Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 13 mei 2022  
     
  Thema: Wetsvoorstel verplichte vaccinatie zorgmedewerkers: schrijfactie, petitie, gerechtsprocedure, column Joren Vermeersch ‘De schaduw van het kruis’, video en toespraak tuinfeest Tegenstroom.  
     
 

Beste vrienden,

We zijn blij dat de documentairereeks Tegenwind bij de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen bekroond is met de publieksprijs (Tegenwind.tv).  (Bron>>). Van harte proficiat. De media weet er niet goed raad mee, maar ze kunnen het niet negeren.
In deze nieuwsbrief willen we de stand van zaken weergeven in verband met de verplichte COVID-vaccinatie voor het zorgpersoneel en wat we kunnen doen om dit te verhinderen. Voorts vindt u een filmpje met enkele sfeerbeelden van ons tuinfeest en de inhoudelijke input. Ook een column van Joren Vermeersch kan u lezen.  Als slot vindt u onze agenda.
 
     
     
     
 

STEMMING VOOR VERPLICHTING VACCINATIE ZORGPERSONEELDe Vivaldi-regering - CD&V, OPEN-VLD en MR, PS en Vooruit, Groen en Ecolo - heeft gestemd voor verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in de commissie Welzijn. NVA, VB en PVDA hebben tegengestemd. Dus, de meerderheid was krap. We horen dat er scheuren komen in de Vivaldi-regering. Volgens een commissielid van de oppositie was er bij de commissieleden van de Vivaldi-meerderheid een frisse tegenzin te bespeuren om dit wetsontwerp goed te keuren. Maar dat hield hen niet tegen het toch te doen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke drijft verder zijn zin door tegen de wetenschappelijke adviezen en hoorzittingen in. Parlementsleden staan onder partijdruk. 2 juni zou men dit wetsvoorstel stemmen in de Kamer. De invoering van amendementen en vragen voor de Raad van State zal deze stemming vertragen. Probeert u ook parlementsleden van de Vivaldi regering te overtuigen om tegen te stemmen, zodat hun meerderheid doorbroken wordt? De druk van de burger mogen ze ook voelen.

VOLMACHTENWET ZET PARLEMENT BUITEN SPEL
Een belangrijke kritiek op het wetsontwerp is dat het in voege treden van de wet beslist wordt binnen de ministerraad. In de eerste versie lag die beslissing enkel bij de minister van Volksgezondheid. Vandenbroucke heeft daar dus enigszins ingebonden. Toch blijft de oppositie hameren op een behandeling in het parlement. Wij vinden niet dat de regering zonder evaluatie in het parlement kan beslissen om een verplichting op te leggen. Vandenbroucke omzeilt het parlementaire debat op deze manier. Het is eigenlijk een volmachtenwet, de volmacht wordt gegeven aan de ministers.
Het wetsontwerp >>
Amendementen in tweede lezing >>

 
     
     
     
 

SCHRIJFACTIE

Wij doen een oproep om onze volksvertegenwoordigers massaal aan te schrijven over de verplichte vaccinatie in de zorgsector. We vragen om een PERSOONLIJKE brief te schrijven. Deel uw persoonlijk verhaal WAAROM u tegen deze verplichting bent.
HOE? Dit kan u door uw positie in het debat te verklaren (bent u patiënt, zorgverstrekker of bezorgde burger?), te vertellen over eventuele schade of slechte ervaringen, de gevolgen te duiden voor u persoonlijk indien de verplichting er komt, of andere argumenten en principes aan te halen. Dit hoeft zeker geen lange brief te zijn, ook al is er maar één argument of reden voor u belangrijk, uw bezorgdheid in enkele zinnen uiten is nu uiterst belangrijk.
De ZORG heeft JULLIE nodig.

De e-mails van de vertegenwoordigers van de Kamer vindt u hier>>
Gelieve de brief naar niet te veel mensen tegelijk te versturen, anders komt hij heel waarschijnlijk in de spam box terecht. Hartelijk dank!
 
     
     
     
 

GERECHTSPROCEDURE: ADVOCAAT MODRIKAMEN VERDEDIGT GEZONDHEIDSWERKERS TEGEN VERPLICHTE COVID-VACCINATIE.

Bent u actief in de gezondheidssector, dan kunt u ook meedoen aan deze acties. Voor een paar honderd euro wordt u verdedigd en kunt u uw stem laten horen tegenover de desbetreffende instellingen en de Staat, en zo nodig via juridische stappen.
U kunt zich online registreren op https://modrikamen.com/nl/artsen-en-gezondheidswerkers
Dit is een beveiligd platform. U kunt er de voorwaarden van zijn tussenkomst lezen en de nuttige documenten invullen en neerleggen.

 
     
     
     
 

PETITIE TEGEN DE VERPLICHTE PRIK VAN ZORGVERLENERS

Deze petitie is gericht aan minister Vandenbroucke en de beleidsmakers. De redenen om zich niet te laten vaccineren worden opgesomd. Ze verwijzen ook naar het negeren van de natuurlijke immuniteit : ‘We vinden het zeer jammer dat ons eigen ingenieuze immuunsysteem aan de kant geschoven wordt in deze crisis. Al die tijd lijkt er geen plaats om de bevolking te informeren hoe men zijn immuunsysteem kan versterken. We hebben vragen bij het niet toekennen van een coronacertificaat aan personen met aantoonbare antistoffen in het bloed.’
Teken hier>>

 
     
     
     
 

PETITIE: GEEN VERPLICHTE VACCINATIE TEGEN COVID-19, OOK NIET VOOR HET ZORGPERSONEEL
Mei 2022, Tegenstroom

Deze petitie zullen we indienen in de Kamer.
De handtekening die ze eisen, kan u met het elektronische potlood plaatsen, zonder eID.
Als we minstens 25 000 handtekeningen hebben verzameld in de drie gewesten, is de Kamer verplicht ons te horen.
Terwijl kan u meerdere petities tekenen i.v.m. COVID-vaccinatie, met éénzelfde handtekening:

 • Het aanvaarden van de natuurlijke immuniteit aangetoond met een serologische test
 • Covid-19-patiënten in een vroeg stadium ambulant behandelen

Lees verder >>

 
     
     
 

 

 
  HOOPVOL NIEUWS UIT ITALIË

De regionale administratieve rechtbank van Sicilië heeft geoordeeld dat de Italiaanse vaccinatieplicht tegen corona ongrondwettig is.
Lees verder >>
 
     
     
     
  HOOGGERECHTSHOF INDIA

Geen beperkingen voor niet-gevaccineerde personen; niemand kan worden gedwongen om de prik te nemen.
Lees verder>>
 
     
     
     
 

RELIGIE

DE SCHADUW VAN HET KRUIS, column Joren Vermeersch

Vorige week stond op de voorpagina van deze krant: een basisschool in Sint-Martens­Latem laat het vak godsdienst vallen voor ‘maatschappelijke vorming’. Tegelijk weren meer en meer scholen uit het katholieke net de ‘Sint’ uit hun naam. Schooldirecties vinden dat kennelijk ouderwets. Ze ontchristelijken hun naam om tegemoet te komen aan de toegenomen diversiteit op de schoolbanken of om ­moderner over te ­komen. De topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, staat erbij, kijkt ernaar en zwijgt zedig. Het lijkt wel of ze aan de Guimardstraat bang geworden zijn voor de schaduw van het kruis.

Door leerlingen kennis over het christendom te ontzeggen, maak je hen cultureel en historisch minder geletterd. Dit onderwijs stelt hen in staat de wortels van onze moraliteit te vatten en onze kunst en literatuur te interpreteren
Lees verder >>
 
 

 

 
     
     
  ACTIE

TOESPRAKEN EN FILMPJE TUINFEEST TEGENSTROOM
We kijken met voldoening terug. Dank voor jullie komst en inbreng.
Lees en luister verder >>
 
     
     
 

AGENDA

 • BOEKVOORSTELLING: DE PSYCHOLOGIE VAN TOTALITARISME door Mattias Desmet
  Zaterdag 14 mei om 14u in Diksmuide
  Meer info>>

 • LEZING VAN EURO NAAR URA
  Zaterdag 28 mei om 14u in Zwevegem.
  Michael Sabbe, bestuurslid van United People Foundation (UPF) neemt ons mee op sleeptouw hoe we anders tegen geld kunnen aankijken : hij zal de 3 fasen uitleggen om volledig buiten het oude, bekende centrale banksysteem te komen.. Wat is er mis met ons huidig geldsysteem? Is dit een uitweg uit de impasse naar een nieuwe wereld vol vrede en welvaart?  Info>>

  Inkom 10 euro - Zaaltje : Blokkestraat 19, 8550 Zwevegem
  Oude Bekaertgebouwen, pijltjes wijzen de weg naar het achterste zaaltje "Just Dance"
  Inschrijven per mail:
  info@sanaoptima.be
  https://unitedpeople-foundation.org/home

 • WAKE-UP FEST
  In het mooie Watou vieren we 2 dagen lang onze vrijheid, en laten we ons inspireren via doe- en denkwerk rond permacultuur, gezondheid, straling en hoe je ertegen te wapenen, de betaalmiddelen van de toekomst , etc ...
  Op zaterdag kan u genieten van verschillende standhouders die u met een glimlach nieuwe producten presenteren of alternatieve middelen waarmee u nog geen ervaring hebt.
  Op zondag kan u antwoorden op al uw vragen verkrijgen door onze sprekers
  Meer info>>

 • LEZING URA IN BRUGGE OP 2 JULI 2022
 
     
     
     
  SLOT
Vul de petities in, schrijf een korte mail naar onze volksvertegenwoordigers of doe mee met de gerechtsprocedure op hoop van zegen. De zorg heeft u nodig. Samen sterk!

Tegenstroom zal pas half juni de volgende nieuwsbrief versturen. We gaan er even tussenuit.
 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
    STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>