Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
 
 
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 18 april 2023  
     
 

Hier zijn we terug met onze nieuwsbrief in de mooie maand april. De natuur komt terug in bloei en we zien dat onze agenda ook volloopt met goede initiatieven/alternatieven van diverse organisaties. De censuur op sociale media blijft doorgaan, de oppositie wordt onterecht geframed als antisemiet, de valkuilen van de Europese Digitale munt (CBDC) worden steeds meer erkend, de VN is niet wat het lijkt, de wetten worden aangepast aan de nieuwe normen, Big Brother wordt steeds meer realiteit. Dat zijn enkele items die we in deze nieuwsbrief willen aanhalen. Een goed geïnformeerd mens is er twee waard!

  • Deze week worden de voorstellen van de zogenaamde experten voor een uitbreiding van de abortuswetgeving besproken in de Kamer. Karianne Boer heeft commentaar.
  • Johan van Overtveldt: ‘Ik kijk met argusogen naar de ontwikkeling van de CBDC.’
  • Video van dr. Kris Gaublomme werd deze maand gecensureerd.
  • Onderzoekster Karianne Boer, verbonden aan het 'Fundamental Rights research Centre' van de VUB, gecensureerd op LinkedIn.
  • Openhartig interview met voormalig topman Verenigde Naties – het is niet wat het lijkt...
  • Willem Engel gaat in op het framen van antisemitisme.
  • Artikel Knack 4.1.2023 : 500.000 camera's en honderden datahandelaars houden u in de gaten.
 
     
     
     
  KARIANNE BOER: ‘ER ZIT EEN RANZIG KANTJE AAN DE WIL OM ABORTUSTERMIJN OP TE TREKKEN.’  
 


Straks de facto zwangerschap op eender welk moment onderbreken?
Interview - 15/04/2023

‘Men wil de termijn voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking, zonder medische indicatie, optrekken van twaalf tot minstens achttien weken na de conceptie. Een tweede voorstel wil mentale problemen aanvaarden als een medische reden voor zwangerschapsonderbreking. In de huidige wetgeving staat er geen termijn op abortus om medische redenen. Verder wil men het begrip ‘zekerheid’ in verband met een ernstige medische aandoening van het ongeboren kind vervangen door een ‘grote waarschijnlijkheid’.

Met de pijndrempel van de foetus wordt geen rekening gehouden. De ingreep van een abortus wordt steeds moeilijker. De foetus verdrievoudigt bijna in lengte van week 12 tot week 18.
Dat Nederland een uitzondering is met hun termijn van 18 weken in gans Europa/de wereld wordt niet vermeld.
Men wil bij late abortussen de 'zekerheid' van een fysiek probleem bij toestemming wijzigen in 'waarschijnlijkheid'.
Mentale gezondheidsproblemen bij de moeder wil men invoegen als mogelijke geldige reden om een abortus uit te voeren. Door deze parameters in te voeren verdwijnt elke grens ...
Lees verder >>

ACTIE: Schrijf naar het Kamerlid waarvoor u stemde en deel dit artikel met hen.
Adressen Kamerleden >>

 
     
     
     
  ONDERZOEKSTER KARIANNE BOER, VERBONDEN AAN HET ‘FUNDAMENTAL RIGHTS RESEARCH CENTRE' VAN VUB, IS GECENSUREERD OP LINKEDIN.  
 


Karianne Boer wil gerechtelijke stappen ondernemen tegen LinkedIn Corporation naar aanleiding van de abrupte verwijdering van haar LinkedIn profiel op 29 oktober 2022. Deze ernstige aanval op het recht van de vrije meningsuiting en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek lichtte zij mondeling op genuanceerde wijze toe op het nieuwsmagazine Blackbox Today. Sinds 2012 heeft ze ruim 1.000 korte publicaties op LinkedIn gezet en nooit eerder werd zij gecensureerd. Thans heeft ze echter geen toegang meer tot haar profiel, publicaties en publiek. U kan haar steunen in haar rechtszaak.
Steun hier >>

 
     
     
     
  VIDEO VAN DR. KRIS GAUBLOMME GECENSUREERD DOOR YOU TUBE!  
 


Wegens ‘misleidende medische informatie’ werd de lezing van dr. Gaublomme ‘De veiligheid van de vaccins in de weegschaal’ verwijderd van You Tube (Bron>>).  Zo ziet u dat men terug het wetenschappelijk debat smoort door experten te censureren. U kunt die nu bekijken op Rumble (Bron>>).

 
     
     
     
  JOHAN VAN OVERTVELDT: "IK KIJK MET ARGUSOGEN NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE CBDC."  
 

Hij is een financieel expert en zetelt in de Commissie Financiën van het Europees Parlement. Als hij deze uitspraak doet, dan bevestigt dat nogmaals ons vermoeden.

‘Het is duidelijk dat China de pandemie heeft aangegrepen om dat controlesysteem intenser en diepgaander uit te rollen. Als men met dit soort ideeën aan de slag gaat en dit combineert met CBDC’s, komt George Orwell en de Big Brother maatschappij wel erg dichtbij. Dat is een mogelijke ontwikkeling waar ik zeer ongerust over ben en waar ik met argusogen naar kijk. Financiële repressie via dwingende maatregelen die worden opgelegd aan de gemeenschap om bijvoorbeeld een overheidsschuld te plaatsen, wordt veel makkelijker binnen de context van een CBDC.’ (Bron>>)

 
     
     
     
  OPENHARTIG INTERVIEW MET VOORMALIG TOPMAN VERENIGDE NATIES – HET IS NIET WAT HET LIJKT.  
 


 

 

VN, Bewaker van vrede

 

 

 

 

Reiner Fuellmich interviewt ex-VN topman Călin Georgescu uit Roemenië die 17 jaar voor de Verenigde Naties werkzaam was voordat hij deze organisatie de rug toekeerde. Călin Georgescu beschrijft het proces van infiltratie en wereldwijde overname van de Verenigde Naties door oligarchen, met name Klaus Schwab en het World Economic Forum (WEF). En hij schetst de machtsstructuren van de VN: de heimelijke manipulatie, uitbuiting en onderwerping van mensen over de hele wereld.

Georgescu vertelt waarom hij de VN verliet, en hij beschrijft hoe de mensen die voor deze organisatie werken vaak in de illusie van het systeem gevangen zitten.
Luister verder>>
 
     
     
     
  WILLEM ENGEL GAAT IN OP HET FRAMEN VAN ANTISEMITISME, EEN WAPEN BIJ UITSTEK OM DE OPPOSITIE MEE AAN TE VALLEN.  
 
Waar het eerder vooral linkse partijen betrof, is sinds 2020 het hek van de dam. Kritiek op Israël, het noemen van Soros of Rothschild is antisemitische, volgens de nieuwe definitie van het IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).

Ook Nederland is lid van een internationale alliantie die antisemitisme gebruikt om alle vormen van oppositie mee te besmeuren. We zoomen in op Engel, Baudet en Icke en de rol van de media, de lobby-organisatie, de overheid en de rechtspraak als instrumenten van de macht.
Luister verder >>

 
     
     
     
  ARTIKEL KNACK  
 


500.000 CAMERA’S EN HONDERDEN DATAHANDELAARS HOUDEN U IN DE GATEN.
Lees verder >>

Via het gebruik van internet, Google, sociale media, telecomgebruik, banken, klantenkaarten, camera’s kan men gegevens van u opslaan, die door politie en gerecht kunnen opgevraagd worden.

Het internet verzamelt persoonlijke data.
Google Search kent uw surfgedrag.
Google Map kent uw locatie en verplaatsingen.
Gmail kent uw contacten en agenda.
Sociale media kent uw contacten, wie u bent, wat u leuk vindt, denkt, voelt.
Slimme apparaten kunnen gehackt worden en zo binnendringen in uw privé.
Controleurs van de fiscus kunnen bankgegevens opvragen.
En met de vele camera’s in openbare ruimten bent u op vele plaatsen te volgen.
Het is goed om alternatieven op te zoeken, waar mogelijk.

De overheid is principieel ook onderworpen aan de GDPR wetgeving en de wet op de privacy, maar op vlak van bewakingscamera's is er een hiaat in de wetgeving. En, alles wat niet wettelijk gereglementeerd is, is toegelaten.

Bekijk via deze link hoeveel bewakingscamera's er in uw gemeente staan ( enkel voor België ). De lijst is niet actueel noch volledig maar geeft wel een idee hoeveel het er waren in 2017. U mag die aantallen gerust verdubbelen
(Bron>>).
 
     
     
     
  AGENDA  
 


UNITED PEOPLE FOUNDATION - zaterdag 22 april in Melle
Organisatie Wakkere burgers.

Wij zijn de verandering! De macht ligt bij het volk. Daar hebben we elkaar voor nodig om samen die nieuwe samenleving te creëren van ons, voor ons en door ons. Daarom nodigen we jou uit op ons Event.
Meer info>>
 
     
     
 

B OF JOY & URA ALS FINANCIËLE ARK VAN NOACH”
Spreker: Ronald Bernard.
Lezing woensdag 10 mei van 19u30 tot 22u00.
Organisatie Tegenstroom.

Ronald Bernard, de oprichter van United People Foundation en B of Joy (Blije B), komt naar Vlaanderen. Dat is een primeur! Hij was voorheen ondernemer en later ex bankster. Hij is vooral bekend geworden met zijn bekentenissen van zijn vroegere werkzaamheden, die volgens eigen zeggen bestonden uit geldstromen beheren van de top van de wereldwijde machtselite. Wil je Ronald persoonlijk ontmoeten, dan is dit nu een uitgelezen moment.
Meer info >>

 
     
     
 

GROOT STARTEVENEMENT – zondag 15 mei van 13u tot 17u.

Een regionale 4.0 samenleving - Van machtsstructuren naar samenlevingsstructuren.
Locatie: Meeting en Eventcentrum Staf Versluys - Kapelstraat 76 – Bredene
Bijdrage: Euro 15 (koffie en thee inbegrepen).
Meer informatie>>

 
     
     
 

“AUTEUR GREAT BARRINGTON DECLARATION KOMT SPREKEN IN BELGIË!
Organisatie Viruswaanzin

Professor Bhattacharya is één van de 3 auteurs van The Great Barrington Declaration. Een verklaring van wetenschappers die in 2020 al inging tegen het coronabeleid en vroeg om een omgekeerde lockdown. Nog 4 andere professoren gaan mee het coronabeleid evalueren.  Professor Lieven Annemans, Professor Martin Zizi, Professor Mattias Desmet, Professor Bert De Munck. Dit is een uniek evenement waarin zal worden aangetoond dat er absoluut geen wetenschappelijke consensus heeft bestaan over de aanpak van corona.
Meer info >>
Inschrijven >>

 
     
     
  DESIRE DE ROOVER, SEKSUALITEIT ALS WAPEN VAN MAATSCHAPPELIJKE ONTWRICHTING
Woensdag 17 mei, Belfortgroep
 
     
     
     
 

SLOT
Helpt u mee de Tegenstroom sterker te maken? Stuur deze nieuwsbrief door, of schrijf naar een Kamerlid, of steun mensen die in de bres springen voor de vrije meningsuiting, of informeer u over de alternatieve bank/samenleving. De vele kleine steentjes die verlegd worden, kunnen zorgen voor een koersverandering van de stroom.
Samen sterk!

 
     
     
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
       
         
    STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>