Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 14 februari 2022  
     
  Thema:Hoorzitting Kamer n.a.v. verplichte vaccinatie, kindervaccinatie, CST, conflict VS en Rusland, kritische kijk beleidsplan Sensoa 2022.  
         
         
 

Beste vrienden,

We zijn blij dat de tegenstem steeds meer gehoord wordt, en dit op diverse domeinen. In deze nieuwsbrief komt aan bod, de hoorzitting n.a.v. verplichte vaccinatie in de Kamer van diverse experten , de kindervaccinatie, ‘waarom CST invoeren?’, het conflict VS en Rusland, kritische kijk op beleidsplan Sensoa 2022 en onze agenda. Veel leesgenot.

 
     
     
  HOORZITTINGEN KAMER  
     
 

Intussen zijn de hoorzittingen in de Kamer afgelopen. Geert Vanden Bossche, Sam Brokken en Rik Torfs hebben rake dingen gezegd, maar dat vindt u niet in de krant. Daarom informeren wij u.

GEERT VANDEN BOSSCHE: Massale vaccinatie zal het virus niet verdrijven omdat het de transmissie niet tegenhoudt. Er zijn intussen te veel varianten. Zo zullen we geen groepsimmuniteit opbouwen. De oplossing is dat de gezonde bevolking een natuurlijke groepsimmuniteit opbouwt. Kwetsbaren zullen hierdoor minder kans krijgen tot besmetting.

De vaccinatie-efficiëntie is zelfs negatief. Waar er veel gevaccineerd is, zijn er vele besmettingen. De werkzaamheid van de vaccinatie is na verloop van tijd negatief: de kans op infectie is dus vergroot ten gevolge van het vaccin! Meer uitleg in deze Open Brief die u kan tekenen HIER>>
Door te vaccineren tijdens de pandemie kunnen varianten dominant worden door de vaccinatiedruk.
(Méér besmettingen bij gevaccineerde jongeren dan bij niet-gevaccineerde Bron>>).

Hier vindt u de ANTWOORDEN VAN G. Vanden Bossche  op vragen gesteld door de parlementaire commissie n.a.v. hoorzitting ‘vaccinatieplicht’ van 26.01.2022.
Lees verder>>


Hier vindt u de lezing van SAM BROKKEN. Luister verder>>
‘Toen ik in de parlementaire commissie aangaf dat ik de Belgische data niet kan gebruiken omdat ze onvolledig zijn en me daarom baseerde op UK data, kreeg ik lik op stuk.  De commissieleden zagen dat natuurlijk anders want Sciensano staat voor hun boven elke verdenking.
Wat lezen we nu in Doorbraak? Het mandaat van de commissieleden - die benoemd zijn in het kader van de openbaarheid der besturen om data vrij te geven - is al een jaar verlopen.  Dus de vraag aan Sciensano van vzw Legal Hearts om cijfers vrij te geven, blijft onbeantwoord (Bron>>).

RIK TORFS, jurist, deed een juridisch pleidooi om de vrijheid als basis te respecteren. Hij verwees naar de universele verklaring van de rechten van de mens en de grondwet.

 
     
     
  KINDERVACCINATIE  
     
 

Deze sites willen ouders die vragen hebben over kindervaccinatie informeren en steunen. Juridisch komen ze op voor een vrijheid om zich al dan niet te laten vaccineren. https://www.kindervaccinatie.be/ - https://www.careforfreedom.be/
PETITIE>>  Bij het invullen van deze (anonieme) petitie wordt u op de hoogte gehouden van de verdere (juridische) stappen van "CARE for FREEDOM" met betrekking tot de vaccinatieverplichting.

Hier vindt u het formulier van Agentschap Zorg en Gezondheid waarop de ouders hun toestemming moeten geven voor de booster van hun kind. De bijwerkingen worden niet waarheidsgetrouw weergegeven en duidelijk geminimaliseerd. We weten dat de schade van de vaccins groter is dan de schade door COVID zelf, bij kinderen. Hoe kan men dan spreken van een geïnformeerde goedkeuring? (Bron>>).
 
     
     
  WAAROM CST INVOEREN?  
     
 

QR-CODE VOOR ALTIJD
Terwijl het volk wordt verteld dat de QR-code aan corona gebonden is, wordt het steeds duidelijker dat dit niet het geval is. De digitale identiteit in de vorm van de QR-code wordt al jarenlang voorbereid door de Europese Commissie, en het proces is onomkeerbaar. Alle Europeanen krijgen een digitale identiteit en we nemen dus een stap richting een sociaal krediet systeem zoals we dat kennen in China.  Luister verder>>

DIGITALE IDENTITEIT MET AL JE PERSOONSGEGEVENS? ALS HET AAN NEDERLAND EN DE EU LIGT WEL
Een digitale identiteit, oftewel Digital ID, waar alle persoonsgegevens aan gekoppeld worden? Ja, overheden en tech-bedrijven pleiten ervoor. Het staat zelfs al in het regeerakkoord. Maar, waarschuwen wetenschappers, „dit is het einde van vrijheid”. Lees verder>>

KABINET GEEFT TOE AAN FVD: 'JA, WIJ SLUITEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMSTEN MET HET WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)' (Bron>>).
Eigenlijk bepaalt het WEF, een supranationaal orgaan, werkelijk wat er in Nederland (België en andere landen) gebeurt. Dat is dan ook waarom al die landen steeds hetzelfde beleid implementeren, ook als dat volstrekt onzinnig is. Het WEF ijvert voor een internationale digitale ID.

WIE WIL EEN EU-AMBTENAAR AAN DE KNOP VAN Z'N GELD? Vincent Vandeputte
De digitale euro maakt mogelijk dat men vanuit Europa controle kan uitoefenen op onze uitgaven en ons hiermee kan sanctioneren.
Het verschil tussen een chip in de identiteitskaart en een Europees digitaal paspoort in de gsm is heel groot. De eerste bezit u persoonlijk, de tweede wordt bestuurd van hogerhand. Men kan die aan of uit zetten, u laten groene taks betalen wegens overtreding …
De CST is een opstapje naar het digitale paspoort. Nieuwe gewoontevorming wordt bijgebracht,  b.v. het toelaten van inkijk in privégegevens (vaccinatiestatus), wel of niet mogen deelnemen aan het socio-cultureel leven aan de  hand van veranderde criteria…
We moeten ons verzetten tegen een CST of een vaccinatiepas. Het helpt niet tegen de verspreiding van het virus, het werkt polariserend, het dwingt u om zich te laten vaccineren. Maar de belangrijkste reden is: CST is een opstapje naar het digitaal paspoort, later naar de digitale Europese munt! Dit willen we niet. Luister hier >>
‘Hongarije overweegt ‘vreselijk antidemocratische, totalitaire en imperialistische’ EU te verlaten (Bron>>). Misschien is dit een uitweg om aan de digitale euro te ontsnappen.

PETITIE VOOR DE AFSCHAFFING VAN HET CST.
Wij spreken ons uit tegen het Covid Safe Ticket in al zijn verschijningsvormen. De schade die erdoor wordt veroorzaakt, staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid.
Teken de petitie en stuur die door >>

 

DE PSYCHOLOGIE VAN HET TOTALITARISME, prof. Mattias Desmet.
KONVOOI VAN VRIJHEID
P. Daniël. 11 februari 2022
Zoals zo velen, ziet ook hij met verbazing onze samenleving snel evolueren naar een totalitaire dictatuur. Volgens hem zijn er vier eigenschappen  die een samenleving tot een massa omvormen, klaar voor een totalitaire overheersing: isolement, zinloosheid, angst en frustratie. Deze kenmerken zijn nu volop in onze samenleving(en) aanwezig.
Het “konvooi voor de vrijheid 2022” in Ottawa is een goed antwoord op dit  totalitarisme
Lees verder>>

 
         
         
  RUSLAND VERSUS NAVO.  
     
 

RUSLAND: NIET MEER SPELEN MET VUUR! - www.kla.tv
Dat zegt de president van Oekraïne zelf volgens de Financial Times in het artikel “Ukraine to the world: keep calm and stop spreading panic.” Er zou helemaal geen probleem zijn  met hun Russische buren. Ook VRT-nieuws publiceerde een artikel in die richting.  Poetin heeft in zijn loopbaan nog geen enkele oorlog veroorzaakt, integendeel: dank zij hem zijn verschillende, heel kritieke situaties in het Midden-Oosten op grandioze wijze opgelost zonder dat enige partij gezichtsverlies moest lijden. In 2016 heeft kla.tv een lijstje gemaakt van welk land nu eigenlijk het meest agressieve gedrag vertoont. In bijlage vind je een overzicht. 5 landen staan genoteerd in een lijstje dat begint in het jaar 1775 - het begin van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. We beginnen met het minst gevaarlijke land:

  • nr 5: Iran heeft tot op heden 1 oorlog gevoerd!
  • nr 4: China 5 oorlogen
  • nr 3: Duitsland 9 oorlogen
  • nr 2 :Rusland 14 oorlogen
  • nr 1: de VS met 219 oorlogen

Wees nu eerlijk: wie hebben we volgens dit lijstje het meest te vrezen? Laat het nu net de VS zijn die de meeste wapens in Oekraïne aan de Russische grens heeft staan.
Nog een andere invalshoek krijgt u in deze uitzending. Landen die geen financiële schuld bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben, worden eerst geteisterd door geleide en opgestookte oproer en (burger)oorlogen, waarna de VS redder komt spelen om dan een lening aan te bieden en de baas te spelen. En dat is dan meteen (voor dit tijdperk) de definitie van een democratie: de VS bepaalt de politiek van dit land en de multinationals komen de rijkommen stelen.
Luister verder>>

DE CRISIS IN OEKRAÏNE GAAT NIET OVER OEKRAÏNE. HET GAAT OVER DUITSLAND.
De VS zaait verdeeldheid zodat de gaspijpleiding  Nordstream 2, die Duitsland met Rusland verbindt, niet open gaat. Washington ziet de pijpleiding als een bedreiging voor zijn primaat in Europa en heeft geprobeerd het project te saboteren. Toch heeft Nord Stream vooruitgang geboekt en is nu volledig operationeel en klaar voor gebruik. Zodra de Duitse regelgevers de definitieve certificering hebben afgegeven, zullen de gasleveringen beginnen. De VS  zijn niet blij met deze ontwikkelingen. Ze willen niet dat Duitsland afhankelijker wordt van Russisch gas omdat handel vertrouwen schept en vertrouwen leidt tot uitbreiding van de handel. Daarom schilderen de VS Rusland af als vijand en passen ze de verdeel-en-heers strategie toe. Door een externe dreiging te creëren die groot genoeg is willen ze Duitsland  dwingen de opening van de pijpleiding te blokkeren (Bron>>). De VS willen een unipolaire wereld met hen als supermacht. Rusland wil dat invloedrijke staten multipolair samen werken.

IS ER EEN UITWEG VOOR DE GROEIENDE SPANNINGEN TUSSEN DE NAVO EN RUSLAND?
11/01/2022 - Ludo De Brabander
Volgens de NAVO dreigt een Russische invasie van het land nadat Moskou massaal troepen heeft ontplooid aan de grens met Oekraïne. Rusland van zijn kant beschuldigt de NAVO-staten ervan de veiligheid van Rusland te ondermijnen met verdere uitbreidingen van haar territorium richting Oost-Europa en het opvoeren van militaire steun aan Oekraïne.
De Russische ontwapeningsvoorstellen worden genegeerd door de VS. Zo zouden alle partijen geen korte en middellange afstandsraketten mogen opstellen waarvan de reikwijdte andermans grondgebied kan raken. In het ontwerpverdrag met de VS vraagt Rusland ook dat de partijen er zich van onthouden om kernwapens op te stellen buiten hun nationale grondgebied en dat dergelijke wapens die al buiten hun nationale grondgebied zijn opgesteld, terugkeren naar het land van oorsprong (Bron>>). De VS bezit 800 militaire basissen in verschillende landen over heel de wereld. Zij willen die ook in Oekraïne plaatsen. Daar wringt het schoentje!

NO MONEY FOR NATO’S WARS!
Onze regering gebruikt de spanningen tussen de VS/NAVO en Rusland als excuus om de militaire uitgaven te verhogen. De volgende acht jaar zal ons land 14 miljard euro méér investeren in het leger (Bron>>). De regering heeft dit beslist binnen een week zonder het parlement te raadplegen. Waarom geen inspraak? Waarom is er terug een wapenwedloop bezig en gaat men niet in op de ontwapeningsvoorstellen van Rusland? Wil men misschien een derde wereldoorlog?

 
     
     
     
  ETHIEK  
     
 

JAAROVERZICHT 2021 VAN COMITE BEZORGDE OUDERS EN EEN KRITISCHE BLIK OP HET BELEIDSPLAN VAN SENSOA VAN 2022
Sensoa en experten ijveren voor steeds explicieter seksuele voorlichting en dit op steeds jongere leeftijd . Hierbij glijden we steeds verder af van een natuurlijke evolutie in de seksuele opvoeding. Sensoa maakt gretig gebruik van de technische vooruitgang en de smartphone die onze jongeren reeds jong op zak hebben. Naaktfoto’s  van een uit de hand gelopen sexting krijgen kinderen ongewild te zien en Sensoa blijft sexting promoten als uitdagend, spannend, als je het maar goed gebruikt.
Men bespreekt in hoeverre de vernieuwende sekstechnologie en seksrobots een plaats kunnen krijgen op een ethisch verantwoorde wijze. Centraal staat hierbij het hebben van plezier en bevrediging, en alle middelen mogen hiervoor ingezet worden.
Men moet de richtlijnen van ouders en justitie niet zo nauw nemen. Jongeren worden aangemoedigd voor hun eigen seksuele ontwikkeling te gaan. Seks wordt een recht waarbij geen hindernissen mogen opgeworpen worden die deze ontwikkeling in de weg staan. Velen blijven echter achter met een grote leegte, verslavingsproblemen, gebroken harten, gebroken relaties. Hierbij mist men de essentie van seksualiteit, het één worden van geest, ziel en lichaam van twee mensen die elkaar liefhebben. Door deze trans humane agenda komen vele jongeren niet bij de echte vreugde van seks.
Lees verder>>

 
     
     
         
  AGENDA  
         
 
  • De activiteiten die plaatsvinden de komende maand tegen het CST vindt u HIER>>
  • Het BELGIAN CONVOY start officieel maandag. Kijk HIER>> hoe u hen kan steunen. Info>>
  • WEBINAR MET ARTS ELKE DE KLERK OVER NANOTECH IN VACCINS, 27 maart 2022. Georganiseerd door 'Tegenstroom'.
  • ‘ZWIJGEN IS TOESTEMMEN’ door dokter Luc Kiebooms op 23 februari om 14 uur. Georganiseerd door 'Thomas More Genootschap'. Info>>
 
         
     
     
  Blijf de waarheid spreken, zoals Mattias aanbeveelt. Enkel zo zal men dit totalitarisme overwinnen. Vergeet de petitie en de Open Brief niet te tekenen.
Samen sterk!
Stuur de nieuwsbrief gerust door.
 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>