Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 3 april 2021  
  Thema: Ontslag lector Sam Brokken, verlaagd COVID-sterftecijfer wereldwijd, ondersterfte in 2021 in België, versnelde procedure om het digitale groene certificaat goed te keuren door Europees Parlement  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Hier zijn we terug met onze nieuwsbrief. Fijn Pasen toegewenst!

  • Lector Sam Brokken, een heel onderlegd iemand in zijn vak Gezondheidszorg en onderzoek, is ontslagen door de Hogeschool Hasselt omdat hij een andere aanpak van de coronacrisis voorstelde.
  • Voorts vindt u een artikel van Sam Brokken over het verlaagde COVID-sterftecijfer wereldwijd.
  • Aansluitend laten we zien dat ook in België momenteel een ondersterfte is, als we het vergelijken met de jaren 2018 en 2017. Waarom gaat men toch de maatregelen verstrengen? Is er onvoldoende capaciteit op de Intensive Care? Waarom doet men daar niets aan?
  • België wordt gedwongen om een pandemiewet te maken. Zal dat een verbetering zijn?
  • Het Europees Parlement heeft gestemd voor het gebruik van een versnelde procedure om het digitale groene certificaat tegen juni goed te kunnen keuren. Waarom voert men die in, ook al is het sterftecijfer zo laag?
  • Een tekst over de lijkwade van Turijn laat ons de rauwe werkelijkheid van het lijden van Christus zien.
  • Als slot vindt u meer info over de webinar met lector gezondheidszorg Sam Brokken, een kalender van de acties die plaatsvinden in Vlaanderen, en een petitie gelanceerd door Docs4opendebate.
 
         
         
         
  HET ONTSLAG VAN LECTOR GEZONDHEIDSZORG SAM BROKKEN SCHOKT ONS ZEER.  
         
 

Zijn opinie is steeds onderbouwd met wetenschappelijke studies. Reeds vanaf augustus 2020 pleit hij voor een omgekeerde lockdown in zijn Open brief aan de Belgische regering en de expertengroepen. Hij pleit voor het openen van de maatschappij en het beschermen van de zwakkeren (Bron>>). Zo zou zowel de opbouw van de natuurlijke immuniteit onder de actieve bevolking als de immuniteit door vaccinatie bij de zwakkeren kunnen samengaan. Hier vindt u zijn betoog dat hij niet kon afmaken tijdens het debat in  'De zevende dag' (Bron>>).

 
         
         
         
  DE COVID-19 STERFTEGRAAD OP WERELDSCHAAL DAALT TOT 0,15 % 
(griep ligt tussen 0,10 & 0,20%)
 
         
 

De IFR (Infection Fatality Rate) is de basisinschatting voor de mortaliteit bij een virale uitbraak. We kennen nu dus een globale IFR van 0,15 % voor COVID-19. In een uitgesproken griepseizoen schommelt de IFR voor influenza gerelateerde mortaliteit tussen de 0,10% en 0,20%. Zeer benieuwd of de Wereldgezondheidsorganisatie deze IFR zal ‘erkennen’ via een externe review. Het verbaasde me al bij de eerder vooropgestelde 0,23 %.
Lees verder>>

 
         
         
     
  HET STERFTECIJFER IN BELGIË  
         
 

Donkergroen is het totaal aantal overlijdens in België in 2021. Blauw is 2018 en lichtgroen 2017. We zien dat er een ondersterfte is begin 2021. De voorbije maand is het aantal officiële COVID-doden nauwelijks gestegen. Waarom deze verstrenging van de lockdownmaatregelen?

 
         
         
         
  ONVOLDOENDE PLAATS OP INTENSIVE CARE  
         
 

Vandaag worden we geconfronteerd met maatregelen, opgelegd om de overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Lockdowns en alle andere beperkingen moeten dus dienen om het gezondheidssysteem te behouden. Te weten dat een doorgedreven privatisering en ziekenhuizen die hebben gesnoeid om winst te maken, een omgeving hebben gecreëerd waarin winst, en niet het welzijn van de patiënt, voorop staat. Met over de jaren heen als resultaat : een dramatische onderbezetting.
De bedden op de intensive care werden verminderd, terwijl het totale aantal intensive care patiënten op hetzelfde niveau is gebleven als in de afgelopen jaren. En wat stellen we vast: in plaats van de medische zorg te verbeteren, wil de staat zijn burgers opsluiten. Tijdens de eerste golf werd er gesteld dat de ICU bedden konden opgeschaald worden naar 5.000. Waar zijn ze? (Dirk E. Rochtus)

Oproep aan het zorgpersoneel van Viruswaanzin >>

 
         
         
         
  DE REGERING KRIJGT 30 DAGEN OM HAAR CORONAMAATREGELEN WETTELIJK BETER TE ONDERBOUWEN.  
     
 

Eindelijk is het zover dat de regering snel werk moet maken van een pandemiewet. Nu kan ze er niet meer omheen. Het uitschrijven van ministeriële besluiten kan enkel in een noodsituatie en die is sinds 3 september 2020 officieel afgelopen. Of deze pandemiewet veel verbetering zal brengen, is afwachten.
Als het nog altijd de uitvoerende macht is die beslist, zoals geschreven in het voorontwerp, dan gaat er niet veel veranderen. De N-VA blijft vasthouden aan haar wetsvoorstel, waarbij het ­parlement bijna elke pandemiemaatregel moet goedkeuren. Welk voorstel haalt de meerderheid? Informeer de federale parlementsleden en vraag hen om inspraak van het parlement te eisen. Snel kunnen ingrijpen moet geen reden zijn om het parlement buiten spel te zetten.(Bron>>).

 
         
         
         
  DE INVOERING VAN EEN WERELDWIJD VACCINATIE PASPOORT?  
         
 

Het Europees Parlement gebruikt versnelde procedure om het digitale groene certificaat tegen juni goed te kunnen keuren. Dit is op 25 maart goedgekeurd door het Europees Parlement. Volgens het voorstel van de Europese Commissie zou het certificaat informatie moeten bevatten over de vraag of de reiziger gevaccineerd is, of deze in het bezit is van een recent negatief coronatestresultaat, en of er sprake is van een herstel van een eerdere COVID-besmetting (Bron>>).

Hoewel veel landen hebben gesuggereerd dat het COVID-19-vaccin niet verplicht zal worden gesteld, komt het in wezen op hetzelfde neer door speciale privileges te geven aan gevaccineerden, zoals de mogelijkheid om te reizen, sociale evenementen bij te wonen of zelfs een werkplek te betreden.

De basis voor CommonPass werd uiteengezet in een whitepaper van 21 april 2020 door The Rockefeller Foundation. De CommonPass is een partnerschap aangegaan met het World Economic Forum en vertegenwoordigt de beginfase van massale tracking en tracing, onder het mom van het beschermen van iedereen tegen infectieziekten. De Nieuwe Wereld Orde wil centralisatie van data van de wereldburgers. De commonPass is daar geschikt voor. De surveillancetechnologieën worden ingezet.”
 (Bron>>)
 
         
  Vaccinpaspoorten zullen bepalen waar u heen kunt en wat u kunt doen. De paspoorten zijn gratis en beschikbaar via smartphone-apps, die een scanbare code weergeven. "Het gaat niet om het vaccin. Het gaat niet om het virus. Het gaat om uw het kennen van uw gegevens. Elke andere functionaliteit kan zonder problemen op dat platform kan worden geladen, uw Paypal-account, met uw digitale valuta, je netwerken. Het lokaliseert waar u ook  gaat. Uw kredietgeschiedenis kan worden opgenomen. Je hele medische geschiedenis kan worden opgenomen. " (Bron>>)  
         
         
         
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
         
 

DE LIJKWADE VAN TURIJN
26 maart 2021, Pater Daniël
Dr. Barbet ziet in de lijkwade van Turijn de perfecte illustratie van het lijden van Jezus, geheel in overeenstemming met het evangelie. De weergave van de wonden op het doek zijn voor hem allemaal zo anatomisch correct, dat hij dit doek als de authentieke lijkwade van Jezus Christus beschouwt.
Lees verder>>

YouTube>>

 
         
     
     
  AGENDA  
     
 

KALENDER WORLD WIDE DEMONSTRATION FOR FREEDOM - BELGIUM

Kijk wat in uw buurt doorgaat en doe mee.
Tijd om op te staan!
Meer info>>
 
     
     
     
  WEBINAR - EEN ALTERNATIEVE AANPAK VAN DE CORONACRISIS DOOR LECTOR EN ONDERZOEKER GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN SAM BROKKEN.
Donderdag 15 april 2021 van 19u30 tot 21u30
U kan zich inschrijven.
Meer info >>
 
     
     
     
  TEKEN DE PETITIE VAN OPEN-DEBATE  
     
 

De petitie gelanceerd door Docs4opendebate is gepubliceerd op de website van het Europees parlement. Ze hebben 3 maanden moeten wachten op de publicatie. Dit is de enige soort petitie, die het Europees parlement in overweging MOET nemen, aangezien ze officieel gepubliceerd is.
Wilt u die tekenen? Hiervoor zal u een login moeten aanmaken op de website van het Europees parlement. Dank voor deze moeite en delen graag.
"On the fundamental rights and freedoms of EU citizens during the COVID-19 pandemic - Petition No 1397/2020"

De petitie werd ook ingediend door andere organisaties binnen Europa. Eens ingelogd kan u hun petities ondersteunen en tekenen, door hun petitienummer in te voeren bij “Find a petition” 1399/2020, 1401/2020, 1438/2020
Petitie>>
 
     
     
     
 

Stuur de nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden, zodat meer mensen geïnformeerd worden.

Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>