Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom maart 2021  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Hier zijn we terug met onze nieuwsbrief.

  • Deze keer beginnen we met het mededelen van acties. Er is al veel geschreven, gelezen, maar het is belangrijk dat we ook tot actie overgaan.
  • De lockdown zorgt voor grote collaterale schade. Het Verbond van Belgische Ondernemingen schetste de gevolgen voor de Belgische economie.
  • Na 1 jaar is het tijd voor 'open up'! Volgens Sam Brokken is de zomer het ideale moment om van strategie te veranderen, alles open te gooien en de groepsimmuniteit te laten groeien onder de actieve bevolking.
  • Advocaat Carine Knapen heeft twee procedures ingeleid.
  • U vindt onze laatste nieuwsbrief van Comité Bezorgde Ouders en Grootouders.
  • Als slot vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël met onder ander het doorprikken van de leugens van de film ’For Sama’ over Syrië.
 
         
         
         
  AGENDA.  
         
 

CONGRES VIRUSWAANZIN 14 maart 2021 om 15 uur
Eén jaar pandemie. Wetenschappers, juristen en professoren gaan in gesprek, schokkende getuigenissen, een live debat. Samen evalueren we de Belgische aanpak van de COVID-19-pandemie. Samen zetten we de lijn uit voor de toekomst.
Meer info>>

ZOOMMEETING MET ADVOCAAT CARINE KNAPEN, 12 maart om 19u30
Juridische vragen rond de overheidsmaatregelen genomen in het kader van de coronasituatie.
Meer info>>

ACTIES OPENUP
De organisatie Open Up bundelt de acties die als doel hebben de lockdown te beëindigen. U kan kijken wat er plaatsvindt, zowel regionaal als nationaal, en deze acties steunen. Het zou tof zijn als we op 20 maart in groten getale aanwezig zijn in Brussel.
Lees verder>>

DEEL DEZE FLYER: IS DIT VACCIN NODIG, VEILIG EN EFFECTIEF?
Geschreven door artsen die kritisch staan tegenover het COVID-19 vaccin. Print deze flyer uit en geef die aan uw kennissen die vragen hebben over het COVID-vaccin. Of stuur de link door. Dank.
Lees verder >>

PETITIE: GEEN VERPLICHTE VACCINATIE TEGEN COVID-19!
Wij eisen dat dit vaccin niet verplicht wordt, noch aan volwassenen, noch aan kinderen. Bovendien eisen wij dat geen enkele druk wordt uitgeoefend op de bevolking om zich te laten inenten, en dat op geen enkele manier niet-ingeënte personen worden gediscrimineerd tegenover gevaccineerden.
Lees verder >>

ENQUÊTE Door die enquête in te vullen en het evalueren van uw antwoorden krijgt u meer kennis over de feiten in verband met corona. Dit is een tactvolle manier om mensen aan het denken te zetten. U kan die enquête bijvoorbeeld onderaan elke mail toevoegen. www.coronaenquete.com

 
         
         
         
  FAILLISEMENTEN  
         
 

“Liefst 50 000 faillissementen en een verlies van 120 000 banen, dat is het weinig rooskleurige toekomstbeeld dat het Verbond van Belgische Ondernemingen schetste van de Belgische economie (Bron>>).”
“Als de komende tijd 1) 50.000 bedrijven failliet worden verklaard ( met mogelijks nog 103.00 andere die nu in financiële moeilijkheden verkeren ) en 2) een groot deel van de 40% werkende bevolking in privé sectoren weg valt ( 1 + 2 vormen de draagkracht van dit land ), ook in de armoede vervalt en volledig afhankelijk wordt van werkloosheidsuitkeringen die misschien ook niet meer zullen kunnen betaald worden omdat er geen geld in kas is, zal de schade niet meer te overzien zijn en helaas ... onherstelbaar zijn ” (Bron>>).
Is deze blijvende lockdown nog te verantwoorden?

 
         
         
     
  DE BELEIDS-PARADOX – VACCINATIE OF GROEPSIMMUNITEIT  
  Sam Brokken, lector gezondheidswetenschappen en onderzoeker  
         
 

Sam Brokken laat zien dat natuurlijke immuniteit verworven door de T-cellen beter inspeelt op Coronamutanten en langer in stand blijft. Zo worden ook de zwakkeren beschermd, omdat er minder besmettingsgevaar is.
De efficiënte van de immuniteit door vaccinatie loopt steeds een half jaar achterop omdat ze niet kunnen inspelen op de mutanten. Dat doet de natuurlijke immuniteit wel. Hierdoor is de efficiëntie van COVID-vaccinatie intussen gedaald naar 50 %. Volgens Sam Broken is de zomer het ideale moment om alles open te gooien zodat een groepsimmuniteit kan ontstaan onder de actieve bevolking. Ondertussen kan men de zwakkeren inenten, indien zij dat willen. Maar men moet rekening houden met de bijwerkingen, die voor ouderen ook risicovol zijn.
Lees verder >>

Medisch-academische protestbeweging tegen lockdown. Een gesprek met Sam Brokken>>

 
         
         
         
  VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND  DOOR CARINE KNAPEN
-OP 5 MAART 2021 VOOR SCHORSING EN NIETIGVERKLARING VAN HET DECREET VAN 18 DECEMBER 2020
 
         
 

Noch de politiek, noch de media hebben dit decreet bekend gemaakt. Wie dacht dat enkel de federale regering wettelijke verordeningen oplegt in het kader van de corona-uitbraak heeft het mis. Het decreet van de Vlaamse regering, opgesteld door Jan Jambon en Zuhal Demir, verplicht de PCR-test. Is men geïnfecteerd en ziek, dan is een verplichte ziekenhuisopname of quarantaine op een aangeduide plaats aanvaardbaar. Bij hoogrisicocontact met een besmette persoon, ook al heeft men geen symptomen, is er ook verplichting tot opname, of quarantaine of zelfisolatie op de woonplaats of de aangeduide plaats. Dit is onaanvaardbaar. De sancties bij verzuim zijn boete 4000 euro, of gevangenisstraf tot 6 maanden. Dat uitvoeringsbesluit is extreem discriminerend nu de Vlaamse Regering voor tal van categorieën van personen een uitzondering heeft gemaakt, waaronder Belgische politici en Europarlementsleden, politieambtenaren, de gerechtelijke macht, alle journalisten en ander mediapersoneel, sportlui … 389 burgers ondersteunen dit verzoekschrift voor het Grondwettelijk Hof. Binnen 6 weken moet de eerste uitspraak bekend zijn.

 
         
         
         
  PROCEDURE VOOR DE RAAD VAN STATE IN SCHORSING NIEITIGVERKLARING VAN DE MINISTERIËLE BESLUITEN VAN 26.01.2021, 05.02.2021 en 05.03.2021  
     
  Dat de Ministeriële Besluiten van minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, ongrondwettelijk zijn, is oud nieuws. Menig grondwetspecialist heeft zich hierover al uitgesproken. Dat deze Ministeriële Besluiten ook onwettig zijn en geen enkele bestaansreden hebben, is minder geweten maar wel een feit. Met amper 1914 ziekenhuisopnames (en dagelijks veel ziekenhuisontslagen) op een totale bevolking van meer dan 11.507.000 mensen, vallen de vrijheidsbenemende maatregelen op geen enkele manier meer te verantwooden. U kan deze procedure steunen.
Lees verder>>
 
         
         
         
  NIEUWSBRIEF COMITÉ BEZORGDE OUDERS  
     
  De volgende thema’s komen aan bod: het behandelen van sexting binnen het onderwijs, de licentie van Kaat Bollen, de virtuele Mars voor het Leven en een petitie: Stop met kinderen bloot te stellen aan naakt.
Lees verder>>
 
         
         
         
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
         
 

ZOVEELSTE WALGELIJKE OORLOGSPROPAGANDA VAN ONZE VRT, 5 maart 2021
In de film op Canvas “For Sama” krijgen Assad en Poetin alle schuld van de ellende in Aleppo. Aleppo is echter in handen van terroristen en wordt door hen gebombardeerd. Onze Vlaamse journalist Willy Van Damme heeft uiteindelijk de sluier opgelicht van de werkelijkheid. Aan de oorsprong van deze film liggen de grote “helden en vrijheidsstrijders”: de koppensnellers die met walgelijke gruwel de zieke 12-jarige jongen Abdullah Tayseer ontvoerden, voor de camera onthoofden en er een feestje rond bouwden.
Lees verder >>

EEN INTERVIEW VOOR HET LIBANES DAGBLAD MET DE GOUVERNEUR VAN NOORD-SYRIË, 26 februari 2021
De gouverneur van Hassakah (N.O. Syrië), Ghassan Halim Khalil, heeft uitgelegd hoe de ruwe olie uit de rijkste Syrische bronnen onrechtmatig uitgebaat wordt door een Amerikaanse oliemaatschappij en gestolen wordt. Koerdische strijders (zogenaamde Syrische Democratische Krachten, SDF) worden door Amerikaanse troepen geholpen en gesteund om met trucs de olie naar Irak te smokkelen. Terwijl het Syrische volk steeds meer koude en honger lijdt (gebrek aan elektriciteit en mazout), worden op die wijze 140 000 barrel (1 barrel: 159 liter) per dag gestolen!
Lees verder >>

 
         
     
     
 

We zijn blij dat zovele groepen, gezondheidswerkers en advocaten tot actie overgaan. We hopen dat u deelneemt aan één van de acties via het internet of live. Schrijf u in voor het congres van Viruswaanzin. De pers zal daar aanwezig zijn. Een grote opkomst legt gewicht in de schaal. En deel de flyer over het COVID-vaccin en de enquête. Dank alvast.

Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>