Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 3 november 2021  
  Thema: ACTIE.  
         
         
 

Dag vrienden,

Hierbij sturen we een korte mail waarbij we uw medewerking vragen. Dank alvast voor uw steun.

ACTIE GEVRAAGD

 
         
         
  EPIDEMIOLOGISCHE NOODTOESTAND ???  
     
 

De federale noodfase eindigt formeel op 01.11.2021. Indien ze niet wordt verlengd, verliest de federale regering alias Minister Vandenbroucke en Minister Verlinden zijn/haar beslissingsbevoegdheid en worden de gewesten, provincies en gemeenten bevoegd voor het treffen van eventuele maatregelen in functie van de situatie die zich op hun grondgebied voordoet. Men wil de federale noodtoestand verlengen zodat Minister Vandenbroucke en Minister Verlinden in het zadel blijven.

Het afkondigen van een epidemiologisch noodtoestand dient krachtens de Pandemiewet te geschieden via een Koninklijk Besluit. (KB >>)

Op 28 oktober 2021 hebben een aantal parlementsleden van de meerderheid onder leiding van Dhr. Servais Verherstraeten een wetsvoorstel ingediend dat bedoeld is om de "epidemische noodsituatie" goed te keuren. De pandemiewet vereist  dat binnen de 2 weken nadat de regering de epidemische noodtoestand heeft afgekondigd, de regering deze toestand moet goedkeuren. Het wetsontwerp zal bij hoogdringendheid worden behandeld in de komende dagen in het parlement.

Als het parlement deze wet NIET goedkeurt, dan vervalt de epidemische noodtoestand! Het is dus een zaak om in de komende dagen er zoveel mogelijk parlementsleden ervan te overtuigen om de wet niet goed te keuren. Ik roep u allemaal op om daar onmiddellijk massaal werk van te maken. Overtuig de parlementsleden die u kent of waar u dichtbij staat om de bevolking niet in de apartheid en de dwingelandij te duwen!

Er is geen pandemie/epidemie. Er is nooit een pandemie/epidemie geweest volgens de definitie die hieraan gewoonlijk gegeven wordt door de wetenschap ( zijnde: minstens 10 % van de bevolking moet ziek zijn van een nieuwe infectieziekte en er moet een hoge mortaliteitsgraad zijn ofwel IFR). In de huidige situatie is er zeer zeker geen epidemie, laat staan een noodtoestand.
De cijfers en grafieken van Sciensano spreken voor zichzelf. Wat een gok om op zo'n losse gronden het hele land voor 500 bedden op IC in een noodsituatie te plaatsen (Meer uitleg>>).

ACTIE GEVRAAGD

 
 
  • Hier vindt u de BRIEF DIE U AAN DE KAMERLEDEN KAN DOORSTUREN, met de nodige uitleg, en de e-mailadressen van de Kamerleden (onderaan het artikel).
    Schrijf naar een parlementslid dat u persoonlijk kent, of waarvoor u hebt gestemd. U kan uw eigen aanbeveling toevoegen. Overtuig hen om het wetsontwerp en de epidemische noodtoestand niet goed te keuren.
    Lees verder >>
 
 
  • Hier vindt u een BRIEF DIE U AAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN DE NVA KAN DOORSTUREN. Met een klik komen de adressen in uw te verzenden e-mail.
    Lees verder >>
 
     
     
  PETITIE TEGEN VERPLICHTE VACCINATIE  
     
 

We willen de petitie tegen verplichte vaccinatie indienen bij de Federale regering (en spreekrecht vragen) omdat zij Vlaanderen verplichten de COVID-pas in te voeren in de horeca en de fitness. Wat is het volgende? Straks mogen we niet meer sporten, geen culturele en religieuze  activiteiten bijwonen, geen feesten, verliezen we ons werk, geen toegang tot een opleiding, de universiteit,  … 
Wilt u de petitie tekenen en doorsturen naar zoveel mogelijk gelijkgezinden? Met de Brusselaars en de Walen hebben we nu samen 34 000 handtekeningen. Met een kleine inspanning komen we samen aan 40 000 handtekeningen. Dank alvast!
Petitie >>

 
         
         
 

Wilt u vlug reageren?  Dit wetsontwerp wordt behandeld met hoogdringendheid. Ook de petitie gaan we deze maand indienen om de druk op te voeren.

DANK ALVAST!
Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>