Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 18 juli 2021  
  Thema: vaccinatie jongeren, vaccinatieplicht, Green pass, bijwerkingen vaccinatie, E.U. verdeeld aanpak Hongarije, opheffen blokkade Syrië, Cuba en Venezuela.  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

‘Als er hele parlementen blijkbaar niet meer functioneren zoals ze zouden moeten doen. Als alle media zijn controlerende functie aan de wilgen hebben gehangen. Als social media censureren uit zichzelf en op verzoek van overheden. Als de rechterlijke macht grotendeels alleen maar vonnissen lijkt te vellen in het voordeel van de regeringen. Als ‘onafhankelijke’ ethische commissies toch wat afhankelijker blijken te zijn. Als veel artsen het niet zo nauw nemen met de door hen afgelegde eed. Als regeringsleiders allemaal met één mond gaan spreken. Als er onzinnige, gevaarlijke vaccinatiecampagnes voor kinderen worden uitgerold. Dan zouden we niet moeten wachten op die ene verlosser… SPREEK ZE EROP AAN, de arts, de professor, de rechter, de politicus. Als hun werknemer mag u dat doen. Als hun werkgever moet u dat doen. Als niemand ze erop aanspreekt dan gaan ze door. Wij het volk, moeten zijn als één man. Niet afwachten. Handelen. Samen.’

Dit artikel geeft goed de situatie weer. De politiek, het rechtssysteem, de wetenschappers, artsen, de media, sociale media … ondersteunen allemaal éénzelfde narratief rond de corona-epidemie. De oproep ‘spreek ze erop aan’ is terecht. We moeten het niet van enkelen verwachten, maar wij allen moeten deze wantoestand aanklagen! (Bron>>).

 
         
         
  DE VOLGENDE ONDERWERPEN KOMEN AAN BOD IN DE NIEUWSBRIEF:  
         
 
 • Vaccinatie jongeren.
 • Waarom een Green pass geen enkel nut heeft.
 • Hier is sprake van mindcontrol, angst voor Deltavariant is ongegrond.
 • Mensenrechtenhof beslist dat landen vaccinatieplicht mogen invoeren.
 • Petitie tegen verplichte vaccinatie.
 • Bijwerkingen COVID-vaccins.
 • Ethiek: De Europese Unie is diep verdeeld over een initiatief van de Benelux-landen om Hongarije aan te pakken.
 • Argentinië vraagt om de blokkade tegen Cuba en Venezuela te stoppen.
 • Herstel van de internationale rechtsorde.
 • Het christendom sterft waar het geboren is.
 • Agenda.
 
     
     
  CORONAVIRUS
 
     
 

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft het licht op groen gezet voor de vaccinatie van 12-15-jarigen. Nu worden de jongeren uitgenodigd zich te laten vaccineren. De jongeren worden een schuldgevoel aangepraat als ze dit niet doen. De grote heisa rond de bussen jongeren die terug kwamen van Spanje omdat het aantal besmettingen steeg was disproportioneel. Niemand had erge symptomen, enkele pijnstillertjes werden uitgedeeld. En dit wordt allemaal in scène gezet omdat de jongeren zich zouden laten vaccineren. Men wil zelfs een speciaal meldpunt oprichten voor jongeren die zich willen laten vaccineren buiten de wil van de ouders om (Bron>>).

 
         
         
  ARTSEN COLLECTIEF IS BEZORGD OM VACCINATIEPLAN VOOR KINDEREN  
         
 

De volgende argumenten om tieners van 12 tot 15 jaar niet te vaccineren gelden ook voor België. De overgrote meerderheid van tieners krijgt geen of slechts milde klachten van het coronavirus. Het sterftecijfer is verwaarloosbaar klein. Ze hebben nauwelijks aandeel in de verspreiding van het coronavirus. Het Pfizer-vaccin is voorwaardelijk goedgekeurd en is onvoldoende onderzocht bij kinderen en op eventuele bijwerkingen. Lees verder >>

Deze gegevens van het onderzoek maken duidelijk dat op individueel niveau de baten van vaccinatie nu niet opwegen tegen de risico’s voor gezonde kinderen. Gegevens van Sanquin laten zien dat een hoog percentage van de jongeren (in Nederland) reeds een infectie met SARS-CoV-2 heeft gehad. De toegevoegde waarde van vaccineren om transmissie te voorkomen is op zijn minst onduidelijk, zo niet afwezig (Bron>>).

 
         
         
  HIER IS SPRAKE VAN MINDCONTROL  
         
 

Ook Hartchirurg Dr. Jan Grandjean zegt duidelijk (27’) ‘Elke vaccinatie doe je voor jezelf, om de symptomen af te zwakken en niet voor een ander’ Dus een vaccin nemen om een ander te beschermen, klopt niet. Hij hekelt de angst die momenteel in de maatschappij rondgaat voor de Deltavariant en doet een oproep tot gezond verstand. “Coronavirussen waren er waarschijnlijk eerder dan de mensheid. We moeten er gewoon mee leren leven en belangrijker nog … iedere mutatie is al minder dodelijk dan de vorige variant. Dat behoren virologen te weten.
Luister verder >>

 
     
     
  WAAROM EEN GREEN PASS GEEN ENKEL NUT HEEFT.
26 juni 2021 - Sam Brokken
 
     
 

Zelfs na terugkeer uit een rode zone zal iedereen, ook de gevaccineerden, onderworpen worden aan verschillende PCR-testen en quarantaine. De Franse minister van Volksgezondheid en de WHO kondigden aan dat de maatregelen voor niemand kunnen worden opgeheven omdat blijkt dat vaccinaties niet voldoende werken en geen garantie bieden dat de besmetting kan worden voorkomen.
Lees verder >>

 
         
         
  MENSENRECHTENHOF BESLIST DAT LANDEN VACCINATIEPLICHT MOGEN INVOEREN, 8 april 2021  
     
 

‘Landen kunnen hun burgers verplichten zich te laten inenten, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Bijvoorbeeld als zij tot de conclusie komen dat dit nodig is voor de volksgezondheid’ (Bron>>).

Griekenland en Frankrijk verplichten niet alleen het vaccin voor het zorgpersoneel (uiteraard een stap naar verdere verplichte vaccinatie in andere sectoren), maar je zal niet meer op café of restaurant, trein,... kunnen zonder vaccinatie of testbewijs met bijhorende QR code. Het protest van de basis bleef niet uit, maar de media laten ons dit niet zien.

 
         
         
 

PETITIE: GEEN VERPLICHTE VACCINATIE TEGEN COVID-19.

 
     
 

Teken onze petitie en deel die a.u.b. Als België het vaccin ook wil verplichten aan bepaalde groepen gaan we met de petitie naar de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Wij vragen het behoud van de keuzevrijheid, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Bovendien vragen wij dat er geen enkele druk wordt uitgeoefend op de bevolking om zich te laten inenten, en dat op geen enkele manier niet-ingeënte personen worden gediscrimineerd tegenover gevaccineerden.
Teken hier >>

 
         
         
  BIJWERKINGEN VACCINS  
         
  ZO ZIET VACCINATIESCHADE ER UIT  
     
  Hier het verhaal van Lisette zelf en haar ouders. '13 april ging Lisette Verhoeven voor de prik. Het AstraZeneca vaccin viel haar ten deel en dat terwijl er toch al de nodige ophef was in naburige landen rondom trombose bij jonge vrouwen. Lisette studeert Archeologie maar werkt ook parttime in een verzorgingstehuis met ouderen. Ze nam het vaccin voor hen maar besefte niet dat het haar eigen leven zou verwoesten. Ruim een week later kreeg ze een hersenbloeding waardoor ze op de IC belandde en lange tijd niet meer kon lopen. Dat gaat inmiddels weer redelijk maar haar mobiliteit aan de linkerzijde van haar lijf is miniem. Zo kan ze haar linkerhand niet meer gebruiken en vreest ze voor haar toekomst. '
Luister verder >>
 
         
         
  EUDRA VIGILANCE  
     
  Hier vindt u de cijfers van de bijwerkingen van het COVID-vaccin van EudraVigilance: “Deze website is de officiële website van het Europees Geneesmiddelenbureau die het publiek toegang geeft tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Deze meldingen worden elektronisch ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.
Lees verder >>
 
     
     
  VAERS  
     
  De Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)-database bevat informatie over niet-geverifieerde meldingen van bijwerkingen (ziektes, gezondheidsproblemen en/of symptomen) na immunisatie met door de VS goedgekeurde vaccins. Rapporten worden door iedereen geaccepteerd en kunnen elektronisch worden ingediend op
www.vaers.hhs.gov
Lees verder >>
Nearly 11 000 Deaths After COVID Vaccines - (Bron>>)
 
     
     
  ETHIEK  
     
  DE EUROPESE UNIE IS DIEP VERDEELD OVER EEN INITIATIEF VAN DE BENELUX-LANDEN OM HONGARIJE AAN TE PAKKEN, 29 juni 2021  
     
 

Viktor Orban treedt heftig op tegen pedofilie. Hij vaardigde ook een wet uit die het “afbeelden” en “promoten” van homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt in het bijzijn van minderjarigen.

Daardoor kan de facto homoseksualiteit niet meer besproken worden in de media, maar ook niet meer in het onderwijs, in de les. Hetzelfde geldt dus voor transgenders. Hoe dit in praktijk afdwingbaar is, valt nog te bezien, maar symbolisch is het wel duidelijk.

De nieuwe wet is niet in conflict met de Europese wetgeving. De Hongaarse minister van justitie beoogt met de nieuwe LGTBQ-wet dat de ouders zelf kunnen beslissen over de seksuele opvoeding van hun kinderen in plaats van het onderwijs of de media. Het onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle gezindten.
Lees verder >>

 
     
     
  INTERNATIONAAL  
     
 

GULLE HUMANITAIRE HULP … VOOR TERRORISTEN
25 juni 2021 – Pater Daniël

Zo zijn de grensovergangen voor het westen een voorwendsel om de terroristen in Idlib te blijven steunen, ook met wapens, vanuit Turkije, langs een overgang zonder  controle van de regering. De VS beweren de terroristen te bestrijden, maar geven in feite voor miljarden dollars wapens aan Al Qaeda groepen in Syrië … Daarom is het antwoord van Rusland kort en klaar: humanitaire hulp aan de Syrische bevolking wordt gegeven in afspraak met Damascus, langs de Syrische regering.
Lees verder >>

 
     
     
 

EEN WERELDOORLOG ZONDER GRENZEN
2 juli 2021 – Pater Daniël

“Het is een oorlog 'zonder grenzen', een globale oorlog, een wereldoorlog, waar ongeveer 120 landen van de VN (de fameuze 'vrienden van het Syrische volk') aan deelnemen en waarbij ‘n 400 000 jihadisten, afkomstig uit een honderdtal landen en uit de 5 werelddelen ingezet zijn”. Het gaat om een oorlog tussen twee wereldopvattingen die radicaal tegenover elkaar staan. Het westerse kamp, gesteund door Israël en zijn fanatieke islamitische vechtjassen willen hun unipolaire wereldoverheersing kost wat kost behouden. Het Euraziatisch blok onder leiding van Rusland en China, waarbij ook Iran een flinke steun geeft aan Syrië, vecht voor een bipolaire of multipolaire wereldorde waarin de soevereiniteit en onafhankelijkheid van de staten wordt gerespecteerd. Lees verder >>

 
     
     
 

NAAR HERSTEL VAN EEN INTERNATIONALE RECHTSORDE
9 juli 2021 – Pater Daniël

Geopolitiek is gericht op de wereldvrede door de eigenheid van de andere landen te erkennen en hen daarin ook solidair te helpen om zichzelf te ontwikkelen. Deze verscheidenheid is tevens de rijkdom van de mensenfamilie. Het westen heeft er van gemaakt: zorgen voor eigenbelang door de anderen zoveel mogelijk te bestrijden, te bestelen, te bezetten, arm en behoeftig te maken. Daarvoor hebben de VS zo‘n 800 militaire bases in 177 landen. Volgens de geest van het charter van de VN hoeft geen enkel land een militaire basis in een ander land te hebben. Een militaire basis dient uiteindelijk om anderen te doden en te vernietigen. Dat er onmiddellijk een verbod ingesteld wordt op het openen van militaire bases in een ander land! En meteen een verbod op het hebben van atoomwapens buiten iedere internationale controle om, zoals de zionistische entiteit!
Lees verder >>

 
     
     
 

HET CHRISTENDOM STERFT WAAR HET GEBOREN IS
16 juli 2021 – Pater Daniël

De christenen in het Midden Oosten worden met uitsterven bedreigd. Deze dreiging komt van het zogenaamde “christelijke westen” zelf. Voordat de VS en Engeland Irak binnen vielen waren er 2 miljoen christenen. Nu nog ‘n 2 à 300.000. Voordat het westen zijn horden terroristen tegen Syrië inzette, waren er 2 miljoen christenen. Nu nog hooguit 700.000. En de leegloop gaat verder. Christenen in het westen schijnen niet te begrijpen dat heel de boom kan sterven wanneer men zijn wortels doorhakt.
Lees verder >>

 
     
     
 

ARGENTINIË VRAAGT OM DE BLOKKADE TEGEN CUBA EN VENEZUELA TE STOPPEN.

Niet enkel Syrië maar verschillende Zuid-Amerikaanse staten worden door de uni-polaire wereldmachten ingepalmd. De economische blokkades zijn een bekende strategie om de bevolking in hongersnood te storten en een regeringswissel te forceren. Begin deze week sprak de Argentijnse president Alberto Fernandez over de economische en sociale situatie van Cuba en Venezuela en bekrachtigde hij zijn standpunt ten gunste van het beëindigen van de Amerikaanse economische blokkades tegen deze landen.
Lees verder>>

 
     
     
     
  AGENDA  
         
 

MANIFESTATIE TE MIDDELKERKE
Zaterdag 24 juli van 14 tot 17 uur. Aanvang om 14 uur op het marktplein
Meer info>>
Er is busvervoer vanuit Brugge. € 10 per persoon, met inbegrepen: 2 sandwiches, flesje water en bij terugkomst een pakje friet. Reservatie en info:  belgiansforfreedom@hotmail.com

Hopelijk zien we de mensen van de kuststreek op de actie in Middelkerke of maken jullie er een heerlijke uitstap van. In Middelkerke mogen we rekenen op steun/bescherming van de politie. Vergeet de petitie niet te tekenen en door te sturen. En spreek politici, artsen, media, …  erop aan, dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de catastrofale gevolgen van vaccinatie als ze niet vrijuit de waarheid spreken.
Geniet voorts van een deugddoende vakantie.

 
     
     
 

Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>