

 
     
 

TEACHERS FOR FREEDOM

Facebook>>

 
     
 

BLIJVEN DANSEN IN VLAANDEREN

Facebook>>

 
     
  Voeg u bij de groep die u aanbelangt en we hopen dat we met velen in Brussel en Gent eendrachtig aanwezig zullen zijn. Het is tijd om vredevol op te staan.  
     
     
 

Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>